150 jaar CRV

2024
Een jubileumjaar voor CRV

  Vertrouw op CRV in een wereld vol verandering: al 150 jaar betrouwbaarheid.

  De wereld verandert, en boeren ervaren deze veranderingen dagelijks op hun bedrijven. Grondstoffen worden schaarser, beleidsmakers stellen hogere eisen aan de milieu-impact van landbouw, en consumenten bekijken boerenbedrijven kritischer. Maar verandering is essentieel aan het boerenbestaan en boeren hebben altijd oplossingen gevonden voor de uitdagingen die zich voordeden.

  CRV heeft de afgelopen anderhalve eeuw boeren wereldwijd ondersteund met genetica via onze vooraanstaande fokprogramma's en innovaties. Voor de komende 150 jaar is het onze missie om boeren op de best mogelijke manier te blijven ondersteunen, zodat zij betere koeien voor hun veestapel kunnen creëren en een beter leven kunnen leiden.

  'Veranderingen zijn van alle tijden. Uitdagingen zijn er altijd geweest en altijd hebben veehouders oplossingen gevonden.'
  Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie CRV

  Jubileumserie 150 jaar CRV

  In het 150-jarig bestaan van CRV is er veel veranderd in de rundveeverbetering. Komend jaar blikken we in een serie artikelen in het vakblad Veeteelt terug op deze veranderingen. En we kijken vooruit naar de oplossingen die veeverbetering kan bieden voor de uitdagingen die de komende jaren op de sector afkomen. De wereld verandert en CRV neemt u mee.

  Deze onderwerp komen aanbod

  Ki en et ontketenden revoluties in de fokkerij
  Ki en et ontketenden revoluties in de fokkerij

  2024... een jaar vol verrassingen!

  Wat staat er op het programma?

  • De regiobesturen organiseren in juni en september gezellige gezinsdagen, elk in hun eigen regio.
   - Zaterdag 1 juni, Familie Gommeren in Roosendaal
   - Zondag 9 juni, Familie Hermanussen in Beers
   - Zaterdag 29 juni, CRV Dairy Breeding Center in Wirdum
   - Zaterdag 29 juni, Zuivelboerderij Kaamps in Deurningen
   - Zondag 30 juni, Vanhaelemeesch Bruno & Luc, Sint-Laureins, Vlaanderen
   - Zaterdag 14 september, Kaasboerderij De Witte Welle,
   Montfoort
   Aanmelden voor de gezinsdagen
  • Gedurende het hele jaar zijn er diverse acties met aantrekkelijke prijzen te winnen.
  • Op de Agrarische nationale jongerendag (18 januari in Apeldoorn) was er speciale aandacht voor CRV's jubileumjaar.
  • In Veeteelt leest u iedere maand een artikel waarin we terug- en vooruitblikken.
  • Bereid u voor op een groots symposium op 15 oktober, waar we een blik werpen op de toekomst van de voedselsector.
  • Tijdens de HHH-show presenteren we op 16 november een bijzondere groep koeien.

  Van Nederlands Veestamboek tot CRV: 150 jaar innovatie in veeverbetering

  De oprichting van de Coöperatie Veeverbetering, nu bekend als CRV, gaat terug tot het jaar 1874. Op 5 december 1874 werd in Amsterdam het Nederlands Veestamboek (NRS) opgericht. Deze datum markeert de start van de Veeverbeteringscoöperatie in Nederland. Enkele jaren later namen veehouders in Vlaanderen het initiatief om gezamenlijk vee te registreren. Na de oprichting van het stamboek voor registratie volgden de introductie van exterieurbeoordeling, melkcontrole, fokwaardeschatting en stieradviesprogramma. En meer recentelijk de ontwikkeling van genomische tests en de FeedExcel-fokstrategie voor het verhogen van de voerefficiëntie.

  CRV door de jaren heen
  CRV door de jaren heen