Veelgestelde vragen

Antwoord op veelvoorkomende vragen

CRV helpt u met advies, dienstverlening en slimme oplossingen voor uw veestapel. Onderstaand vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 088 00 24 440 of stel uw vraag via ons informatieformulier.

Veelgestelde vragen
Stamboek & registratie

Hoe vraag ik een paspoort aan?
U kunt een paspoort aanvragen via:

In VeeManager vindt u de optie ‘Paspoort bestelling’ onder het tabblad ‘Registratie’. De paspoorten worden via de e-mail verstuurd.

Bijzonderheden

 • Een paspoort is 3 werkdagen na afgifte geldig. De dag van aanvraag telt niet mee.
 • Na invoer en controle door de RVO worden de paspoorten naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
 • U krijgt per aangevraagd paspoort één mail. U vindt het paspoort in de bijlage.
Hoe voer ik via VeeManager een VKI-melding in?
U kunt een VKI-melding invoeren via:

In VeeManager vindt u de optie ‘VKI-melding’ onder het tabblad ‘Registratie’. In CRV Dier vindt u de optie ‘VKI’ onder ‘Invoer’.

Bijzonderheden
Alle vragen in het VKI-formulier zijn standaard beantwoord met ‘Nee’. Moeten er bijzonderheden gemeld worden in het VKI-formulier? Aanpassingen in het VKI-formulier doet u via de knop ‘Wijzig VKI’.

Hoe voer ik een importmelding in?
U kunt op verschillende manieren een importmelding invoeren:

In VeeManager vindt u de optie ‘Importmelding’ onder het tabblad ‘Registratie’. De paspoorten levert u aan per e-mail of per post bij de Klantenservice voor het verwerken van uw importen.

Bijzonderheden

 • Bij ‘volgnummer melding’ vult u het aantal geïmporteerde dieren in.
 • Bij ‘Gezondheidscertificaatnr’ vult u het nummer in dat rechts bovenaan op het transportformulier staat. Het nummer begint met INTRA.
 • Bij ‘Land geboorte / oorsprong’ komt automatisch het land van herkomst te staan. Voert u een dier uit een ander land in? Pas dan hier het land aan.
 • Bij dieren uit Tjechië of Slowakije zet u bij het invoeren van de ID-code de laatste 3 cijfers uit het levensnummer van het dier zelf (zoals vermeld op het paspoort) vooraan. Neem bij de moeder de ID-code over zoals deze vermeld staat op het paspoort.
 • U heeft 80 werkdagen (4 maanden) de tijd om een I&R-melding te doen. Oudere meldingen moet u schriftelijk bij de RVO aanleveren. Zij leggen de melding vast.
 • U kunt een datum ouder dan 3 werkdagen vastleggen door op ‘andere datum’ te klikken en dan een andere datum in te typen. U krijgt dan de waarschuwing ‘melding is buiten de wettelijke termijn’ in beeld. De melding is echter wel gewoon vastgelegd. De RVO rekent een tarief van € 1,08 per te late melding.
Hoe voer ik een geboortemelding in?
U kunt een geboortemelding doorgeven via:

In VeeManager vindt u de optie ‘Geboorte’ onder het tabblad ‘Registratie’. In CRV Dier vindt u de optie ‘Geboorte’ onder ‘Invoer’.

Bijzonderheden

 • Bij ‘Kalf’ kiest u een levensnummer uit de lijst of vult u een werknummer in.
 • Bij ‘Geboortedatum’ kiest u een datum uit de kalender of vult u de datum in.
 • Bij ‘Moeder’ kiest u een levensnummer uit de lijst of vult u een werknummer of diernummer in.
 • Bijzonderheden en naam (optioneel):
  • Naamgeving kan staan op: geen naam, automatisch volgnummer of naam opgeven. Voor het wijzigen van type naam neemt u contact op met de Klantenservice.
 • Heeft u alles ingevuld? Klik dan twee keer op ‘OK’ om te bevestigen. De melding is nu ingevoerd.
 • U heeft 80 werkdagen (4 maanden) de tijd om een I&R-melding te doen. Oudere meldingen moet u schriftelijk bij de RVO aanleveren. Zij leggen de melding vast.
 • U kunt een datum ouder dan 3 werkdagen vastleggen door op ‘andere datum’ te klikken en dan een andere datum in te typen. U krijgt dan de waarschuwing ‘melding is buiten de wettelijke termijn’ in beeld. De melding is echter wel gewoon vastgelegd. De RVO rekent een tarief van € 1,08 per te late melding.
Merkertesten
Merkertesten
Hoe neem ik een haarmonster voor een merkertest?

