Hulp & Service - CRV Mineraal

Waar kunnen we u mee helpen?

Veelgestelde vragen

Het inloggen bij CRV Mineraal lukt niet. Hoe kan dat?
U logt in bij CRV Mineraal met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.
Wanneer u nog geen wachtwoord heeft of deze bent vergeten, kunt u via mijncrv.nl een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken en hier vervolgens uw e-mailadres in te vullen.

Hoe log ik in CRV Mineraal in zonder Mijn CRV-account?
Heeft u geen Mijn CRV-account, dan kunt u inloggen met uw persoonsgebonden e-mail via www.crvmineraal.nl/app. Bij de eerste keer klikt u op account aanvragen, dan vult u uw naam, klantnummer (let op dit is niet uw UBN nummer, het klantnummer vindt u rechtsboven in deze mail) en e-mailadres in. Vervolgens krijgt u per e-mail een bevestiging en kunt u een wachtwoord aanmaken. Met deze gegevens, e-mailadres en wachtwoord, kunt u inloggen en direct gebruik maken van de nieuwe applicatie.

Mijn voer- en kunstmestleveringen ontbreken in CRV Mineraal, hoe kan dat?
Wanneer uw voer- en kunstmestleveringen ontbreken in CRV Mineraal, wordt dit hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een nog niet geaccepteerde machtiging in JoinData. In uw JoinData kunt u controleren of u de machtiging ‘CRV: Machtiging Mest- en mineralenmanagement’ nog dient te accepteren.

Het lukt niet om de eindvoorraad mest van 2024 op te hogen. Hoe kan dit?
De beginvoorraad mest van 2024 is overgenomen vanuit uw eindvoorraad mest uit 2023. Om u alvast een duidelijk beeld te geven van uw Mestboekhouding, is deze beginvoorraad ook overgenomen naar uw eindvoorraad van 2024. Dit zorgt ervoor dat uw gehele beginvoorraad ook in de eindvoorraad staat, waardoor deze niet verder op te hogen is. Wanneer u toch een hogere eindvoorraad wilt opgeven, kunt u de huidige eindvoorraad verwijderen. Vervolgens kunt u een nieuwe eindvoorraad toevoegen vanuit de productie, op deze manier kunt u een hogere eindvoorraad opgeven.

Wat is JoinData?
JoinData is een non-profit coöperatie met als doel data gemakkelijk, efficiënt en veilig te delen. JoinData heeft zelf geen belang bij uw data, maar zorgt er met een ‘digitale datasnelweg’ voor dat data veilig worden gedeeld en dus niet in verkeerde handen komen. Via Mijn JoinData kunt u uw machtigingen voor het delen van data beheren en uw datastromen inzien. Heeft u vragen over JoinData? Neem dan contact op via het Service Portaal van JoinData of bekijk de veel gestelde vragen op www.join-data.nl/veelgestelde-vragen.

Ik ben veehouder. Waar vind ik de nieuwe CRV Mineraal en hoe log ik in?
Ga naar Mijn CRV op mijn www.mijncrv.nl en klik op ‘CRV Mineraal’. Of ga direct naar www.crvmineraal.nl/app. U kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord. Bent u uw wachtwoord kwijt? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. Uw CRD-inlog werkt hier niet.

Ik ben adviseur. Waar vind ik de nieuwe CRV Mineraal en hoe log ik in?
Ga naar www.crvmineraal.nl/app en log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. Uw CRD-inlog werkt hier niet.

Ik ben adviseur en heb meerdere klanten. Hoe switch ik tussen mijn klanten?
Na het inloggen verschijnt het scherm met daarop ‘Selecteer bedrijf’. Door het intypen van minimaal 3 letters of cijfers kunt u de juiste klant kiezen.

Ik ben adviseur en heb meerdere klanten. Eén van mijn klanten staat er niet tussen. Hoe kan dat?
Mogelijk bent u nog niet gemachtigd door uw klant om in CRV Mineraal voor de klant te kunnen invullen. Neem hiervoor contact op met CRV Klantenservice (afd. Mestwetgeving, via 088-00 24 440), zij kunnen dit voor u nakijken.

Wordt er in CRV Mineraal rekening gehouden met de kortingen van respectievelijk 5 en 10 procent op de totale stikstofgebruikersnorm?
In de nieuwe CRV Mineraal wordt hier inderdaad rekening mee gehouden voor de percelen waarbij dit van toepassing is. In de oude CRV Mineraal wordt hier geen rekening mee gehouden.

