Wij zijn een coöperatie

Wij zijn een coöperatie

Verbeteren doen we samen

  Wij zijn een coöperatie

  Met andere woorden: veehouders zijn samen eigenaar van CRV. Ze staan zelf aan het roer en denken mee over innovaties en de richting die het bedrijf opgaat. Ze weten dat hun data veilig zijn en zorgen dat onze innovaties in boerenhanden blijven. Samen investeren we in zaken die de individuele boer ‘de pet te boven gaan’. Met elkaar maken we de veestapel en het leven van veehouders wereldwijd steeds een beetje beter. Want zo blijft het leuk om te boeren. Voor veehouders, onze omgeving en onze kinderen, de veehouders van morgen.

  Bestuur en organisatiestructuur

  Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk verschillende veehouders mee kunnen denken over het organisatiebeleid hebben we een structuur opgezet die dat bevordert. De bestuurlijke organisatie van CRV u.a. omvat Nederland en Vlaanderen en bestaat uit tien districten, afdelingen, een ledenraad, een hoofdbestuur, een CRV-adviesraad, een dubbeldoelraad en drie jongerenraden.

  matrix coöperatie crv

  Regio’s, districten en ledenraad

  We hebben Nederland en Vlaanderen opgedeeld in regio’s met elk eigen districten. Elk district heeft acht tot twaalf bestuursleden en zowel melk- als vleesvee is vertegenwoordigd. Alle districtbestuurders vormen samen de ledenraad van Coöperatie CRV en zijn daarmee het hoogste orgaan in onze coöperatie. De ledenraad bespreekt in vergaderingen alle zaken die van belang zijn voor CRV en houdt toezicht op ons bestuur.

  Wij zijn een coöperatie - infographic

  Hoofdbestuur

  Coöperatie CRV wordt bestuurd door het hoofdbestuur dat minstens zes keer per jaar vergadert. De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de directie van CRV.

  Samenstelling van het hoofdbestuur (per 11-03-2021)

  • W. (Wietse) Duursma, Bellingwolde, voorzitter
  • A. P. H. J. (Fons) Kersten, Sevenum, vicevoorzitter
  • L. L. A. (Luc) Reijnders, Linkhout
  • K. J. (Kurt) Faes, Meer
  • S. (Sjoerd) Schaap, Tirns
  • P. (Peter) Schrijver, Epse
  • G. J. (Gert-Jan) Verploeg, Buurmalsen

  De directie van CRV
  Naast het hoofdbestuur heeft CRV ook een directie aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van CRV. Angus Haslett is algemeen directeur en Egon Verheijden is financieel directeur.

  Algemeen directeur Angus Haslett
  Algemeen directeur Angus Haslett
  Financieel directeur Egon Verheijden
  Financieel directeur Egon Verheijden

  CRV-adviesraad

  De CRV-adviesraad adviseert over marktontwikkelingen in de melkveehouderijsector. Denk bijvoorbeeld aan innovatie, fokkerij, managementproducten, CO2-reductie, dierenwelzijn en reproductietechnieken.

  De CRV-adviesraad - v.l.n.r.: Mark Sluis, Robin Kool, Steven van de Veire, Wichard Kievit, Niek Groot Wassink, Eugene Hoppenreijs, Hans van Middelaar, Sander de Roos, Jan Willems, Gert-Jan Roseboom, Jeanet Brandsma, Frido Hamoen, Jan Groen
  De CRV-adviesraad - v.l.n.r.: Mark Sluis, Robin Kool, Steven van de Veire, Wichard Kievit, Niek Groot Wassink, Eugene Hoppenreijs, Hans van Middelaar, Sander de Roos, Jan Willems, Gert-Jan Roseboom, Jeanet Brandsma, Frido Hamoen, Jan Groen

  CRV-dubbeldoelraad

  De dubbeldoelraad adviseert over de behoeften van veehouders, positionering van dubbeldoel binnen CRV, de vermarkting van sperma van dubbeldoelstieren en de invulling van de fokprogramma’s.

  De dubbeldoelraad v.l.n.r.: Nadine Stemerdink-Bongen, Freek Beernink, Theo Gieling, Tom Lugtenberg, Frank van der Heijden, Sander de Roos, André Vink
  De dubbeldoelraad v.l.n.r.: Nadine Stemerdink-Bongen, Freek Beernink, Theo Gieling, Tom Lugtenberg, Frank van der Heijden, Sander de Roos, André Vink

  De jongerenraad

  De jeugd heeft de toekomst. Daarom heeft CRV drie regionale jongerenraden met elk minimaal twaalf leden in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Zij adviseren de raad van commissarissen en de directie over de mening van jongeren rondom belangrijke vraagstukken en richten zich op de betrokkenheid van jongeren bij CRV.

  De jongerenraad v.l.n.r.: Gerben Nijhof, Thomas Broek, Julia Poppe, Ben Knoef, Noa van Burgsteden en CRV-man Wout Klein Breteler
  De jongerenraad v.l.n.r.: Gerben Nijhof, Thomas Broek, Julia Poppe, Ben Knoef, Noa van Burgsteden en CRV-man Wout Klein Breteler