Nieuws

Articles

 • CRV vergrootte omzet en nettoresultaat in boekjaar 2021-2022

  Coöperatie Koninklijke CRV u.a. heeft een prima financieel jaar achter de rug. In het afgelopen boekjaar, dat loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022, groeide de netto-omzet met 6 miljoen euro naar 179,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg naar 1,6 miljoen euro. Dit betekent dat aan de leden naar rato van hun bestedingen een totaal ledenvoordeel van circa 600.000 euro kan worden uitgekeerd.
 • Met Create maakt CRV exclusieve topstieren beschikbaar

  Deze week is CRV gestart met de verkoop van sperma van de stier Delta Warren P. Hij is op dit moment de hoogst beschikbare stier voor NVI en wordt dan ook volop ingezet als stiervader in het Delta-fokprogramma. Delta Warren P is de allereerste NVI-stier in het Create-programma.
 • Double W Holsteins wordt CRV-testbedrijf

  CRV heeft het netwerk van CRV-testbedrijven uitgebreid met het bedrijf Double W Holsteins van Willem Booij en Wendie Ottens uit het Drentse Benneveld.
 • CRV-stieren leggen basis voor duurzame veestapel

  Veel veehouders zijn op zoek naar antwoorden op vragen over de toekomst. Zeker is dat koeien die probleemloos hoge levensproducties realiseren de basis blijven onder een duurzame en rendabele melkveehouderij. CRV ondersteunt veehouders in het opbouwen van een duurzaam producerende veestapel. Dat bewijst de indexdraai van augustus 2022 opnieuw. Met allround hoge fokwaarden voor efficiëntie, gezondheid en levensduur behouden of veroveren stieren uit het CRV-fokprogramma kopposities in de rangschikking van zwart- en roodbonte genoomstieren en roodbonte dochtergeteste stieren.
 • Fleckviehaanbod CRV verder versterkt na nieuwe indexdraai

  Het aanbod fleckviehstieren uit het fokprogramma van CRV is na de indexdraai van augustus 2022 verder versterkt. Zo kregen vijf stieren voor het eerst fokwaarden gebaseerd op de prestaties van dochters en deze bevestigen de hoge genoomcijfers. Veelgebruikte stieren versterkten hun fokwaarden met een stijgend aantal dochters. En uit de grote stroom aan veelbelovende jonge genoomstieren kon een aantal interessante nieuwe verervers worden geselecteerd.
 • CRV brengt hoornloosheid op hoog niveau

  Bij de indexdraai van april 2022 heeft de rangschikking van zwartbonte stieren voor het eerst in de geschiedenis een hoornloze koploper. Daarbij melden zich in de top meerdere hoornloze zonen van Delta Nippon P. In de roodbontfokkerij is het gen voor hoornloosheid inmiddels zo breed verspreid dat CRV een stierenkaart kan presenteren met daarop vijf homozygoot hoornloze topstieren.
 • In boekjaar 2020 – 2021 investeerde CRV in de toekomst

  CRV kijkt tevreden terug op het boekjaar 2020 – 2021, een jaar waarin de organisatie belangrijke veranderingen doorvoerde om zich voor te bereiden op de toekomst. De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 1,4 miljoen euro en er werd een bescheiden netto winst gerealiseerd. Deze zal aan het vermogen van de coöperatie worden toegevoegd.