CRV-indexen en bouwstenen

CRV Gezondheid
en CRV Efficiëntie

Meer over CRV-indexen en bouwstenen

  • Makkelijker fokken op gezondheid en efficiëntie
  • Hoogproductieve koeien
  • Hoge levensproductie

CRV-indexen en bouwstenen

Met de CRV-indexen wordt fokken op gezondheid en efficiëntie makkelijker gemaakt. De index CRV Gezondheid helpt de veehouder om probleemloze koeien te fokken die makkelijk te managen zijn en een hoge levensduur hebben.

CRV Efficiëntie helpt om hoogproductieve koeien te fokken die voer makkelijk omzetten in melk en een hoge levensproductie realiseren. De indexen worden in percentages weergegeven.

‘Big Boukje 192 was de eerste koe die de mijlpaal van 200.000 liter bereikte!’
Jos Knoef, melkveehouder te Geesteren

CRV Gezondheid

Van een stier die +6% scoort voor CRV Gezondheid, kan worden verwacht dat hij dochters geeft met 3% minder problemen met bijvoorbeeld uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid. Ook andere gezondheidskenmerken worden meegenomen.

Resultaten van fokken op CRV Gezondheid
Uit praktijkonderzoek* blijkt dat fokken op CRV Gezondheid werkt. Koeien met +6% voor deze index hebben onder andere een kortere tussenkalftijd, minder mortellaro en een lager celgetal.

Kortere tussenkalftijd, minder mortellaro en een lager celgetal

CRV Efficiëntie

Dochters van een stier met +6% CRV Efficiëntie zullen in hun leven gemiddeld 3% meer melk uit hun voer produceren. Naast productie, levensduur en voerefficiëntie worden in deze index ook persistentie, laatrijpheid, tussenkalftijd en leeftijd bij afkalven meegenomen.

Resultaten in de praktijk
Uit praktijkonderzoek* blijkt dat fokken op CRV Efficiëntie werkt. Koeien met +6% voor deze index hebben onder andere een hogere voerefficiëntie, een hogere levensproductie en hogere levensduur.

Hogere voerefficiëntie, een hogere levensproductie en een hogere levensduur.
* Studies door: Koole, E., Van Hall Larenstein (Leeuwarden) – Arnhem, 2016. Bouwmeester, H., en Hoekstra, E., Van Hall Larenstein (Leeuwarden) – Arnhem, 2019.
Bekijk ons stierenaanbod

Ons stierenaanbod

Bekijk via onderstaande button ons gezonde en efficiënte stierenaanbod in de webshop en bestel direct.
Ga naar de webshop

Belangrijke bouwstenen van gezondheid en efficiëntie

Waar de CRV-indexen een totaalbeeld van gezondheid en efficiëntie geven, is het ook mogelijk om te fokken op de belangrijkste onderdelen. Belangrijke bouwstenen van CRV Gezondheid zijn vruchtbaarheid, klauwgezondheid en uiergezondheid. Belangrijke bouwstenen van CRV Efficiëntie zijn productie, voerefficiëntie en levensduur. In onderstaande tabel is te zien wat het effect is van een stier met een fokwaarde van 104 (of één standaardafwijking) op een gemiddelde koe.


Vuistregels fokken op gezondheid

Fokwaarde klauwgezondheid 104

Fokwaarde vruchtbaarheid
104

Fokwaarde uiergezondheid
104

3,1% minder klauwproblemen

2,2% (koe)/1,8% (pink) meer drachtigheden

1,7% (klinische), 3,0% (subklinische) minder mastitis

527 euro minder kosten
per 100 melkkoeien

7 dagen kortere tussenkalftijd

8.000 cellen/ml lager celgetal

2,9% hoger percentage non return

500 euro minder kosten
per 100 melkkoeienVuistregels fokken op efficiëntie

Fokwaarde voerefficiëntie
104*

Fokwaarde levensduur
>540 dagen

Fokwaarde Inet
€ 260
*

Variatie in voerconversie is
1,1 tot 1,9 kg melk per kg voer

270 dagen langere levensduur

Minimaal 130 euro per lactatie meer rendement

Voerefficiëntie leidt tot een lagere methaanuitstoot

Gemiddeld aantal lactaties
per koe is 3,4

Gemiddelde productie
4,31% vet en 3,55% eiwit

Voerefficiëntie van 10% kan
2 cent per kg melk besparen
Een extra lactatie bespaart
minimaal 100 euro per koe vervangingskosten