U kunt op verschillende manieren haarmonsters nemen. Het is belangrijk dat er voldoende haarwortels aan de haren zitten en dat de haren droog en zo schoon mogelijk zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat rode haren minder goed bruikbaar zijn voor merkeronderzoek. Gelieve bij rode of roodbonte dieren, indien mogelijk, witte haren te trekken. Lees ook het nieuwsartikel over geen rode haren gebruiken voor merkertesten.

Haren uit de kruin of lange haren uit de oren trekken
De haren dienen bij voorkeur uit de kruin getrokken te worden. Ook is het mogelijk de lange haren uit de oren te trekken. U kunt hiervoor een tang gebruiken. Let u erop dat u voldoende haren trekt. Het haarmonster moet ongeveer 150 haren bevatten, dit is een bosje haar ter dikte van een potlood of pen.

Haren uit de staart trekken
Wanneer een dier niet vastgezet kan worden aan het voerhek en een haarmonster uit de kruin of oren niet mogelijk is, dan kunt u een haarmonster uit de pluim van de staart nemen. Neem een bosje haar ter dikte van een potlood of pen (ongeveer 150 haren) van de pluim van de staart en wikkel dat om u vinger. Trek het vervolgens met een stevige ruk uit de staart van het dier.

Jonge kalveren
Bij jonge kalveren bevatten de haarwortels minder dna dan bij volwassen dieren. Van jonge dieren zijn daarom meer haren nodig voor het onderzoek.

Opsturen haren
Doe de haren in hun geheel (met haarwortels) in het plastic zakje, de haren mogen niet afgeknipt worden. Stop het plastic zakje in de geleverde antwoordenvelop en stuur die naar ons retour.

Hoe neem ik een oorbiopt voor een merkertest?

Merkeronderzoek gebeurt via een oorbiopt of een haarmonster.

Hoe werkt het nemen van een oorbiopt?
Bij het aanbrengen van het oormerk wordt een stukje weefsel uit het oor geknipt. Het weefsel wordt opgevangen in een buisje voorzien van een vloeistof, die het dna beschermt tegen afbraak. Het monster wordt vervolgens opgestuurd naar CRV voor dna-onderzoek.

Wanneer neem ik een oorbiopt?
Het nemen van een oorbiopt gebeurt meteen bij het inzetten van de oornummers bij een kalf. Dit is ook het enige moment dat er een oorbiopt genomen mag worden. Hiervoor is een speciaal type oormerk (bioptoormerk) met bijbehorende tang nodig.

Waar bestel ik bioptoormerken en waar kan ik meer informatie vinden?
U kunt de bioptoormerken bestellen en meer informatie over de oorbiopten vinden op de website van Hut (oormerk Allflex) of Bflex (oormerk Qflex). Beide leveranciers leveren ook bioptoormerken voor gecombineerd bvd- en dna-onderzoek.
Vraag altijd oormerken aan die vloeistof bevatten.

MPR
MPR
Binnen hoeveel dagen na de MPR-uitslag krijg ik de MPR Dracht-uitslag?
De drachtuitslag is gemiddeld 1 à 2 dagen later beschikbaar dan de gewone MPR-uitslag.
De uitslag vindt u op VeeManager onder MPR Dracht-uitslag. U ontvangt een mail zodra de resultaten beschikbaar zijn.
Hoe vraag ik een watermonsteronderzoek aan?
Om een watermonster te laten nemen, neemt u contact op met Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren). CRV verzorgt de distributie voor de GD en regelt voor u dat er een watermonster wordt genomen.

Voor vragen over de status van het onderzoek en/of de uitslag kunt u contact opnemen met de GD. Telefoonnummer GD: 088-2025500.

