‘Efficiënt melk uit voer maken is ons verdienmodel’

Veehouder Edwin Boer
Veehouder Edwin Boer

De belangrijkste voorwaarden voor een hoge voerefficiëntie zijn een goed rantsoen en een gezond koppel koeien, stelt Edwin Boer. ‘Maar als de basis goed is, kan fokkerij zeker iets toevoegen’, denkt de melkveehouder uit Elp. Met de FeedExcel-fokkerijstrategie van CRV werkt hij gericht aan een veestapel die met minder voer meer melk produceert.

Voor Edwin Boer is het simpel. Hij melkt koeien om er iets aan te verdienen. ‘Daarom zijn we altijd al bezig met voerefficiëntie. We bekijken na iedere mpr met onze voeradviseur hoe het loopt. De voerkosten per kilogram melk zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt’, legt hij uit. Samen met zijn ouders Jan en Jannie en zijn vrouw Krista heeft Edwin in Elp een bedrijf met 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. De koeien tekenen voor een rollend jaargemiddelde van 11.408 kg melk met 4,48% vet en 3,69% eiwit. Voordat ze in 2015 startten met robotmelken maakte de familie Boer gebruik van ‘dynamisch voeren’. Dit voerprogramma optimaliseert de krachtvoergift voor iedere individuele koe. Hieruit leerden de veehouders dat de voerefficiëntie van een koe niet zichtbaar is aan de buitenkant. ‘We hadden grote koeien waarbij het model een hoge optimale krachtvoergift berekende. Ze vraten veel, maar benutten dat voer efficiënt’, herinnert de veehouder zich. ‘De basis voor een hoge voerefficiëntie is goed ruwvoer, een kloppend rantsoen en een gezond koppel koeien’, benadrukt Edwin. ‘Maar als de basis goed is, voegt fokkerij zeker iets toe’, denkt hij. ‘We keken bij de stierkeuze al langer naar voerefficiëntie. Maar nu er meer resultaten komen van het voeropnameonderzoek van CRV, kunnen we hier meer mee doen.’

Voerefficiëntie in SAP en stierkeuze

Met de fokkerijspecialist bekeek de veehouder de mogelijkheden om voerefficiëntie mee te nemen in zijn fokkerijstrategie. Zo wordt het kenmerk voerefficiëntie nu voor 10 procent meegewogen in het StierAdviesProgramma (SAP). Omdat de familie Boer van de vaarskalveren merkerfokwaarden laat bepalen, hebben ze ook inzicht in de genetische aanleg voor voerefficiëntie van hun eigen dieren. Deze informatie gebruikt het SAP bij het maken van paringen en selecties. ‘Daarnaast hebben we gekeken naar stieren’, vertelt Edwin. ‘Koeien moeten goed in elkaar zitten, gezond blijven, lang meegaan en een hoge melkproductie met goede gehaltes realiseren’, benadrukt hij. ‘Maar als stieren aan deze eisen voldoen, is voerefficiëntie een mooie aanvulling. Stieren die we veel gebruikten, zoals Woody, bleken al te voldoen aan de voorwaarden voor het FeedExcel-merk. Daar hebben we de FeedExcel- stieren Wake Up en Therapy aan toegevoegd.’

Veehouder Edwin Boer: ‘Hoe efficiënter koeien voer omzetten in melk, hoe hoger het rendement van investeringen’

Extra voersaldo van ruim 30.000 euro

Fokken op voerefficiëntie is volgens Edwin Boer economisch zeer interessant. ‘Voor iedere plaats in de stal hebben we investeringen moeten doen en iedere kilo krachtvoer moeten we aankopen. Hoe efficiënter koeien voer omzetten in melk, hoe hoger dat rendement’, legt hij uit. Een snelle rekensom leert dat consequent fokken op voerefficiëntie voor het bedrijf van de familie Boer een extra voersaldo van ruim 30.000 euro op kan leveren. ‘Koeien die voer efficiënt omzetten in melk is ons verdienmodel’, stelt Edwin.

FeedExcel-strategie voor voerefficiëntie

De fokkerijstrategie FeedExcel maakt het eenvoudig om een veestapel te fokken die met dezelfde hoeveelheid voer meer melk produceert. Veehouders die merkerfokwaarden laten bepalen, zien direct welke dieren de hoogste genetische aanleg voor voerefficiëntie hebben. Merkeronderzoek is daarom een belangrijke bouwsteen in de FeedExcel-fokkerijstrategie. Een andere bouwsteen is het meenemen van voerefficiëntie in het StierAdviesProgramma (SAP). Het SAP selecteert binnen de veestapel de dieren met de hoogste genetische aanleg voor voerefficiëntie en maakt paringsadviezen op basis van deze kennis. De maximale genetische vooruitgang op voerefficiëntie wordt bereikt door vrouwelijke dieren met de hoogste genetische aanleg, te paren met geselecteerde FeedExcel-stieren. Deze zijn op de stierenkaarten en in de CRV-webshop herkenbaar aan het FeedExcel-beeldmerk. Fokken met FeedExcel-stieren resulteert in een efficiënte en hoogproductieve, maar ook een gezonde en duurzame veestapel.