Nieuws

Articles

 • Hoe kan het dat fokwaarden veranderen voor genomic geteste dieren?

  Dieren die via de merkertest op genomics worden getest krijgen fokwaarden uit de tussentijdse genomic fokwaardenschatting, die 3 keer per week wordt uitgevoerd. Hierbij worden zodra de resultaten van het lab bekend zijn fokwaarden berekend.
 • Succesvol uitvoeren van MPR Dracht

  Met MPR Dracht heeft CRV een service ontwikkeld waarmee via metingen in melkmonsters, verzameld bij de mpr, volledig automatisch kan worden vastgesteld of een koe drachtig is.
 • ‘Een betere voerefficiëntie levert serieus geld op’

  De bedrijfsstrategie van vader Hendrik en zoon Eise Tonnis de Vries is gericht op een efficiënte omzetting van voer in melk. Ze streven naar een hoge productie per koe en met de FeedExcel-fokkerijstrategie van CRV werken ze aan verhoging van de genetische aanleg voor voerefficiëntie.
 • Van schoonheid naar functionaliteit

  Een punt extra voor algemeen voorkomen staat gelijk aan 1500 kg melk extra levensproductie. Het zijn cijfers waarvan criticasters van het exterieurbeleid van het stamboek zeventig jaar geleden niet durfden dromen. Keuren op schoonheid heeft plaatsgemaakt voor scoren op functionaliteit.
 • Opvallende Pietjes bij Koen Nooijen

  De Skalsumer Pietjefamilie leverde meerdere geslaagde fokstieren en heeft actuele toppers. Na Sunny Boy van Blanksma, bijna 40 jaar geleden, en de actuele Skalsumer Pilates van Agema, levert CRV-Testbedrijf Nooijen de zwartbonte Delta Remedy en de roodbonte Delta Sunburst uit fantastisch presterende donoren.
 • ‘De aan- en afsluitservice van CRV neemt ons alles uit handen’

  Sinds Taeke Oldenburger gebruik maakt van de aan- en afsluitservice van CRV hoeft hij zich over de uitvoering van de automatische mpr geen zorgen meer te maken. ‘Ik wens de medewerker die de monsterapparatuur brengt veel succes. Daarna ga ik andere dingen doen.’