‘Als je 185 koeien melkt, moet je het werk gemakkelijk maken’

Categorie: Vruchtbaarheid
Melkveehouder Van Stempvoort over Vruchtbaarheid op Maat

Grotendeels alleen 185 koeien melken en toch goede technische resultaten halen. Dat lukt alleen met een strakke arbeidsplanning en goede organisatie. CRV verzorgt voor melkveehouder Aart van Stempvoort volledig de fokkerij en vruchtbaarheid. ‘Zo heb ik er weinig werk aan en weet ik zeker dat het loopt’, verklaart hij.

Melkveehouder Aart van Stempvoort heeft aan zijn bedrijf de handen vol. Sinds kort is Aart overgestapt van gangbaar melken naar robot melken. Met wat losse hulp van zijn kinderen verzorgt hij 185 koeien en 140 stuks jongvee. De melkkoeien tekenden afgelopen boekjaar voor een rollend jaargemiddelde van ruim 12.000 kg melk met 4,20% vet en 3,53% eiwit. ‘Bij de koeien moet het lopen’, geeft Van Stempvoort als verklaring voor deze cijfers. Hij concentreert zich op het werk in de stal, zoals melken met de robot en voeren. Het landwerk is grotendeels uitbesteed aan een loonwerker. En waar specialisten dingen beter kunnen dan hijzelf, maakt de veehouder graag van hun diensten gebruik.

‘Met een vaste planning houden we de vruchtbaarheid onder controle’

Werken volgens vaste planning

De familie Van Stempvoort verplaatste begin deze eeuw het bedrijf vanuit Veenendaal naar het Zeeuwse dorpje Kats. ‘Op het oude bedrijf hadden we naast koeien ook fokzeugen. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om goed te organiseren en te werken volgens een vaste planning’, vertelt Van Stempvoort. Deze ervaring past hij nu ook toe in de melkveehouderij. ‘Als je 185 koeien melkt, moet je het werk gemakkelijk maken’, verklaart de veehouder. De werkdag begint voor hem met het bestuderen van de attenties van de Ovalert-activiteitsmeting. ‘De aanschaf daarvan was een grote vooruitgang. Als je de hele dag druk bent, zie je echt niet alle koeien tochtig. Ovalert ziet ze wel’, ervaart de veehouder. Hij volgt de attenties blind op en meldt koeien die geïnsemineerd kunnen worden direct aan voor ki. De stierkeuze haalt Van Stempvoort rechtstreeks uit het SAP. ‘Vanuit de robot kan ik koeien separeren, zodat ze klaarstaan voor de inseminator. Zo heb ik er bijna geen werk aan’, vertelt hij.

Tussenkalftijd 392 dagen

Om de vier weken staat op dinsdagochtend Van Stempvoorts vaste vruchtbaarheidscoördinator van CRV in de stal. ‘Hij scant alle verse koeien, de koeien die op 60 dagen na afkalven nog niet tochtig zijn gezien, de dieren vanaf 35 dagen na de laatste inseminatie en eventuele probleemkoeien. Zo houd ik de vruchtbaarheid onder controle’, ervaart de veehouder. Rond 200 dagen na de laatste inseminatie worden de koeien nog op dracht gecontroleerd via MPR Dracht. ‘Dat gaat automatisch bij de monstername. Ik hoef alleen maar de uitslagen te controleren op koeien die gust zijn’, legt de veehouder uit. Twee keer per jaar evalueert Van Stempvoort de vruchtbaarheid met zijn vaste begeleider. ‘We beginnen op 55 dagen na afkalven met insemineren. Daarmee realiseren we een tussenkalftijd van 392 dagen, maar we hebben gemiddeld ook 2,6 inseminaties nodig voor een dracht’, wijst hij op een verbeterpunt. Met een afkalfleeftijd van 24 maanden en een inseminatiegetal van 1,6 (inclusief 50 procent gesekst sperma) is de veehouder over de cijfers bij het jongvee tevreden. Grote klant, scherp tarief Aart van Stempvoort maakt al bijna 3 jaar gebruik van Vruchtbaarheid op Maat van CRV, de totaaloplossing die veehouders volledig ontzorgt als het gaat om vruchtbaarheid. De werkwijze van de veehouder is er niet door veranderd. Maar met een vast contract weet hij wel vooraf exact waar hij financieel aan toe is. ‘Ik ben een grote klant en verwacht van CRV een scherp tarief. Met vaste afspraken lukt dat ook’, stelt hij vast.