Tarievenkaart 2021-2022

Tarievenkaart 2021-2022

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. Deze tarieven gelden van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022. Het is mogelijk dat er daarna bepaalde tarieven zijn of worden aangepast.

De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop.


Informatieproducten

VeeManager Compleet

Basistarief

Per bedrijf per maand

€ 7,20

1e-200e dierPer aanwezig dier€ 0,29
201e-400e dierPer aanwezig dier€ 0,14
401e dier en daarbovenPer aanwezig dier€ 0,07


VeeManager (basis + modules)
BasistariefPer bedrijf per module per maand€ 1,55
Module RegistratiePer aanwezig dier per maand€ 0,05
Module MPRPer aanwezig dier per maand€ 0,05
Module VruchtbaarheidPer aanwezig dier per maand€ 0,05
Module DiergezondheidPer aanwezig dier per maand€ 0,05
Module FokkerijPer aanwezig dier per maand€ 0,05


CRV Mineraal
Basistarief (inclusief bemestingsplan)Per bedrijf per jaar€ 86,40
1e-200e dierPer aanwezig dier€ 0,98
201e-400e dierPer aanwezig dier€ 0,49
401e-600e dierPer aanwezig dier€ 0,24
601e dier en daarbovenPer aanwezig dier€ 0,00

CRV Mineraal is gratis in combinatie met VeeManager Compleet, dit product wordt per jaar afgenomen.

CRV FosfaatPlanner
BasistariefPer bedrijf per jaar€ 37,80
1e - 200e dierPer dier met fosfaatrecht€ 0,62
201e - 400e dierPer dier met fosfaatrecht€ 0,37
401e - 600e dierPer dier met fosfaatrecht€ 0,24
601e dier en daarbovenPer dier met fosfaatrecht€ 0,00

Dit product wordt per jaar afgenomen.

DigiKlauw
Abonnement DigiKlauwPer bedrijf per kwartaal€ 6,60


Fokken op Maat
BasistariefPer bedrijf per maand€ 3,75
1e-300e dierPer melkkoe€ 0,21
301e dier en daarbovenPer melkkoe€ 0,00
MerkertestPer merkertest€ 24,95
Fokken op Maat + SAP-deelnamePer bedrijf per maand€ 6,95
Fokken op Maat + SAP-deelname 1e-300e dierPer melkkoe€ 0,35
Fokken op Maat + SAP-deelname 301e dier en daarbovenPer melkkoe€ 0,00


StierAdviesProgramma (SAP)
Abonnement SAP/StierWijzerPer bedrijf per maand€ 3,20
Abonnement SAP/StierWijzer BudgetPer bedrijf per maand€ 1,60
SAP/StierWijzer per dierPer maand€ 0,11


FokkerijOverzicht – op papier
FokkerijOverzichtPer bedrijf per kwartaal€ 8,20
FokkerijOverzichtPer dier/drachtigheid per overzicht€ 0,19


MPR-uitslag – op papier
MPR-uitslagPer uitslag€ 5,80


Koe-Attenties – op papier
Koe-AttentiesPer levering€ 2,70
Koe-AttentiesPer melkkoe per kwartaal€ 0,28


KoeKaart – op papier
KoeKaart deelnamePer kaart€ 0,84
KoeKaart aanvraagPer kaart€ 3,60


CRV-stallijst
CRV-stallijst aanvraagPer levering€ 5,85


Veedata opstart
Veedata opstartbestandPer levering€ 19,70
Veehouderij (EVH)Per dier€ 0,42
Veehouderij en Fokkerij (EVFW)Per dier€ 0,46
Veehouderij en Veevoeding (EVVO)Per dier€ 0,44
Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV)Per dier€ 0,48
Registratie en Veevervanging (ERV)Per dier€ 0,28
Veehouderij (EVE)Per dier€ 0,51
Veehouderij en Fokwaarden (EVFE)Per dier€ 0,55


