Veehouder Theo Bleser over CRV Holstein en CRV-genetica

Boegbeeld van duurzaamheidsfokkerij Apina Nadja produceert 100.000 kg melk

Apina Nadja maakt het waar. Een van de meest invloedrijke koeien in het fokprogramma van CRV beschikt over hoge fokwaarden voor gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur. Maar ze geeft deze ook door aan haar talloze nakomelingen. En ze was voor eigenaren Wim en Theo Bleser altijd een probleemloze koe in de stal. Met een levensproductie van 100.000 kg melk heeft ze nu een kroon gezet op haar carrière.

Theo Bleser herinnert het zich nog goed. Nadat Apina Nadja als vaars meer dan twee jaar achter elkaar intensief was gespoeld en daardoor een ruime conditie had, wilde hij haar graag weer laten kalven. ‘De koe was populair vanwege haar fokwaarden voor gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur. Wij wilden haar de kans geven om die kwaliteiten te bewijzen’, vertelt Theo. Samen met zijn broer Wim runde hij een melkveebedrijf in het Limburgse Epen. ‘Met de eerste de beste inseminatie was het raak en drie weken nadat ze voor de tweede keer had gekalfd, was Nadja alweer tochtig’, vertelt hij.

Apina Nadja (EX 90) met haar eigenaar Theo Bleser
Apina Nadja (EX 90) met haar eigenaar Theo Bleser

Probleemloos naar honderd ton
Het verhaal tekent de probleemloosheid van de Ramosdochter. ‘Ze produceert gemakkelijk, mankeert nooit wat en is zeer vruchtbaar’, omschrijft Theo haar kwaliteiten. ‘Daarbij heeft ze superbeste benen en klauwen. We hadden op ons bedrijf regelmatig koeien met mortellaro, maar Nadja had daar nooit last van’, geeft hij als voorbeeld.
Melken doen de gebroeders Bleser sinds een aantal maanden niet meer. Ze beëindigden hun bedrijf en verkochten alle koeien op één na. ‘Nadja is nog steeds ons eigendom. Die wilden we niet verkopen’, vertelt Theo. Zij loopt nu op het bedrijf van plaatsgenoot Eric Ubachs, waar ze in december vorig jaar op twaalfjarige leeftijd voor de zevende keer kalfde en de laatste liters naar de honderd ton vol maakte. Na de meest recente mpr staat haar levensproductie op ruim 100.000 kg melk met 4,62% vet en 3,41% eiwit.

75 embryo’s naar CRV
De moederlijn achter Nadja voert terug naar de Italiaanse fokkoe Bersaglio Mtoto Locanda en haar O Mandochter Bersaglio Oman Qualsiasi. Zij verhuisde als pink naar Duitsland, waar ze in het vizier kwam van fokkerijspecialist Eric Lievens van CRV. Hij contracteerde haar voor een spoeling met de stier Ramos. Deze spoeling leverde acht embryo’s op en vier daarvan werden aangekocht door de gebroeders Bleser. ‘De moeder van Nadja stond ons erg aan’, herinnert Theo zich. ‘Ze beschikte niet alleen over hoge fokwaarden, maar was ook een aansprekende ligboxenstalkoe.’ In de Apinastal werden drie vaarskalveren geboren, waarvan Apina Naomi werd teruggekocht door CRV. Ze zou uiteindelijk elf jaar oud worden.
Nadja en haar volle zus bleven in Epen. Van dit tweetal had Nadja de hoogste fokwaarden en zo werd ze als pink al een aantal keren gespoeld. Een tijdlang was ze de koe met de hoogste index in Nederland en Vlaanderen. Ze was dan ook een gewilde donor en produceerde in haar leven 261 embryo’s. Hiervan kocht CRV er niet minder dan 75 aan en zo groeide Apina Nadja uit tot een van de invloedrijkste koeien in het fokprogramma.

‘Ze produceert gemakkelijk, mankeert nooit wat en is zeer vruchtbaar. Daarbij heeft ze superbeste benen en klauwen. We hadden op ons bedrijf regelmatig koeien met mortellaro, maar Nadja had daar nooit last van’

Impuls voor duurzaamheid
‘Nadja is misschien geen showkoe, maar heeft wel een zeer goed functioneel exterieur. En ze werd naarmate ze ouder werd alleen maar beter’, vertelt Theo. Nadat ze als vaars was ingeschreven met 86 punten, werd ze op bijna zevenjarige leeftijd excellent verklaard met 91 punten voor frame en type, 89 punten voor beenwerk en 90 punten voor uier en algemeen voorkomen.
De populariteit van Nadja valt samen met de toenemende aandacht voor gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur in het fokdoel van melkveehouders in Nederland en Vlaanderen. Met achtereenvolgens Ramos, O Man en Mtoto in de afstamming mocht van Nadja op dit gebied wat verwacht worden en dat liet ze in haar genoomfokwaarden ook zien. Bovendien gaf ze deze kwaliteiten consequent door aan haar nakomelingen. Hiermee gaf ze een geweldige impuls aan de genetische aanleg voor duurzaamheidskenmerken in het fokprogramma van CRV. En daarmee ook in de veestapels van heel veel veehouders in Nederland en Vlaanderen.

Zonen, kleinzonen en achterkleinzonen
Nadat eerder zonen van Nadja als Apina Health en Apina Malcolm populair waren, komen nu kleinzonen en achterkleinzonen bovendrijven met hoge fokwaarden. Zo bewijst Delta Bodyguard (Molenkamp Bolt x de volle zus van Apina Malcolm) zich met zijn dochters. Zij bezorgen hun vader fokwaarden van 187 NVI en +8% CRV Efficiëntie en +4% CRV Gezondheid.
In het roodbontaanbod is achterkleinzoon Delta Novak P (Delta Jacuzzi x Groenibo Bram) een hoogvlieger met 304 NVI, +12% CRV Efficiëntie en +6% CRV Gezondheid. Nog een stapje hoger reikt Delta Nectar P (Delta Goal x Mars Laurent) met 317 NVI, +11% CRV Efficiëntie en +8% CRV Gezondheid. En de familie van Nadja is inmiddels zo wijd vertakt dat het bij deze stieren zeker niet zal blijven.
Met het behalen van een levensproductie van 100.000 kg melk heeft stammoeder Apina Nadja een kroon gezet op haar carrière, Een groot feest zit er met de coronamaatregelen niet in. ‘Maar,’ vertelt haar trotste eigenaar, ‘we hebben op de ochtend na de melkcontrole, naar Limburgse traditie, natuurlijk wel een lekker stuk vlaai bij de koffie gehaald.’