Melkveehouder Judith Heeren-van Dijk over kruisen met CRV fleckviehkoeien

CrossFit met CRV fleckvieh en CRV holstein voor soepele bedrijfsvoering

‘We hebben een simpele, ongecompliceerde bedrijfsvoering’, vertelt Judith Heeren-van Dijk over het melkveebedrijf in Den Ham dat ze samen met haar man en ouders runt. ‘Daar hoort ook een koe bij die kan omgaan met een simpel rantsoen van veel weidegang, kuilgras, mais en brok.’ Na enig uitproberen van verschillende rassen blijkt de fleckviehkruising met CrossFit helemaal aan de eisen van de melkveehouders te voldoen.

Melkveehouder Judith Heeren-van Dijk uit Den Dam
Melkveehouder Judith Heeren-van Dijk uit Den Dam

De oudste koeien zijn inmiddels vijfdekalfs en een heel strak kruisingsschema heeft Judith niet. ‘We bekijken de stierkeus achter de koe. Heeft ze kracht of conditie nodig of juist meer melk?’ Werken met een vleesstier doen ze niet. ‘Het ondereind van de veestapel gaat bij een fleckviehstier, dat levert ook beter bevleesde kalveren op.’
Bij de pinken zorgt het StierAdviesProgramma (SAP) met een goede hf-stier voor makkelijke geboorten. ‘Een stier met goede gehalten, een functionele kruisligging en eentje die niet te groot fokt’, somt Judith de eisen op. Een aandachtspunt vindt ze wel de afkalfleeftijd van de kruislingvaarzen. ‘Die houden we strak op 24 maanden, bij het ouder worden is de kans op vervetten en dus zwaardere kalvingen te groot.’

‘De stierkeus bepalen we achter de koe. Heeft ze conditie of melk nodig?’

We zijn zeer tevreden met onze keuze voor CrossFit met fleckvieh en holstein. ‘Bijna 10.000 kilo melk per koe gemiddeld, een tussenkalftijd van 390 dagen en dat met heel veel arbeidsgemak. En o ja, ze lopen ook probleemloos op de robot waar we sinds een half jaar mee melken.’

Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen en door rassen te combineren die bij u passen, verankert u specifieke raskenmerken en is het heterosiseffect de extra winst.