Welke data en instellingen worden overgenomen van de oude CRV Mineraal naar de nieuwe CRV Mineraal?
De volgende gegevens worden overgenomen: beginvoorraden dierlijke mest, eindvoorraden dierlijke mest, beginvoorraden kunstmest en voer (gras, maïs, overige/natte bijproducten en kunstmelk).
De volgende instellingen worden overgenomen
: derogatie, fosfaatdifferentiatie, beweiding, staltype melkvee, ras, melkveefosfaatreferentie, mestverwerkingsregio, opslagcapaciteit drijfmest, opslagcapaciteit vast mest.
Overige zaken die worden overgezet
: handmatig ingevulde dieraantallen per diercategorie, handmatig ingevoerde melkproductie (incl. niet geleverde melk en melk voor kalveren), vaste mestpercentage per diercategorie, ingevoerde beweiding per diercategorie, verwacht BEX voordeel (default BEX instelling blijft wel forfaitair).

Waarom heeft CRV een nieuwe CRV Mineraal gemaakt?
De oude applicatie was al vele jaren oud en voldeed technisch niet meer volledig aan de toegenomen eisen op het gebied van dataveiligheid en privacywetgeving. Met de nieuwe applicatie bent u weer helemaal up-to-date en heeft u, bij akkoord van de machtiging, automatisch de meest actuele cijfers van voer- en kunstmestleveringen. Als veehouder kunt u direct inloggen vanuit uw persoonlijke Mijn CRV-account.

Als de JoinData-machtiging wordt goedgekeurd, hoelang duurt het dan voordat de data daadwerkelijk in CRV Mineraal is ingelezen?
Dat gebeurt met de eerstvolgende uitwisseling, dit duurt maximaal 24 uur.

Waarvoor geef ik als veehouder toestemming met het accepteren van de machtiging ‘CRV: Machtiging Mest- en mineralenmanagement'?
De veehouder geeft CRV met deze machtiging toestemming om de volgende gegevens op te vragen en te verwerken:

  • Van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) – perceel- en gewasgegevens, melkveefosfaatreferentie, VVO (vervangende verwerkingsovereenkomst), DPO (drie partijen overeenkomst), VDM (vervoersbewijs dierlijke mest), VZC (vervoersbewijst zuiveringsslib en compost)
  • Van uw Grond- en gewaslaboratoria – bodemonderzoeken, kuilanalyses
  • Van uw Voer- en kunstmestleveranciers – voer- en kunstmestleveringen
  • Van Zuivel NL – berekende uitkomsten van de Kringloopwijzer: stikstof- en fosfaatproductie (BEX en forfaitair) en eindvoorraden voer.

De gegevens worden alleen verwerkt door CRV en worden niet verder verstrekt of verkocht aan derden.

Als ik als veehouder wissel van voerleverancier of laboratorium, moet ik dan weer opnieuw een machtiging goedkeuren?
Nee dat hoeft niet. Als uw KvK-nummer bekend is bij uw nieuwe leverancier dan gaat de data-uitwisseling automatisch goed lopen.

Als ik de machtiging in JoinData niet goedkeur, kan ik dan wel werken met de nieuwe CRV Mineraal?
Ja, dat kan. U kunt het programma gewoon gebruiken. Wel kan het voorkomen dat u enkele gegevens handmatig moet toevoegen.

Ik zie geen machtiging in JoinData staan voor mijn bedrijf. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat uw KvK-nummer niet goed staat bij CRV of bij één van de leveranciers waarvan we de data ophalen. Neem contact op met Klantenservice van CRV, afdeling Mestwetgeving via 088-00 24 440.

Ik ben adviseur. Hoe kom ik vanuit CRV Mineraal bij de FosfaatPlanner en Rundveestaat van mijn klanten?
Vooralsnog kunt u alleen via de oude applicatie CRV Mineraal bij de FosfaatPlanner en Rundveestaat komen. Er komt nog een optie in de nieuwe CRV Mineraal om vanuit hier naar de FosfaatPlanner en Rundveestaat te gaan.

Ik ben adviseur en zie dat er geen data staan in de nieuwe CRV Mineraal bij mijn klant. Hoe kan dat?
Het kan zijn dat uw klant de machtiging in JoinData nog niet heeft goedgekeurd.

Is/zijn er nog machtigingen van RVO nodig?
Ja, de volgende machtigingen zijn nodig van RVO: perceel- en gewasgegevens, melkveefosfaatreferentie, VVO (vervangende verwerkingsovereenkomst), DPO (drie partijen overeenkomst), VDM (vervoersbewijs dierlijke mest), VZC (vervoersbewijst zuiveringsslib en compost).

Ik ben adviseur. Kan ik als adviseur meerdere bedrijven open hebben staan? Kan ik meerdere klanten tegelijk behandelen?
Nee, het wordt afgeraden om meerdere tabbladen met gegevens van verschillende klanten open te hebben staan in 1 dezelfde browser. Zolang u meerdere browsers/ incognito vensters gebruikt gaat het goed.

Als er een nieuwe levering van bijvoorbeeld voer of kunstmest wordt aangevoerd, hoelang duurt het voordat deze zichtbaar worden in de nieuwe CRV Mineraal?
Wanneer deze levering(en) correct bij JoinData worden aangeboden door uw voerleverancier worden deze binnen enkele dagen ingeladen.