Veedata mutaties
Veedata mutatiebestandPer levering€ 2,70
Veehouderij (EVH) per melkkoePer kwartaal€ 0,31
Veehouderij en Fokkerij (EVFW)Per melkkoe per kwartaal€ 0,40
Veehouderij en Veevoeding (EVVO)Per melkkoe per kwartaal€ 0,34
Veehouderij, Fokkerij en Veevoeding (EVFV)Per melkkoe per kwartaal€ 0,43
Registratie en Veevervanging (ERV)Per dier per kwartaal€ 0,10
Veehouderij (EVE) per dierPer kwartaal€ 0,11
Veehouderij en Fokwaarden (EVFE)Per dier per kwartaal€ 0,14


Retourbericht EDI-I&R
Retourbericht EDI-I&RPer bedrijf per jaar€ 19,30
Retourbericht EDI-I&RPer aanwezig dier per jaar€ 0,23Exterieur

Fokkerijadvies achter de koe
Basistarief voor bedrijfsinspectiedeelnemersPer bedrijf per maand€ 3,15
Basistarief voor niet-bedrijfsinspectiedeelnemersPer bedrijf per maand€ 9,15
Variabel tariefPer dier per maand€ 0,27Kunstmatige inseminatie

Insemineren
Basistarief*Per bezoek€ 9,65
Inseminatie*Per handeling€ 5,40

* Geldt voor inseminaties, herinseminaties en et-inseminaties

Insemineren op afroep
Opgave 11.00-16.30 uur (alleen op werkdagen)Extra per afroep€ 20,70


Vruchtbaarheidsadvies
BasistariefPer bezoek€ 9,65
Per uur€ 93,00


Dracht-/tochtcontrole
Dracht-/tochtcontrole basistariefIndien geen inseminatie€ 9,65
Dracht-/tochtcontrole rectaal (door inseminator)Indien geen inseminatie€ 5,40
TochtcontroleIndien wel inseminatie€ 2,55
Scannen op dracht basistariefPer bezoek€ 24,80
Scannen op drachtPer minuut bedrijfstijd€ 2,10


Stikstof
BasistariefPer bezoek/levering€ 14,45
StikstofvullingPer vat€ 5,80Embryotransplantatie

Embryotransplantatie
BasistariefPer bezoek€ 47,50
TransplantatieEmbryo: vers / ethyleenglycol / glycerol€ 54,90


Embryowinning (spoelen)
BasistariefPer bezoek€ 57,80
Eerste spoeling op bedrijfPer spoeling€ 265,50
Tweede spoeling op bedrijf en volgende spoelingPer spoeling€ 200,95
NulspoelingPer spoeling€ 134,20
Invriezen embryo 0-10Per embryo€ 30,35
Invriezen embryo vanaf 11Per embryo€ 19,20
Bewaarkosten embryo’sVanaf 3 maanden, per 3 maanden€ 6,00


Embryoproductie (opu-ivp)
Basistariefper bezoek€ 57,80
Eerste eicelwinning op bedrijfper winning€ 193,90
Tweede eicelwinning op bedrijfper winning€ 121,25
Laboratoriumkostenper winning€ 121,25
Embryoproductie (ivp)per geproduceerd embryo€ 85,50


Vruchtbaarheid op Maat

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal handelingen dat u jaarlijks gebruikt.
Neem voor meer informatie contact op met uw veestapeladviseur voor een aanbod op maat.

Ovalert

Ovalert
Ovalert Basis vastPer bedrijf per maand€ 1,90
Ovalert Basis variabelPer dier per maand€ 0,06


Sperma Inclusief
1e-75e dier per melkkoePer maand€ 4,75
76e-100e dier per melkkoePer maand€ 4,35
101e-150e dier per melkkoePer maand€ 4,20
151-200e dier per melkkoePer maand€ 4,00

201e-250e dier per melkkoe

Per maand€ 3,70
251e dier en daarboven per melkkoePer maand€ 3,60

Melkproductieregistratie

Melkproductieregistratie (MPR)
MPR deelnamePer maand€ 17,45
Monsterbijdrage (inclusief vet, eiwit,

lactose, ureum, ketose)