Hoe kan ik de MPR-monsters laten onderzoeken op dierziekten?
Geef u bij Royal GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) op voor één of meerdere individuele onderzoeken via de MPR-melkmonsters. Onderzoek is mogelijk op:

 • Para-tbc
 • Salmonella (voor salmonella-onderzoek kunt u zich ook opgeven bij Qlip)
 • Neospora
 • Ibr
 • Blauwtong
 • Leptospirose

Na aanmelding (en bevestiging) bij GD of Qlip, hoeft u geen actie meer te ondernemen betreft het nemen van de monsters. GD en Qlip stemmen de logistiek met ons af. De extra kosten voor deze onderzoeken, betaalt u aan GD of Qlip.

Bij monsteren met de kleine fles (hiervan is alleen nog sprake bij een oude shuttle):
Neem contact op met de MPR Planning. Vermeld zelf duidelijk op het robotverwerkingsformulier waarop u de melk wilt laten onderzoeken. De routerijder plakt dan een sticker op het geleideformulier, waarna de monsters worden doorgestuurd naar de GD.

Als u geen deelnemer aan MPR bent
Neem contact op met de MPR Planning voor het inplannen van een eenmalige MPR. Geef daarnaast aan de GD (of Qlip) door dat u via de MPR de monsters op dierziekten wilt laten onderzoeken.

Wat betekenen de kolommen ‘Behandel‘ en ‘Bescherm‘ op de koe-attentie voor droogzetten?
Op de koe-attentie voor droogzetten staan de kolommen Behandel en Bescherm.

Deze hebben te maken met de hoogte van het celgetal in de lactatie en vooral die aan het eind van de lactatie. Medicijngebruik moet beperkt worden, maar als het celgetal aan het eind van de lactatie hoog is, wordt wel geadviseerd om de koe te behandelen.

Boven een bepaalde waarde van het celgetal wordt, afhankelijk van de hoogte, een attentie in de kolom Bescherm of Behandel geplaatst. In Bescherm als met een middel zonder antibiotica volstaan kan worden, in Behandel wanneer een zwaardere behandeling geadviseerd wordt.

Mijn CRV
Mijn CRV

Wat is mijn CRV?
Een persoonlijk Mijn CRV-account biedt u veel voordelen. Allereerst staat alle informatie die belangrijk voor u is op één plek. Denk aan uw persoons- en bedrijfsgegevens, uw facturen en een overzicht van alle apps en applicaties van CRV waar u gebruik van maakt. Vanaf één centrale plek kunt u in alle programma’s inloggen.

Daarnaast is de nieuwe manier van inloggen toekomstbestendig. Wanneer u eenmaal ingelogd bent, kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen programma’s of locaties, zonder steeds opnieuw te moeten inloggen.

Als derde bestaat onze huidige software, waaronder VeeManager, inmiddels 20 jaar. Op het gebied van software zijn er de afgelopen decennia grote sprongen gemaakt. Overstappen naar nieuwe software biedt meer mogelijkheden om uit te breiden, programma’s gebruiksvriendelijker te maken en data nog beter te beveiligen.

