CRV Uiergezondheid

CRV Gezondheid

Uiergezondheid

 • Minder (sub)klinische mastitis
 • Lagere behandelingskosten
 • Hogere melkproductie

Het belang van een goede uiergezondheid

Uiergezondheid is een van de belangrijkste kenmerken van koegezondheid. Een goede uiergezondheid resulteert in een lagere kans op (sub)klinische mastitis en een laag celgetal. Koeien met gezonde uiers zorgen voor lagere dierenartskosten en lagere afvoerkosten. Ze leven langer, produceren meer melk en produceren meer met dezelfde input. Dit verkleint hun ecologische voetafdruk aanzienlijk. Koeien met gezonde uiers hebben ook minder antibiotica nodig. Uiergezondheid heeft dus een enorme impact op het welzijn, de productie en de duurzaamheid van de veestapel.

uiergezondheid

Vlog uiergezondheid

De voordelen van uiergezondheid

 • Koeien met gezonde uiers produceren meer

Met een stier met een fokwaarde van 108 bespaar je € 1200 directe kosten, per 100 melkkoeien. Koeien met gezonde uiers zijn vitaler en functioneren beter. Dat draagt dus ook nog eens bij aan een hogere opbrengst door meer melk.

 • Met gezonde uiers minder werk en meer rendement

Met een stier met een fokwaarde van 108 bespaar je € 1000 directe kosten, per 100 melkkoeien. De tijd voor behandelen is hier niet in meegerekend. Je bespaart met gezonde uiers dus ook tijd. Daarnaast produceren gezondere koeien veel gemakkelijker, wat ook nog eens extra rendement betekent.

Fokken op verbeterde uiergezondheid

CRV heeft de unieke uiergezondheidsindex ontwikkeld, die een compleet beeld geeft van uiergezondheid. In deze fokwaarde worden klinische en subklinische mastitis meegewogen naar de economische schade die zij veroorzaken.

fokkerijvuistregels uiergezondheid

Top 5 uiergezondheid

Top 5 uiergezondheid zwartbont
Top 5 uiergezondheid zwartbont
Top 5 uiergezondheid roodbont
Top 5 uiergezondheid roodbont

Uiergezondheid bewezen in de praktijk

Er is praktijkonderzoek gedaan bij 100.490 koeien op 900 bedrijven (zie onderstaande afbeelding). De resultaten toonden aan dat de 25% best presterende koeien voor CRV Gezondheid een substantieel betere uiergezondheid hadden, minder kosten gerelateerd aan (sub)klinische mastitis, lagere productie- en veeartskosten en minder antibiotica. De beste koeien hadden ook een significant hoger genetisch niveau voor uiergezondheid en CRV Gezondheid. Fokken op uiergezond bewijst zich dus in de praktijk!

praktijk uiergezondheid

Wat leeft er rondom uiergezondheid?

 • Je kunt niet op uiergezondheid fokken, het is allemaal management

Management speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Rust, reinheid en regelmaat dragen bij aan gezondere uiers. Binnen een veestapel zie je wel grote verschillen tussen koeien bij hetzelfde management. Er zijn koeien met een structureel hoog celgetal en koeien met een laag celgetal; dit is voor een groot deel genetische aanleg.

 • Gezondheid van koeien is bedrijfsafhankelijk, vooral uiergezondheid

In het fokdoel van CRV neemt uiergezondheid een belangrijke plaats in en dit zie je terug in de resultaten op de bedrijven. In het verleden (15 tot 10 jaar geleden) waren tankcelgetallen van 250.000-300.000 heel normaal. Nu is 100.000 normaal en met veel minder antibioticagebruik. Dit is vooral ook te danken aan genetische vooruitgang.

 • Het duurt veel te lang om op uiergezondheid te fokken

Sinds de introductie van de fokwaarde uiergezondheid in 2003 is het aantal gevallen van subklinische mastitis met 34% afgenomen in combinatie met een fors minder gebruik van antibiotica. Dit resultaat was niet mogelijk geweest als dit niet nadrukkelijk in de fokkerij was meegenomen.

afname uiergezondheid

Oplossingen voor uiergezondheid

 • Topstieren van verschillende rassen die gezonde uiers vererven
 • CrossFit Gezondheid is CRV’s kruisingssconcept dat uitblinkt in gezondheid en gemak
 • Het StierAdviesProgramma of SAP om koeien te kunnen selecteren met gezondere uiers
 • Gemak in het veestapelmanagement met het computerprogramma HerdOptimizer. Met merkertesten kunnen gemakkelijk de dieren met de hoogste genetische aanleg voor uiergezondheid kunnen worden geselecteerd
 • Melkproductieregistratie geeft inzicht in het celgetal op dier- en bedrijfsniveau
Jarenlang hebben wij ons gefocust op zowel gezondheids- als productiekenmerken. Deze investering betaalt zich nu terug.
Kees Simons

CRV Efficiëntie en CRV gezondheid

Uiergezondheid is een belangrijk onderdeel van veestapelmanagement. Uiergezondheid is onderdeel van CRV’s route naar een gezondere en een efficiëntere veestapel. Meer weten? Bekijk hier onze CRV Gezondheid en CRV Efficiëntie pagina.

Ook interessant voor u

CRV Gezondheid en CRV Efficiëntie

CRV is wereldwijd koploper in gezondheid en efficiëntie. Wij ondersteunen veehouders in het fokken van een gezonde, efficiënte en duurzame veestapel.

StierAdviesProgramma (SAP)

Hogere omzet per koe, goed stieradvies en meer. Ons StierAdviesProgramma (SAP) en onze StierWijzer geven al zo'n 40 jaar diverse mooie resultaten.