CRV FeedExcel

CRV FeedExcel

Bewezen weg naar winst
  • Gezonde én efficiënte koeien
  • Bespaar 5 tot 10% op voerkosten
  • Grootste en meest betrouwbare dataset wereldwijd

Wat is FeedExcel?

FeedExcel is dé fokkerijstrategie voor een zeer productieve veestapel, die meer melk levert met dezelfde hoeveelheid voer. FeedExcel is de bewezen route naar hogere marges en minder emissies. FeedExcel is gebaseerd op voeropnamedata van meer dan 10.000 melkgevende koeien. Wilt u ook weten wat u kunt besparen op uw voerkosten wanneer u fokt met FeedExcel? Vul dan onze FeedExcel voerefficiëntie calculator in.

CRV voerefficiëntie calculator

Fokwaarde voerefficiëntieToename van inkomstenToename in voerefficiëntieInkomstenProductie met dezelfde hoeveelheid voer
114€ 07%€ 00 kg
112€ 06%€ 00 kg
110€ 05%€ 00 kg
108€ 04%€ 00 kg
106€ 03%€ 00 kg
104€ 02%€ 00 kg
102€ 01%€ 00 kg
100€ 00%€ 00 kg
‘Fokken met FeedExcel is de eenvoudigste manier om de voerefficiëntie van de veestapel te verbeteren’
Pierre Litjens

Het FeedExcel concept

De FeedExcel-strategie is opgebouwd uit drie bouwstenen. Eén van deze bouwstenen bestaat uit het bepalen van merkerfokwaarden. Hiermee kunt u direct zien welke dieren in de veestapel de hoogste genetische aanleg hebben voor voerefficiëntie.

De volgende bouwsteen is het meenemen van voerefficiëntie in het fokdoel. Veehouders die gebruikmaken van het StierAdviesProgramma (SAP) kunnen ervoor kiezen de FeedExcel-criteria in te stellen. Deze worden dan automatisch meegenomen bij het maken van paringen en selecties. Bovendien kan het SAP in combinatie met de merkerfokwaarden met een hogere betrouwbaarheid selecteren en paringen maken.

Ook het selecteren van stieren met het ‘FeedExcel’-keurmerk valt onder één van deze bouwstenen. Dit zijn stieren die een hoge productievererving combineren met een hoge fokwaarde voor voerefficiëntie. Om voor het ‘FeedExcel-keurmerk in aanmerking te komen moeten stieren bovendien bovengemiddeld scoren op gezondheidskenmerken en een positieve levensduurvererving laten zien.

Fokken met FeedExcel stieren

De voerkosten vormen ongeveer 60% van alle variabele kosten om melk te kunnen produceren. Het is dus van belang om efficiënte koeien te fokken. Dat wil zeggen: koeien die hun voer beter benutten om melk te produceren. De inschatting is dat door verbetering van de voerefficiëntie bij melkkoeien ongeveer 2 cent per kg melk aan voerkosten kan worden bespaard. Dit is ongeveer 10% van de voerkosten. Daarnaast heeft een efficiëntere benutting van het voer ook een positief effect op het milieu, omdat er dan minder broeikasgassen worden uitgestoten en er minder schaarse grondstoffen nodig zijn.

Door te fokken met FeedExcel-stieren levert u dit een gezonde, efficiënte veestapel op met een hoge levensduur.

infographic feed excel
sap campagnebeeld

FeedExcel in het StierAdviesProgramma

StierAdviesProgramma (SAP) van CRV helpt u bij het vinden van de juiste stukjes van uw fokkerijpuzzel. Nu ook via FeedExcel in uw stieradvies. Een efficiënte veestapel realiseert immers een hogere levensproductie met minder voer. Wilt u ook FeedExcel in uw fokdoel? Vraag ernaar bij uw adviseur of neem contact op met CRV Klantenservice.
Meer informatie over het StierAdviesProgramma

‘Bespaar 5 tot 10% op voerkosten’

De milieuwinst die we met fokken op voerefficiëntie behalen, laat zien dat wij als sector duurzaam bezig zijn.
Wilco Vroege, veehouder in Dalen

Voeropnamedata verzamelen

Al meer dan 30 jaar verzamelt CRV voeropnamedata bij vijf bedrijven. Het doel van deze dataverzameling: voerkosten voor melkproductie verlagen. De voeropnamedata zijn daarvoor de basis. We nemen een kijkje bij de vijf praktijkbedrijven en horen waarom de deelnemende veehouders enthousiast zijn.

Ook interessant voor u
Voerefficiëntie

Voerefficiëntie > CRV’s route naar een gezondere en efficiënte veestapel

StierAdviesProgramma (SAP)

Hogere omzet per koe, goed stieradvies en meer. Ons StierAdviesProgramma (SAP) en onze StierWijzer geven al zo'n 40 jaar diverse mooie resultaten.

CRV Fokkerij

CRV Fokkerij is de naam voor onze fokkerij applicatie. Een passende naam voor de applicatie, omdat het u helpt bij alle fokkerij gerelateerde vragen zoals: wat zijn uw beste koeien om mee door te fokken? Hoeveel vooruitgang boekt u op de voor u belangrijkste kenmerken? En realiseert u uw fokdoel op dit moment? Op deze en nog veel meer vragen heeft de applicatie CRV Fokkerij altijd een gepast en actueel antwoord.