Nieuws

Articles

 • DigiKlauw ondersteunt ook de klauwverzorger

  Gespecialiseerd klauwverzorger Rens Raat registreert in DigiKlauw alle afwijkingen en behandelingen van de koeien die hij in zijn bekapbox krijgt. Zo ligt deze informatie vast en kunnen gericht analyses van problemen worden gemaakt. Dit helpt klauwverzorgers, veehouders en adviseurs om doelgericht te werken aan een betere klauwgezondheid.
 • ‘Bijna alle gescande koeien krijgen een plusje’

  Melkveehouder Erik Immink zit bovenop de vruchtbaarheid van zijn koeien. Met behulp van activiteitsmeters en inseminatoren van CRV worden de koeien op het juiste moment geïnsemineerd. Dat heeft positieve gevolgen voor de tussenkalftijd.
 • CRV-testbedrijf Vernooij succesvol op keuring in Houten

  Met veel publieke belangstelling en een prettige sfeer vond op vrijdagavond 3 maart de al weer 27e editie van de UFF Wintershow in manege Zilfia’s Hoeve te Houten plaats. Het publiek kon genieten van een flink aantal dieren van hoog niveau. Complimenten aan inzenders en organisatie!
 • Terugkijken webinar vleesvee (vruchtbaarheid)

  Wat doet hittestress met de vruchtbaarheid bij koeien? Hoe zien we de koeien tochtig? Hoe krijgen we ze vlot drachtig? En wat is rol van voeding in dit verhaal?
 • Delta Pianist, de beste roodbonte stier voor gezondheid, uiers en benen

  Delta Pianist-Red is lijstaanvoerder op meerdere fronten. Hij is een topper voor gezondheid, kracht en fraai exterieur en stamt af van de Tilda-koefamilie. De moeder en grootmoeder van Pianist tonen waar een hoge genetische aanleg en goed management toe leidt.
 • CRV blijft veehouders helpen bij innovatie om stikstof terug te dringen

  Het stikstofbeleid van de Vlaamse en Nederlandse overheden zorgt voor veel onzekerheid bij veehouders en in de periferie van de sector. Er zijn volop kansen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij terug te dringen via innovatie en de sector is hiermee al volop aan de slag. Toch lijken de Vlaamse en Nederlandse overheden aan te sturen op sanering van de veehouderij.