Toelichting kortingen

Meer informatie over de kortingen die CRV biedt

Op de tarievenkaart informeert CRV u over de meest gangbare en actuele tarieven van CRV-producten en -diensten. CRV biedt een aantal kortingen op de tarieven, bijvoorbeeld internetbestelkorting of korting bij automatische betaling.

Korting bij automatische betaling
Automatische incasso van uw factuur levert u een korting op van 1% (op de factuur).

Internetbestelkorting
Wanneer u de bestelling van sperma zelf invoert via internet, ontvangt u een korting van € 5,– per bestelling (minimale ordergrootte 10 doses sperma).

Transactiekorting bij bestelling
De transactiekorting geldt alleen voor het bestelde conventionele sperma. Wel telt in de bestelling het aantal doses SiryX-rietjes mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma. Bestelde doses die op de wachtlijst komen, tellen automatisch mee bij de korting. Doses die gereserveerd worden, vallen per reservering onder de transactiekorting.

Kwantumkorting bij inseminatie
Dit is een kwartaalkorting over de doses conventioneel sperma die in dat kwartaal in combinatie met een inseminatie zijn afgenomen. Voor SiryX geldt geen kwantumkorting, wel telt het aantal doses SiryX in combinatie met inseminatie mee voor de bepaling van het kortingspercentage op het conventionele sperma.

Tabel: Kortingspercentages in de transactie- en kwantumkorting
In onderstaande tabel vindt u de kortingen die van toepassing zijn op het totaal aantal doses per bestelling (transactiekorting) en de kortingen die van toepassing zijn op het aantal doses dat in een kwartaal via de inseminatoren is afgenomen (kwantumkorting).

Transactie-
korting
Kwantum-
korting
Klasse in
aantal
doses
Levering op
verzoek
Geplande
levering
3-90%2%0%
10-190%2%2%
20-390%5%5%
40-5910%10%10%
60-7915%15%15%
80-9920%20%20%
100-11922%22%22%
120-14924%24%24%
150-19926%26%26%
200-29928%28%28%
300+30%30%30%