Per melkgevende koe€ 0,52
CelgetalbepalingPer monster€ 0,26
MPR Dracht per testPer dier€ 3,95
Gebruik tru-testmeter door monsternemer per tru-testmeterPer monstername€ 2,10
Huur tru-testmeter MEB per tru-testmeterPer maand€ 1,55
BezorgkostenPer bezoek€ 17,25
OphaalkostenPer bezoek€ 17,25


Monsternemer
MonsternemerPer bezoek€ 8,75
MonsternemerPer minuut€ 0,39


Robotmonstername
Huur automatisch monsternameapparaat ShuttlePer apparaat€ 19,50
Huur automatisch monsternameapparaat VMXPer apparaat€ 19,50
Huur GEA monsterkofferPer apparaat€ 24,50
Huur ORI monsterapparaatPer apparaat€ 19,50


Registratie

Registratiekaart
Maandelijkse verzendingPer kaart€ 1,90
Registratiekaart directe verzendingPer kaart€ 2,20
Registratiekaart aanvraag per aanvraagPer kaart€ 3,25


Geboortebewijs
GeboortebewijsPer bewijs€ 1,55
Geboortebewijs aanvraagPer bewijs€ 2,35


DHZ-inseminatie / natuurlijke dekking / samenweiding
Verwerkingskosten

Per 1e dhz-inseminatie / natuurlijke dekking / samenweiding

€ 1,65
Toeslag handmatige verwerking

Per inseminatie / dekking / samenweiding

€ 0,61


Algemeen

Abonnementen (per 1-1-2022)
Abonnement VeeteeltPer jaar€ 87,00
Abonnement VeeteeltVleesPer jaar€ 79,00
Combi-abonnement Veeteelt en VeeteeltVleesPer jaar€ 141,00


Coöperatie Koninklijke CRV u.a.


Algemeen – Coöperatie CRV

Algemeen
Lidmaatschap coöperatieInclusief abonnement Veeteelt€ 78,50


Informatieproducten – Coöperatie CRV

Stambomen
Stamboom 2 generaties – op papierPer stamboom€ 4,65
Stamboom 2 generaties – onlinePer stamboom€ 4,10
Stamboom 3 generaties – op papierPer stamboom€ 7,45
Stamboom 3 generaties – onlinePer stamboom€ 5,15
Stamboom buitenland – op papier, Frans/EngelsPer stamboom€ 14,20
Stamboom buitenland – online, Frans/EngelsPer stamboom€ 9,60


Exterieur – Coöperatie CRV

Exterieurbeoordeling
Bezoeksbijdrage bedrijfsinspectiePer bezoek€ 44,20
BedrijfsinspectiePer dier€ 8,10


Registratie – Coöperatie CRV

Stamboekregistratie
Deelname stamboekregistratiePer bedrijf per jaar€ 14,30
Bijdrage basisregistratie per aanwezig dierPer kwartaal€ 0,26
RegistratiePer kalf€ 0,64


Stamboekregistratie importdieren
Registratie vrouwelijk dierPer dier€ 22,25
Registratie bij 11-30 dierenPer dier€ 13,90
Registratie bij >30 dierenPer dier€ 7,65
Registratie mannelijk dierPer dier€ 33,45


Stalnaam
Uitgifte stalnaam€ 46,00
Deelname stalnaamPer jaar€ 23,00


Afstammingsonderzoeken
Opstartkosten dna-onderzoekPer onderzoek€ 11,50
Kosten dna-onderzoek (verificatie afstamming)Per onderzoek€ 14,50
Vastleggen dna-profielPer dier€ 32,80


Zoötechnisch certificaat
Officieel zoötechnisch certificaatPer kaart€ 15,75


Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden vanaf 1 september 2021 (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Coöperatie CRV ua, CRV Holding BV en CRV BV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KVK te Arnhem onder nummer 09125050, die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden. De vermelde bedragen zijn afgerond op 2 decimalen. Deze tarievenkaart is een samenvatting van de meest voorkomende tarieven.

Met deze tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. De prijzen van het actuele stierenaanbod zijn te raadplegen op de betreffende stierenkaart of in de CRV-webshop. De genoemde prijzen op de tarievenkaart betreffen brutoprijzen. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling. Lees hier meer over de kortingen die CRV biedt.