Ik heb een wens, klacht of idee over de nieuwe applicatie. Waar kan ik die kwijt?
Iedere gebruiker kan via de knop ‘Feedback’ in de applicatie zijn wens of opmerking kwijt. U krijgt hierop geen antwoord, maar alle feedback wordt gegarandeerd gelezen. Op basis van de feedback kunnen we zo nodig verbeteringen doorvoeren.

Ik heb het bemestingsplan voor 2024 nu aangemaakt in de oude applicatie. Kan ik dit jaar gewoon afmaken in deze applicatie en pas volgend jaar overstappen op de nieuwe CRV Mineraal?
Ja, dat kan, maar we raden het niet aan. Aan de oude applicatie worden dit jaar geen wijzigingen meer doorgevoerd. Alle nieuwe functionaliteiten worden alleen in de nieuwe CRV Mineraal doorgevoerd.

Welke functies worden dit jaar nog toegevoegd aan de nieuwe CRV Mineraal?
We gaan dit jaar nog enkele verbeteringen doorvoeren aan de nieuwe CRV Mineraal, zoals het toevoegen van het landbouwkundig bemestingsadvies, het kunnen maken van één plan met zowel prognose als realiteit, attenderingen en mogelijke foutieve invoer of overschrijdingen.

Waar kan ik de bemestingsplannen van voorgaande jaren terugvinden?
De oude bemestingsplannen kunt u nog steeds terugvinden in de oude applicatie. Op termijn gaan we een voorziening treffen zodat u die ook terug kunt vinden in de nieuwe CRV Mineraal.

CRV Mineraal bevat geen perceelgegevens. Hoe kan dat?
Het ontbreken van perceelgegevens kan één van de onderstaande oorzaken hebben:

  • U heeft geen machtiging gegeven om de grond- en gewasinformatie op te vragen bij de RVO.
  • De machtiging kunt u afgeven op de site van het RVO. U dient hiervoor de machtiging ‘perceelsgegevens leveren aan’ te selecteren.
  • We hebben op basis van het door u doorgegeven Kamer van Koophandel nummer (KvK) geen grond- en gewasgegevens ontvangen vanuit RVO. In de meeste gevallen is het KvK nummer gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld een gewijzigde rechtsvorm van uw bedrijf.

Kringloopwijzer kengetallen in CRV Mineraal.
Net als in CRV Mineraal kunt u in de Kringloopwijzer ook uw Bedrijfsspecifieke voordeel berekenen w.b.t. Stikstof en Fosfaat. Wanneer u wilt dat dit voordeel automatisch wordt ingelezen in CRV Mineraal dient hiervoor een machtiging in JoinData geaccepteerd te worden. Voor het klaarzetten van deze machtiging kunt u contact opnemen met CRV Klantenservice.

Mijn KvK/BRS-nummer is gewijzigd. Hoe pas ik dit aan?

Geef uw gewijzigde KvK en/of BRS-nummer door aan CRV Klantenservice. Zij passen dit voor u aan in CRV Mineraal.

Gecombineerde opgave (meitelling)
Met de Gecombineerde opgave geeft u ieder jaar de situatie van uw bedrijf door. U vult de opgave in tussen 1 maart en 15 mei. De peildatum voor het invullen van de dieraantallen is 1 april en voor grond 15 mei.
Meer informatie over de Gecombineerde opgave vindt u op de website van RVO.

Waarom zit er verschil in begin- en eindvoorraad mest?
In het verleden was de eindvoorraad en de beginvoorraad van het jaar erop altijd 1 op 1 gelijk. Sinds 2021 kan in bepaalde situaties de beginvoorraad afwijken ten opzichte van de eindvoorraad van het voorgaande jaar.

In CRV Mineraal kunt u nu de beginvoorraad, voor mestcode 10 en 14, wijzigen naar de juiste waarden voor stikstof en fosfaat. Wanneer u iets in wijzigt in de beginvoorraad, wordt de koppeling met de eindvoorraad van het voorgaande jaar verbroken. De gemaakte wijziging in de beginvoorraad wordt niet overgenomen in de eindvoorraad van het voorgaande jaar. Hierdoor ontstaat een verschil. Wanneer er vervolgens opnieuw een aanpassing gedaan wordt in de eindvoorraad van het voorgaande jaar, blijft de eerder gewijzigde regel in de beginvoorraad staan (hierdoor kan het gebeuren dat regels meerdere keren voorkomen). Controleer daarom altijd de begin- en de eindvoorraden.

Wanneer er iets handmatig gewijzigd is, verschijnt er een kruisje “x” achter de regel (via het kruisje kan de regel in zijn geheel verwijderd worden.

Let op
: Als u op de pagina heeft ingezoomd kan het voorkomen dat de x buiten uw beeld valt. Wanneer u uitzoomt verschijnt de x weer in beeld.

Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op of stel uw vraag via ons informatieformulier.

Contact opnemen
Onze klantenservice is telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. Neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 088 - 00 24 440.

CRV Mineraal