Nieuws

Articles

 • MPR helpt John van Kasteren ketose onder controle houden

  John van Kasteren uit het dorpje Lennisheuvel (bij Boxtel) is ervan overtuigd dat een gezonde hoogproductieve veestapel voor zijn bedrijf het meeste rendement oplevert. De veehouder bewerkt ongeveer 100 hectare land en verzorgt 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Mais is het belangrijkste voedergewas en daarnaast teelt hij ook akkerbouwgewassen zoals suikerbieten en cichorei. Ook verhuurt hij grond verhuurd voor de teelt van uien.
 • Grip op vruchtbaarheid is grip op voerefficiëntie

  Het wordt wel eens over het hoofd gezien, maar een betere vruchtbaarheid betekent ook een betere voerefficiëntie. ‘Vervetting als gevolg van een lange lactatie is funest voor de melkproductie, de weerstand, de vruchtbaarheid en de voerefficiëntie in de volgende lactatie’, stelt vruchtbaarheidsspecialist Patrick Maassen van CRV.
 • Ki en et ontketenden revoluties in de fokkerij

  ‘Intensief gebruik van uitstekende dieren wordt mogelijk’, schreef pionier Jan Siebenga al in 1935 over de foktechnische kansen van ki. Een halve eeuw later konden ook koeien en pinken tientallen nakomelingen krijgen.
 • Met de externe overname klaar voor de toekomst

  ‘Na school wilde ik graag boeren. Maar mijn ouders zijn nog jong en ook mijn broer wil het ouderlijk biologisch melkveebedrijf op termijn overnemen. Wachten was geen optie. Ik wilde vooruit en vooral zelf ondernemen. Twee kilometer verderop liep een melkveehouder met een bedrijf van tachtig koeien tegen de pensioenleeftijd aan en had geen opvolger. We leerden elkaar kennen en door hem te helpen met de dagelijkse werkzaamheden was de gunfactor voor een bedrijfsovername snel verworven. Begin 2023 werd ik er officieel boer
 • Harpet Sem, de witrikstier van hoog niveau

  Een hobby hoeft geen geld te kosten, integendeel! Harpet Sem, de witrikstier met holsteinafstamming, komt uit een zeer goede koefamilie en vererft een hoog totaalniveau (232 NVI). Bij gebruik op een normale kleuraftekening heeft de helft van de nakomelingen een witrikaftekening.
 • Vruchtbaarheid onder controle met een vaste coördinator

  Elke vier weken krijgen melkveehouders Janneke, Erik en Ruben van der Scheer bezoek van hun vruchtbaarheidscoördinator van CRV. Hij scant volgens vaste afspraken op dracht en brengt probleemkoeien in beeld. ‘Zo zitten we altijd kort op de vruchtbaarheid en voorkomen we koeien met extreem lange tussenkalftijden’, vertellen de veehouders.
 • CRV-stieren bevestigen betrouwbaarheid en waarde van innovatie

  In 2024 viert CRV het 150-jarig bestaan van de coöperatieve rundveeverbetering. Betrouwbare cijfers en innovatie hebben Nederlandse en Vlaamse melkveehouders in deze anderhalve eeuw veel vooruitgang in de fokkerij gebracht.