Nieuws

Articles

 • CRV kijkt met vernieuwd logo trots vooruit

  Al meer dan 100 jaar werken veehouders in Nederland en Vlaanderen voortvarend samen aan een betere veestapel. In deze traditie wortelt Coöperatie CRV. Gegevens van miljoenen koeien zijn er in al die jaren verzameld. Deze vormen een betrouwbare basis voor de ontwikkeling van genetica en informatieproducten die veehouders over de hele wereld vooruithelpen.
 • Voorkom extra kosten voor vergeefse bezoeken MPR-materialen

  CRV ziet een toename in het aantal vergeefse bezoeken bij MPR in eigen beheer- (MEB) en robotbedrijven. We merken vaker dat de MPR niet tijdig is uitgevoerd en dat de apparatuur voor monstername langer op een bedrijf blijft dan de afgesproken duur.
 • Geen rode haren gebruiken voor merkertesten

  Bij het uitvoeren van grote aantallen merkertesten is gebleken dat bij gebruik van rode haren vaak een onbruikbare uitslag volgt. We vragen daarom om alleen witte haren te gebruiken voor merkertesten van roodbonte dieren.
 • Wat zijn ook alweer de voordelen van MPR?

  Meer dan 80% van alle melkkoeien die in Nederland en Vlaanderen aanwezig zijn, doen mee aan MPR (melkproductieregistratie). Het is een belangrijk middel om uw bedrijfsmanagement te ondersteunen.
 • Fokken op CRV Gezondheid en CRV Efficiëntie brengt zichtbaar resultaat

  Vraag melkveehouders wereldwijd naar hun fokdoel en je krijgt ongeacht het runderras min of meer hetzelfde antwoord. De accenten in het fokbeleid zijn wat verschillend, afhankelijk van de lokale markt en productieomstandigheden. Maar iedere melkveehouder is uiteindelijk op zoek naar koeien die probleemloos produceren en voer efficiënt omzetten in melk.
 • CRV actualiseert berekening kerngetallen NO, ISK, LM en BSK

  RV gaat de berekening van de kengetallen Netto Opbrengst (NO), Individuele StandaardKoe (ISK), LactatieWaarde (LW) en BedrijfsStandaardKoe (BSK) actualiseren. De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen.