Duurzaam rundvee in het veenweidegebied

Veehouders Gerrit, Gert en zoontje Jens Lekkerkerker
Veehouders Gerrit, Gert en zoontje Jens Lekkerkerker

Een 100.000 liter koe met zes lactaties, dat is het streven van melkveehouder Gert Lekkerkerker. In het Utrechtse Harmelen heeft hij met vader Gerrit een melkveebedrijf met 153 koeien en 75 stuks jongvee. En sinds afgelopen winter ook de eerste Sterkoe 1. ‘We zijn gericht op persistentie in de veestapel, koeien met een lange productieve levensduur.’

Familiebedrijf

Vader en zoon runnen een echt familiebedrijf. ‘In 1938 is mijn opa begonnen met huren van het bedrijf. Het was niet veel meer en er zat weinig land bij, later werd het bedrijf gekocht en is het verder ontwikkeld. We zijn twee generaties verder en hebben een familiebedrijf opgebouwd waar we trots op zijn.’

Genomics stieren dragen bij aan goede gehalten

‘Net als velen met ons, is het ons doel probleemloze koeien te fokken met een hoge productie en goede gehalten. Toen het melkquotum eraf ging hebben we hogere gehalten bereikt. Dat komt deels door voeding, de koeien krijgen hier veel vers gras. Maar ook de genomic stieren waar we nu mee werken, versnelt het bereiken van goede gehalten.’ Bij genomic stieren zijn fokwaarden deels gebaseerd op DNA-onderzoek, waardoor de capaciteiten bekend zijn. ‘Sinds 2013 doen wij mee met CRV Fokkerij, de gehele veestapel en het vrouwelijk jongvee wordt daarbij genomic getest. Om de juiste match tussen koe en stier te maken gebruiken we het StierAdviesProgramma (SAP). De laatste jaren gebruikten we stieren als Danno, Jeroen, E-profit en Atlantic. Momenteel gebruiken we veel Fragrant, Wake up, Stewart, Dolman, Fast lane en Zodiac', vertelt Lekkerkerker.

Melkveehouder Gert Lekkerkerker: ‘We sturen op persistentie in onze veestapel. Daarmee creëren we duurzaam rundvee met een langere productieve levensduur.’

Lange en productieve levensduur

‘We sturen op persistentie in onze veestapel. Daarmee creëren we duurzaam rundvee met een langere productieve levensduur. Dat vraagt geduld, maar wat we bereiken geeft ook een kick. Ons streven is een 100.000 liter koe met zes lactaties. Momenteel hebben we een levensproductie van 31.984 kilo melk. Afgelopen jaar gaf een koe bij ons gemiddeld 9.698 kilo melk, dat is wat lager dan normaal door slechtere kuil in 2021. De levensproductie bij afvoer was het afgelopen jaar 55.377. Afgelopen winter hadden we onze eerste Sterkoe 1. Dat betekent dat de koe negen jaar is, een lactatiewaarde van minimaal 105 heeft, op uier minimaal 85 punten scoort en op algemeen voorkomen ook minimaal 85 punten. Ook zit er weer een 100-tonner aan te komen, een koe die de productiegrens van 100.000 kilogram melk bereikt.’

Fam. Lekkerkerker bij koe 128 Coba 366 (v. Jeroen), 4e lact. 1130 dgn levensduur, 32.698 kg melk, 4,59% vet en 3,71% eiwit
Fam. Lekkerkerker bij koe 128 Coba 366 (v. Jeroen), 4e lact. 1130 dgn levensduur, 32.698 kg melk, 4,59% vet en 3,71% eiwit

Een goed ritme voor de koeien

Het bedrijf van Lekkerkerker ligt in het veenweidegebied. ‘In het voor- en najaar kan dat lastig zijn met weiden en landwerk. Maar door de vochtigheid groeit het gras hier wel mooi door als het droger is. Onze koeien gaan minimaal 130 dagen per jaar acht uur de wei in. Na de eerste snede gaan ze overdag naar buiten. Rond eind juni, als de temperaturen hoger worden, gaan ze s’ nachts naar buiten en zijn ze overdag binnen. 's Ochtends krijgen ze dan vers voer, in de middag vers gras op stal gevoerd en om zeven uur lopen ze weer buiten’, vertelt de melkveehouder om te vervolgen dat in september de dieren weer overdag naar buiten gaan. ‘Op deze manier zit er geen ‘dip’ in en hebben de koeien een goed ritme.

Management en comfort

In de stal hebben we ventilatoren, koeborstels en comfortabele ligplekken voor de koeien. We gebruiken de app CRV Dier om precies te zien welke koe extra aandacht nodig heeft. Het is belangrijk dat ze goed in hun vel zitten, dan geven ze ook goed melk. We werken met een high-input, high-output systeem, dat betekent dat we kosten maken. Maar het komt er ook weer uit. We investeren in de koe en zorgen dat ze langere tijd goed produceert. We hopen dat ons bedrijf op die manier toekomstbestendig is.’

Drie generaties bij mts. Lekkerkerker
Drie generaties bij mts. Lekkerkerker

Waarom is een lange levensduur belangrijk voor uw veestapel?

Oudere koeien produceren meer en hebben een lagere milieu-impact. De eerste productieve jaren van een koe zijn belangrijk om de kosten van de opfok terug te kunnen verdienen. Pas in latere lactaties levert die investering iets op. Oudere koeien produceren gemiddeld meer melk en verlagen ook het vervangingspercentage in de veestapel, wat betekent dat er minder jongvee opgefokt hoeft te worden. Zo vormen gezonde en productieve koeien de basis van een lange levensduur en zorgen daarmee mede voor een goed bedrijfsinkomen.

Lees meer over Levensduur