Is het noodzakelijk dat ik een Mijn CRV-account aanmaak?
Als u gebruik wilt maken van de nieuwe apps van CRV, heeft u een Mijn CRV-account nodig. Gebruikt u VeeManager? Dan heeft u ook een Mijn CRV-account nodig, aangezien VeeManager overgaat in CRV Dier en CRV Bedrijf. Deze twee programma’s zijn straks alleen nog via uw persoonlijke Mijn CRV-account te bereiken. Wanneer u nu alvast inlogt, kunt u op uw gemak kennismaken met de nieuwe programma’s. Voor VeeManager-gebruikers is dit zelfs kosteloos.
Kan ik via Mijn CRV ook bij andere programma's van CRV die ik gebruik?
Jazeker! Zodra u inlogt in Mijn CRV, ziet u alle programma’s staan van CRV waar u gebruik van maakt. Naast CRV Dier en CRV Bedrijf vindt u hier bijvoorbeeld ook CRV HerdOptimizer, CRV Mineraal en CRV FosfaatPlanner (als u deze bij CRV afneemt). Als u eenmaal ingelogd bent in Mijn CRV, hoeft u voor CRV Dier, CRV Bedrijf en CRV HerdOptimizer niet opnieuw in te loggen als u deze programma’s opent. Klikt u op CRV Mineraal of CRV FosfaatPlanner, dan dient u extra in te loggen met uw UBN en wachtwoord. Zodra deze laatste programma’s ook overgezet zijn op de nieuwe software, hoeft u ook daarvoor niet meer dubbel in te loggen
Kan ik ook nog inloggen met mijn UBN?
Er zijn op dit moment nog applicaties, zoals CRV Mineraal en CRV FosfaatPlanner, waarbij u kunt inloggen via de huidige manier, met UBN en wachtwoord. In de toekomst zal deze manier van inloggen verdwijnen en kunt u alleen nog inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.
Wat kan ik doen als ik de inloggegevens van Mijn CRV kwijt ben?
De gebruikersnaam van uw Mijn CRV-account is altijd een e-mailadres. Bent u alleen uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u dit wijzigen via het inlogscherm van Mijn CRV via ‘wachtwoord vergeten’. Weet u niet meer met welk e-mailadres u bij ons geregistreerd staat? Neem dan contact op met CRV Klantenservice.
Komen er in de toekomst nog meer functionaliteiten in Mijn CRV?
Ja, binnenkort kunt u ook uw facturen inzien, machtigingen beheren, verloren oormerken doorgeven, documenten archiveren. Ook hoeft u niet apart in te loggen in de webshop als u al in Mijn CRV bent ingelogd.
Wanneer moet ik Mijn CRV geactiveerd hebben?
Elke veehouder krijgt (gefaseerd) een uitnodiging van ons om zich aan te melden bij zijn persoonlijke Mijn CRV-account. Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u overstapt zodra u de uitnodiging van ons krijgt. U kunt dan nog steeds tijdelijk VeeManager op de oude manier gebruiken.
Wat zijn de reacties van andere veehouders op Mijn CRV en de nieuwe programma’s?
Voor de totstandkoming van programma’s als Mijn CRV, CRV Dier en CRV Bedrijf werken wij altijd met testgroepen met daarin veehouders die de programma’s alvast gaan gebruiken. Zij testen de nieuwe programma’s net zolang totdat zij aangeven dat ze goed genoeg zijn om door alle klanten van CRV te laten gebruiken. De meeste veehouders uit de testgroepen geven aan dat het in het begin even wennen is, omdat alles er anders uitziet, maar dat ze nu niet anders meer willen.


CRV Dier en CRV Bedrijf
CRV Dier en CRV Bedrijf
Waarom introduceert CRV de apps CRV Dier en CRV Bedrijf?

Onze huidige software waar VeeManager opdraait, bestaat inmiddels 20 jaar. Op het gebied van software zijn er de afgelopen decennia grote sprongen gemaakt. Overstappen naar nieuwe software biedt meer mogelijkheden om uit te breiden, programma’s gebruiksvriendelijker te maken en data nog beter te beveiligen.

Wanneer stopt VeeManager?
CRV heeft in samenwerking met veehouders een lijst met eisen en functionaliteiten opgesteld waaraan CRV Dier en CRV Bedrijf minimaal moeten voldoen. Wanneer al die functionaliteiten aan CRV Dier en CRV Bedrijf toegevoegd zijn, zal VeeManager worden vervangen. U kunt nu kosteloos gebruikmaken van CRV Dier en CRV Bedrijf om zo alvast kennis te maken met deze applicaties.

Moet ik gegevens dubbel invoeren als ik CRV Dier en CRV Bedrijf wil uitproberen?
Nee, u hoeft geen gegevens dubbel in te voeren als u CRV Dier en CRV Bedrijf wilt uitproberen. Alle gegevens die u invoert, worden tussen VeeManager, CRV Dier en CRV Bedrijf onderling uitgewisseld. Er geldt hierop wel één uitzondering: gegevens die u in het onderdeel Gezondheid zet, worden niet onderling uitgewisseld en zijn alleen beschikbaar in het programma waarin u de gegevens zet.

