Totale ontzorging via vruchtbaarheidsaanpak CRV

Melkveehouders Reint en Freddy Oostra tussen hun veestapel.
Melkveehouders Reint en Freddy Oostra tussen hun veestapel.

Het belangrijkste voor melkveehouder Reint en zijn neef Freddy Oostra uit Wapse in het streven naar een goede vruchtbaarheid van zijn veestapel is het in de gaten houden van zijn telefoon. ‘Daar krijg ik via de activiteitenmeting de tochtige koeien binnen. Het enige wat ik dan moet doen is via de app de koe aanmelden voor inseminatie.’ De melkveehouder met 106 koeien en melkrobots laat vanaf dat telefoontje de gehele vruchtbaarheid over aan CRV. ‘Ze zorgen voor de inseminatie van de koeien, allemaal met Belgische witblauwe stieren, waarvan de kalveren gemakkelijk geboren worden. CRV kiest die stieren. Bovendien scannen ze de koeien en uiteindelijk zorgen ze voor het drachtig worden. CRV ontzorgt me en dat bevalt me heel goed.’

Focus op gezondheid en vruchtbaarheid

De gezondheid en de vruchtbaarheid van de veestapel zijn voor Reint – nog meer dan bij andere melkveehouders – belangrijk voor het rendement van zijn melkveehouderij. ‘We hebben geen jongveeopfok, we kopen afgekalfde vaarzen aan om te melken’, legt hij uit. ‘Dan moet je scherp werken en denk je na over details in de bedrijfsvoering, vooral wanneer de vaarzen duur zijn.’ Een lange levensduur betekent bij Reint dus meteen ook minder aankoop van vaarzen. ‘Bij een hoge levensproductie zijn gezondheid en een goede vruchtbaarheid een voorwaarde.’
Voor het hoogste rendement streeft de melkveehouder bovendien naar een hoge gemiddelde productie. ‘We melken 33 liter gemiddeld per koe’, geeft Reint aan. ‘Het streven is zo’n 11.000 kilo melk per koe per lactatie. We proberen dan ook de betere vaarzen aan te kopen. Een hoge productie combineren met een goede gezondheid en een lage tussenkalftijd is een extra uitdaging.’

'We willen ook tijd overhouden voor het gezin en een sociaal leven.' In die strategie past ook het ontzorgen van de vruchtbaarheid door CRV.

Elke donderdag scannen

Het ontzorgen is voor Reint heel welkom omdat hij als neventak een voerbedrijf heeft, samen met zijn neef. ‘We zijn beiden een aantal dagen per week op pad om de koeien bij collega veehouders te voeren.’ Het melken van de koeien doen de robots, het landwerk besteden ze uit. 'We willen ook tijd overhouden voor het gezin en een sociaal leven.' In die strategie past ook het ontzorgen van de vruchtbaarheid. CRV komt elke donderdag langs voor het scannen van de koeien. ‘Mijn begeleider Bas Kroon appt me woensdag welke koeien hij donderdag wil scannen. Het zijn niet alleen koeien die mogelijk drachtig kunnen zijn, maar hij checkt ook de koeien 40 dagen na kalven en ook de koeien die niet tochtig worden. Bas haalt die info uit de computer en ik separeer de koeien zodat ze klaarstaan wanneer hij komt. Zo zitten we er bovenop voor het beste resultaat.’

Wilt u ook doelgericht werken met Vruchtbaarheid op Maat?

Met Vruchtbaarheid op Maat biedt CRV een service die u ondersteunt bij het werken aan een betere vruchtbaarheid. Met uw eigen veestapeladviseur en vruchtbaarheidsspecialist maakt u afspraken over concrete doelen. Zo werkt u samen met CRV doelgericht aan een betere vruchtbaarheid. Wilt u weten over wat Vruchtbaarheid op Maat voor uw bedrijf kan betekenen? Klik hier voor meer informatie.