‘Merkerfokwaarden helpen ons vooruit’

René, Joke en Jaap Treur
René, Joke en Jaap Treur

In de stal van de familie Treur uit Bantega staat de fokkerij in de hoogste versnelling. De veehouders selecteren en maken paringen op basis van merkerfokwaarden, gebruiken de hoogste InSire-stieren en brengen met de aankoop van Elite-embryo’s nieuwe hoogwaardige genetica in de veestapel.

‘Het is met fokkerij als met andere aspecten van de bedrijfsvoering: als je duidelijke doelen stelt, dan boek je het snelst resultaat’, zegt Joke Treur. Samen met haar man Jaap en zoon René beheert ze in het Friese Bantega een bedrijf met honderd melk- en kalfkoeien en 55 stuks jongvee op 65 hectare land. De koeien realiseren een rollend jaargemiddelde van 10.500 kg melk met 4,57% vet en 3,69% eiwit. ‘We streven naar een hoge melkproductie, maar goede gehaltes vinden we minstens zo belangrijk’, vertelt Jaap. ‘Groeien in aantal koeien is duur, dus proberen we maximaal rendement te halen uit ruwvoer, stalruimte en fosfaatquotum. Daarom is het voersaldo voor ons een belangrijk kengetal. Het voersaldo stijgt als de melkprijs stijgt door betere gehaltes’, legt hij uit.

Gehaltes hoog in fokdoel

Om ook via de fokkerij te werken aan een hoger voersaldo staan hoge gehaltes voorop in het fokdoel van de familie Treur. ‘Maar we willen niet toegeven op de melkproductie en ook goede uiers en benen vinden we belangrijk. Deze kenmerken nemen we dus mee bij de stierkeuze’, licht René toe. Daarbij maken de veehouders volop gebruik van de hoogste InSire-stieren van CRV. Zo worden de koeien op dit moment geïnsemineerd van onder andere Keystone, Primetime PP, Fair Play P en Fast Lane. Het maken van paringen laten de veehouders al jaren over aan het StierAdviesProgramma (SAP). Daarnaast maken ze sinds kort gebruik van Fokkerijadvies achter de koe. Dit betekent dat adviseur René Buiter van CRV drie keer per jaar door de stal loopt om alle pinken, vaarzen en koeien te bekijken die in de komende maanden geïnsemineerd kunnen worden. Aan de hand van zijn eigen bevindingen en de cijfers op papier geeft hij een gericht stieradvies. Het ondereind van de melkgevende dieren wordt geïnsemineerd met een vleesstier voor de gebruikskruising.

Jaap Treur: ‘Dankzij merkeronderzoek kan het SAP betere paringen maken’

Elite-embryo’s geven boost

De veehouders gebruiken genoomfokwaarden om in de fokkerij sneller stappen vooruit te zetten. ‘We zijn met merkeronderzoek begonnen toen we moesten selecteren in ons jongvee’, vertelt Jaap. ‘We kregen wel eens een vaars aan de melk die niet aan onze verwachtingen voldeed. Als we eerder hadden geweten dat de genetische aanleg tegenviel, hadden we zo’n vaars nooit opgefokt’, legt hij uit. ‘Met de informatie uit het merkeronderzoek kan het SAP bij pinken en vaarzen bovendien betere paringen maken. Ook dat helpt ons om sneller vooruitgang te boeken’, stelt de veehouder vast. Onlangs kreeg de familie Treur de eerste vaars aan de melk die was geboren uit een Elite-embryo, een embryo uit het fokprogramma van CRV. Met dit programma geven ze de genetische vooruitgang in hun veestapel een extra boost. ‘De kalveren uit Elite-embryo’s die niet teruggaan naar CRV, hebben gemiddeld genomen hogere genoomfokwaarden dan onze eigen kalveren’, constateert René. ‘Zo brengen we via embryo’s interessant nieuw bloed in de veestapel zonder dat we ons zorgen hoeven maken over de hoge gezondheidsstatus van ons bedrijf.’ Onlangs kreeg de familie Treur de eerste vaars aan de melk die was geboren uit een Elite-embryo, een embryo uit het fokprogramma van CRV. Met dit programma geven ze de genetische
vooruitgang in hun veestapel een extra boost. ‘De kalveren uit Elite-embryo’s die niet teruggaan naar CRV, hebben gemiddeld genomen hogere genoomfokwaarden dan onze eigen kalveren’, constateert René. ‘Zo brengen we via embryo’s interessant nieuw bloed in de veestapel zonder dat we ons zorgen hoeven maken over de hoge gezondheidsstatus van ons bedrijf.’

Alle mogelijkheden benut

Met het inzetten van de hoogste InSire-stieren, het uitvoeren van merkeronderzoek bij hun kalveren en de inzet van Eliteembryo’s benut de familie Treur alle mogelijkheden om de genetische vooruitgang in hun veestapel te versnellen. ‘Merkerfokwaarden worden steeds betrouwbaarder’, verklaart Joke. ‘Dat helpt ons vooruit. We werken sneller toe naar ons fokdoel en halen zo meer rendement uit onze veestapel.’