Hoe log ik in bij de nieuwe producten van CRV?

Als veehouder kunt u op onze nieuw producten zoals, Mijn CRV, CRV Dier-app en CRV Bedrijf-applicatie inloggen met uw standaard e-mailadres die u bij CRV heeft geregistreerd. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met CRV Klantenservice: 088 00 24 440.

Wat moet ik doen als ik de inloggegevens van Mijn CRV, CRV Dier en CRV Bedrijf kwijt ben?

De gebruikersnaam van uw Mijn CRV is altijd het standaard e-mailadres die bij CRV bekend is. Bent u alleen uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u dit wijzigen via het inlogscherm van Mijn CRV via ‘wachtwoord vergeten’. Weet u niet meer met welk e-mailadres u bij ons geregistreerd staat? Neem dan contact op met CRV Klantenservice via 088 00 24 440.

Waar kan ik nu het best de gezondheidsgegevens van mijn dieren invoeren?
Gebruikt u momenteel VeeManager en kiest u er definitief voor om over te stappen naar het onderdeel Gezondheid in CRV Dier? Dan dient u een bewuste keuze te maken vanaf wanneer u eenmalig uw diergezondheidsgegevens wilt overzetten naar CRV Dier. Zorg er eerst voor dat u alles heeft bijgewerkt in VeeManager. Het invoeren van behandelingen van dieren die afgevoerd zijn, is in CRV Dier namelijk niet mogelijk. De gezondheidshistorie van uw dieren wordt overgenomen uit VeeManager. De standaardbehandelingen kunnen niet worden overgenomen. Deze vult u eenmalig opnieuw in. Na het overzetten kunt u niet meer in het onderdeel Diergezondheid in VeeManager.

Zijn er filmpjes met uitleg over de onderdelen in CRV Dier?

Jazeker, deze vindt u op de pagina van CRV Dier. Hier staan ook instructievideo’s voor het onderdeel Gezondheid.

Waar vind ik mijn MPR-uitslag?

Deze vindt u in CRV Dier op dierniveau en in CRV Bedrijf wordt de MPR-uitslag van uw bedrijf weergegeven.

Wat is het verschil tussen CRV Dier en CRV Bedrijf?

CRV Dier is om meldingen en gegevens in te voeren/verzenden. Verder is het mogelijk om allerlei gegevens op dierniveau op te vragen.
CRV Bedrijf is voornamelijk om analyses en overzichten in te kunnen zien. Denk hierbij aan de MPR-uitslag, diergezondheidsoverzicht en vruchtbaarheidsgegevens.

Waar vind ik de inlog voor VeeManager?

U kunt op diverse manieren inloggen bij VeeManager. Die uitleg vindt u op deze pagina.

CRV Mineraal
CRV Mineraal
CRV Mineraal bevat geen grondgegevens. Hoe kan dat?
Het ontbreken van grondgegevens kan een van de volgende oorzaken hebben:
 • U heeft geen machtiging gegeven om de grond- en gewasinformatie op te vragen bij de RVO.
 • We hebben op basis van het door u doorgegeven BRS-nummer (het relatienummer van de RVO) geen grond- en gewasgegevens ontvangen van de RVO. In de meeste gevallen is het BRS-nummer een keer aangepast als gevolg van bijvoorbeeld een naamswijziging of maatschapvorming.

Wilt u gebruikmaken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO.
Ga hiervoor naar de ‘Mijn Dossier’ bij RVO (onderdeel 'inloggen, ondertekenen en machtigen).

Gecombineerde opgave (meitelling)
Met de Gecombineerde opgave geeft u ieder jaar de situatie van uw bedrijf door. U vult de opgave in tussen 1 maart en 15 mei. De peildatum voor het invullen van de dieraantallen is 1 april en voor grond 15 mei.

Meer informatie over de Gecombineerde opgave vindt u op de website van RVO.

Hoe kan ik CRV machtigen in de Kringloopwijzer.nl?

