Hulp & Service - CRV Mineraal

Waar kunnen we u mee helpen?

Veelgestelde vragen

CRV Mineraal bevat geen grondgegevens. Hoe kan dat?
Het ontbreken van grondgegevens kan een van de volgende oorzaken hebben:

  • U heeft geen machtiging gegeven om de grond- en gewasinformatie op te vragen bij de RVO.
  • We hebben op basis van het door u doorgegeven BRS-nummer (het relatienummer van de RVO) geen grond- en gewasgegevens ontvangen van de RVO. In de meeste gevallen is het BRS-nummer een keer aangepast als gevolg van bijvoorbeeld een naamswijziging of maatschapvorming.

Wilt u gebruikmaken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO.
Ga hiervoor naar de ‘Mijn Dossier’ bij RVO (onderdeel 'inloggen, ondertekenen en machtigen).

Gecombineerde opgave (meitelling)
Met de Gecombineerde opgave geeft u ieder jaar de situatie van uw bedrijf door. U vult de opgave in tussen 1 maart en 15 mei. De peildatum voor het invullen van de dieraantallen is 1 april en voor grond 15 mei.

Meer informatie over de Gecombineerde opgave vindt u op de website van RVO.

Hoe kan ik CRV machtigen in de Kringloopwijzer.nl?
Ga naar: http://www.dekringloopwijzer.nl. Vul als klantnummer bij CRV uw UBN in en vink ‘Elek. Opvragen’ aan. Klik daarna op ‘Machtiging opslaan’.

Hoe regel ik de machtigingen voor automatische koppelingen in CRV Mineraal bij de RVO?
Door uw Kamer van Koophandel-nummer en BRS-nummer te registreren bij de RVO kunt u machtigingen voor automatische koppelingen regelen.

Deze machtigingen zorgen voor uitwisseling van:

  • Perceelgegevens (uitwisseling van percelen en koppeling van bodemonderzoeken)
  • Melkveefosfaatreferentie
  • VDM-gegevens (Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen)

U registreert en wijzigt uw KvK-nummer en BRS-nummer via ‘Mijn Dossier’ bij RVO. Geef de wijziging van uw KVK-nummer en BRS-nummer ook door aan CRV.
CRV gebruikt bovengenoemde gegevens uitsluitend voor verwerking in het product CRV Mineraal.

Mijn BRS-nummer is gewijzigd. Hoe pas ik dit aan?
Geef uw gewijzigde BRS-nummer door aan de CRV Klantenservice. Wij passen dit voor u aan in CRV Mineraal.
Wilt u gebruikmaken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in CRV Mineraal? Daarvoor is het nodig dat er een KvK-nummer geregistreerd is bij de RVO. U kunt uw KvK-nummer en BRS-nummer registeren of wijzigen via de site van de RVO.

Ga hiervoor naar de ‘Mijn Dossier’ bij RVO (onderdeel 'inloggen, ondertekenen en machtigen).

Waarom zit er verschil in begin- en eindvoorraad mest?
In het verleden was de eindvoorraad en de beginvoorraad van het jaar erop altijd 1 op 1 gelijk. Sinds 2021 kan in bepaalde situaties de beginvoorraad afwijken ten opzichte van de eindvoorraad van het voorgaande jaar.

In CRV Mineraal kunt u nu de beginvoorraad wijzigen naar de juiste waarden voor stikstof en fosfaat. Wanneer u iets in wijzigt in de beginvoorraad, wordt de koppeling met de eindvoorraad van het voorgaand jaar verbroken. De gemaakte wijziging in de beginvoorraad wordt niet overgenomen in de eindvoorraad. Er ontstaat dus een verschil. Wanneer er vervolgens een aanpassing gedaan wordt in de eindvoorraad van het voorgaande jaar, blijft de aangepaste regel in de beginvoorraad staan (hierdoor kan het gebeuren dat regels vaker voorkomen). Controleer daarom altijd de begin- en de eindvoorraden.

Wanneer er iets handmatig gewijzigd is, verschijnt er een x achter de regel (via de x kan de regel in zijn geheel verwijderd worden, zie hieronder).

Let op: Als u de pagina heeft ingezoomd kan het voorkomen dat de x buiten beeld valt. Wanneer u uitzoomt verschijnt de x weer in beeld. Deze aanpassing geldt alleen voor mestcode 10 en 14.

Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op of stel uw vraag via ons informatieformulier.

CRV Mineraal

Contact opnemen

Onze klantenservice is telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. Neem contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 088 - 00 24 440.