Gezonde oude koeien fokken begint met goede paringen

Lammert en Sieberen Knobbe bij hun veestapel
Lammert (links) en Sieberen (rechts) Knobbe bij hun veestapel

De focus van de familie Knobbe uit Gersloot ligt de laatste jaren steeds meer op een duurzame koe. Met behulp van Fokkerijadvies achter de koe, CRV Fokkerij en het StierAdviesProgramma (SAP) van CRV krijgt de familie een steeds duurzamere veestapel.

De gemiddelde leeftijd van de koeien op het bedrijf van de familie Knobbe, die nu op 7 jaar en 2 maanden ligt, is de afgelopen jaren hard toegenomen. ‘Dat komt doordat we een koe tegenwoordig sneller een jaar extra laten meedraaien’, legt Lammert Knobbe uit. Samen met zijn broer Sieberen en ouders Johan en Ida Knobbe zit Lammert in een maatschap. In het Friese plaatsje Gersloot houden zij 210 melk- en kalfkoeien, 85 stuks jongvee en hebben ze 125 hectare grond in beheer. De veestapel heeft een rollend jaargemiddelde van ongeveer 10.400 kilogram melk met 4,49% vet en 3,48% eiwit.

Problemen vroeg tackelen

De familie Knobbe focust steeds meer op de duurzaamheid van de koeien. Sieberen: ‘Voor zowel de koe, de boer als de burger is het fijn als een koe gezond oud kan worden. Bovendien bouw je een sterkere band op met de koeien die langer op het bedrijf zijn.’

Een koe fokken die de potentie heeft om gezond en met een hoge productie oud te worden, begint met de stierkeuze. Om een zo goed mogelijke paring te maken gebruiken de veehouders Fokkerijadvies achter de koe in combinatie met CRV Fokkerij en het StierAdviesProgramma (SAP) van CRV. ‘We keuren met het oog en verzamelen genetische data met een haarmonster. Zo tackelen we op alle fronten de missers en zien we de goede punten van elke koe. Daar kunnen we vervolgens op inspelen bij de paring’, stelt Lammert.

Waar de familie Knobbe eerder alleen de vaarzen en koeien bekeek, doen ze dit nu ook met het jongvee tussen de zes en twaalf maanden oud. ‘Voor de eerste inseminatieronde zijn alle dieren al door foktechnisch accountmanager Willem de Boer gezien en is er een goed advies gegeven. In combinatie met de data die we via het haarmonster hebben verzameld, kunnen we problemen heel vroeg tackelen en selectief handelen’, legt Sieberen uit.

Externe sparringpartner tegen bedrijfsblindheid

Na elke indexdraai van de stieren komt fokkerijspecialist Jorrit Riemersma langs op het bedrijf van de familie Knobbe. ‘We bekijken de nieuwe stieren en zoeken gericht uit welke stieren bij onze koeien passen. Dit doen we op basis van de inzichten van de foktechnisch accountmanager, de data van het haarmonster en de stieren die wij in het SAP hebben zitten. Zo bepalen we de beste paringen’, vertelt Sieberen.

Het sparren met de fokkerijspecialist is voor de familie Knobbe een echt pluspunt. Ze vinden het fijn dat een externe specialist de veestapel beoordeelt. ‘Als boer kun je bedrijfsblind zijn of worden’, stelt Lammert. ‘Door met de fokkerijspecialist te sparren blijf je kritisch op jezelf en krijg je nieuwe inzichten’, vervolgt hij.

Deze manier van werken blijkt resultaat te hebben. De vaarzen scoren hoger en zijn beter gebouwd, ze produceren makkelijker en ze draaien goed mee in het koppel. ‘We hebben de vaarzen in oktober laten keuren. Ze presteren bovengemiddeld’, aldus Sieberen.

Lammert Knobbe: ‘Door te sparren met de fokkerijspecialist blijf je kritisch op jezelf’

Fokkerijadvies achter de koe is maatwerk

Voor veehouders die meer willen dan een paringsadvies op papier, heeft CRV Fokkerijadvies achter de koe ontwikkeld. Bij de deelnemers aan deze service komt een foktechnisch accountmanager een aantal keer per jaar in de stal om samen met de veehouder en letterlijk achter de koe een paringsadvies op te stellen. Het eigen fokdoel van de veehouder is hierbij het uitgangspunt. Bij het opstellen van een paringsadvies maakt de foktechnisch accountmanager gebruik van beschikbare informatie, zoals het rapport van de bedrijfsinspectie, de mpr-uitslag, fokwaarden, aAa-codes, afstamming en eventueel een SAP-advies. Daarbij speelt de visie en ervaring van de veehouder een doorslaggevende rol.

Een bezoek van de foktechnisch accountmanager resulteert in een paringsadvies op maat, of het nu gaat om raszuivere fokkerij of kruisen. Zo werkt u met Fokkerijadvies achter de koe doelgericht aan een uniforme veestapel die precies bij u past.

Wilt u ook een Fokkerijadvies achter de koe van een foktechnisch accountmanager? Informeer bij uw fokkerijspecialist of bij CRV Klantenservice, tel.: 088-00 24 440.