Ga naar: http://www.dekringloopwijzer.nl. Vul als klantnummer bij CRV uw UBN in en vink ‘Elek. Opvragen’ aan. Klik daarna op ‘Machtiging opslaan’.

Hoe regel ik de machtigingen voor automatische koppelingen in CRV Mineraal bij de RVO?
Door uw Kamer van Koophandel-nummer en BRS-nummer te registreren bij de RVO kunt u machtigingen voor automatische koppelingen regelen.

Deze machtigingen zorgen voor uitwisseling van:

 • Perceelgegevens (uitwisseling van percelen en koppeling van bodemonderzoeken)
 • Melkveefosfaatreferentie
 • VDM-gegevens (Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen)

U registreert en wijzigt uw KvK-nummer en BRS-nummer via ‘Mijn Dossier’ bij RVO. Geef de wijziging van uw KVK-nummer en BRS-nummer ook door aan CRV.
CRV gebruikt bovengenoemde gegevens uitsluitend voor verwerking in het product CRV Mineraal.

Mijn BRS-nummer is gewijzigd. Hoe pas ik dit aan?
Geef uw gewijzigde BRS-nummer door aan de CRV Klantenservice. Wij passen dit voor u aan in CRV Mineraal.
Wilt u gebruikmaken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO.

Ga hiervoor naar de ‘Mijn Dossier’ bij RVO (onderdeel 'inloggen, ondertekenen en machtigen).

Waar kan ik mijn beginvoorraad voer vastleggen?

Ga naar: https://www.crvmineraal.nl/mestplanVoer.
Bij het onderdeel ‘voer’ kunt u uw voergegevens/voorraden beheren. Onder de overzichten ruwvoer, krachtvoer, natte bijproducten en overig voer vindt u de regel ‘beginvoorraad’. De eindvoorraad van het huidige jaar wordt automatisch de beginvoorraad van het nieuwe jaar.

Ki-dienstverlening
Ki - vruchtbaarheid - scannen
Hoe geef ik een dier op voor inseminatie?

Voor het opgeven van tochtige dieren kunt u met het voice-response-systeem bellen naar de telefoonnummers 026-38 98 201, 026-38 98 203 of 026-38 98 207. De opgave kan ook via VeeManager of CRV Dier worden gedaan.

U kunt het servicenummer van uw eigen ki-team bellen voor opgave scannen, voor het alsnog opgeven van een tochtige koe of voor het annuleren van een aanvraag voor dienstverlening. Daarnaast kunt u contact opnemen met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440.

Lees meer informatie over ki-dienstverlening.

Hoe maak ik een scanafspraak?
Bel voor het maken van een scanafspraak naar het servicenummer van uw eigen ki-team. Scannen kan plaatsvinden vanaf 30 dagen. Rectaal voelen is mogelijk vanaf 42 dagen.


Beschikt u niet over het servicenummer van uw ki-team? Neem contact op met de CRV Klantenservice: 088 00 24 440.

Waar meld ik een ontvangster voor een embryo?
Een ontvangster voor een (laatstekans) embryo geeft u op via onze website (de link vindt u ook als u op de site helemaal naar beneden scrollt) of neem contact op met de afdeling ET Planning: 088-0024432.

Embryotransplantatie
Embryotransplantatie
Hoe gaat het spoelen van embryo’s in zijn werk?

Aan de hand van de tochtdatum plannen we het dier in voor het spoelen. Er wordt een opstartschema gemaakt voor de behandeling, die voorafgaand aan de spoeling plaatsvindt. Een et-specialist komt langs om het dier te controleren, geneesmiddelen af te leveren en uitleg te geven over het verdere verloop.

Voor meer informatie en voor opgave neemt u contact op met de afdeling ET Planning: 088-0024432.

Wanneer geef ik een dier op voor spoelen/embryotransplantatie?
U kunt uw dier opgeven zodra het tochtig is. Het embryo zal zes tot acht dagen na de tocht ingezet worden.
De ontvangers geeft u op via onze website (de link vindt u ook als u op de site helemaal naar beneden scrollt) of neem contact op met de afdeling ET Planning: 088-0024432

Lees meer over embryotransplantatie.

Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met onze klantenservice of stel uw vraag via ons informatieformulier.