Witblauwe kalveren betalen gesekst sperma

Melkveebedrijf familie Bakhuis te Daarle
Melkveebedrijf familie Bakhuis te Daarle

‘Jongvee kost geld. Daarom moet je er niet meer van aanhouden dan nodig is en alleen investeren in de dieren met de hoogste genetische aanleg.’ Met deze stelregel in het achterhoofd hanteert Jan Willem Bakhuis uit Daarle een uitgekiende fokkerijstrategie. In een vof met zijn vader Herman, moeder Bernadien en vrouw Jorike beheert hij een melkveebedrijf met zo’n 320 melkkoeien en 170 stuks jongvee. De koeien realiseren een rollend jaargemiddelde van 10.698 kg melk met 4,39% vet en 3,69% eiwit.

SiryX sperma op beste pinken

‘We mikken op een vervangingspercentage van 25 procent met een paar pinken extra aan om het risico op uitval op te vangen. Dit betekent dat we ongeveer 85 vaarskalfjes per jaar aan moeten houden’, rekent Jan Willem voor. ‘Om onze vijf robots optimaal te benutten streven we bovendien naar een gespreid afkalfpatroon zodat we jaarrond een gelijk aantal koeien aan de melk hebben. Daarom houden we iedere maand ongeveer zeven vaarskalveren aan’, legt hij uit.

‘Deze zeven kalveren moeten dan wel uit de genetisch beste dieren van onze veestapel komen’, vindt de veehouder. De familie Bakhuis bereikt dit onder andere met de inzet van SiryX sperma op een deel van de pinken. Van al het jongvee worden merkerfokwaarden bepaald. Op basis hiervan selecteert het StierAdviesProgramma (SAP) de 50 procent pinken die het hoogst scoren op het bedrijfseigen fokdoel. Deze laten de veehouders insemineren met SiryX sperma.

Veehouder Jan Willem Bakhuis: ‘Witblauwkalveren brengen gemiddeld minimaal 120 euro meer op dan holsteinkalveren’.

Meer ruimte voor gebruikskruising

‘Gesekst sperma is wat duurder en er zijn gemiddeld wat meer rietjes nodig voor een dracht’, ervaart Jan Willem. ‘Daarom gebruiken we het alleen op pinken. Die beginnen als het gaat om vruchtbaarheid met een schone lei waardoor de kans dat ze opnemen net wat groter is dan bij koeien’, legt hij uit. Pinken die na twee inseminaties met SiryX sperma niet drachtig zijn worden alsnog geïnsemineerd met conventioneel sperma, net als de andere helft van de pinken.

De investering in extra genetische vooruitgang door het gebruik van SiryX sperma wordt snel terugverdiend met extra ruimte voor de inzet van witblauwsperma op het ondereind van de vaarzen en koeien, redeneert Jan Willem. Zo’n 60 procent van de melkgevende dieren op melkveebedrijf Bakhuis wordt ingezet voor de gebruikskruising. Daarmee worden de genetisch minst interessante dieren uitgesloten voor de fokkerij. ‘Witblauwkalveren brengen gemiddeld minimaal 120 euro meer op dan holsteinkalveren’, legt de melkveehouder uit. ‘Met die meeropbrengst kunnen we het gesekst sperma gemakkelijk betalen.’

bwb gebruikskruising kalf
bwb gebruikskruising kalf

Vlotte en zeer vlotte geboortes

Jan Willem heeft altijd van twee Belgisch witblauwe stieren sperma in het vat: een stier uit het segment ‘vlotte geboortes’ en een stier uit het segment ‘zeer vlotte geboortes’. De eerste gebruikt hij op het gros van de koeien, de tweede op de vaarzen en smallere koeien. Op dit moment zijn het de stieren Polly van de Blomsteeg (vlot) en Yamaguchi de Monplaisir (zeer vlot) die op melkveebedrijf Bakhuis de gebruikskruising voor hun rekening nemen. ‘Met twee verschillende stieren voorkomen we risico’s op geboorteproblemen zo veel mogelijk’, legt de veehouder uit. ‘En houden we tegelijkertijd de post omzet en aanwas in de boekhouding mooi op peil.’

Actueel aanbod