CRV vergrootte omzet en nettoresultaat in boekjaar 2021-2022

Categorie: Persbericht
CRV vergrootte omzet en nettoresultaat in boekjaar 2021-2022

Coöperatie Koninklijke CRV u.a. heeft een prima financieel jaar achter de rug. In het afgelopen boekjaar, dat loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022, groeide de netto-omzet met 6 miljoen euro naar 179,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg naar 1,6 miljoen euro. Dit betekent dat aan de leden naar rato van hun bestedingen een totaal ledenvoordeel van circa 600.000 euro kan worden uitgekeerd.

Strategisch plan werpt vruchten af

Financieel directeur Egon Verheijden is niet ontevreden met deze cijfers. ‘Omdat we erin geslaagd zijn de kosten te drukken, is het gelukt om, ondanks de hoge inflatie en onrust in de wereld, een solide bedrijfsresultaat te realiseren’, concludeert hij.

‘Het boekjaar 2021-2022 was het eerste jaar van het strategisch driejarenplan, waarin we inzetten op een ambitieuze omzetgroei. Tegelijkertijd werken we aan een nieuwe organisatiecultuur. Afgelopen boekjaar is bovendien een aantal wisselingen in het internationale managementteam doorgevoerd’, vertelt Verheijden. ‘Deze wijzigingen zijn in de organisatie merkbaar en zullen de komende jaren hun vruchten moeten gaan afwerpen.’

In de thuismarkt Nederland-Vlaanderen wist CRV het marktaandeel op de spermamarkt te behouden. Daarbij zijn veehouders erin geslaagd om met minder inseminaties hun koeien drachtig te krijgen. ‘De winstgevendheid op onze thuismarkt bleef op een gezond niveau’, aldus de financieel directeur.

Met solide basis klaar voor uitdagingen

Tevreden is Verheijden ook met de toename van het eigen vermogen naar 93 miljoen euro. ‘Dit betekent dat CRV kan blijven investeren in oplossingen voor veehouders om rendabel en duurzaam te produceren. We blijven de komende jaren inzetten op innovatie, zoals het verder verbeteren van de voerefficiëntie en het verlagen van de methaanuitstoot. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee veehouders helpen het rendement van hun bedrijfsvoering te vergroten en het perspectief voor de toekomst te verbeteren’, legt hij uit. ‘Een gezonde financiële basis stelt de organisatie bovendien in staat om zich voor te bereiden op de grote uitdagingen die de komende jaren op de melk- en vleesveehouderij afkomen.’

De belangrijkste kengetallen van het boekjaar 2021-2022 zijn weergegeven in de tabel. Het volledige jaarverslag van Coöperatie Koninklijke CRV u.a. is te vinden op de website van de Coöperatie CRV.

Tabel 1 – Belangrijke kengetallen van het boekjaar 2021-2022 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.
Tabel 1 – Belangrijke kengetallen van het boekjaar 2021-2022 van Coöperatie Koninklijke CRV u.a.