Releases - CRV Mineraal

Alle aanpassingen in beeld
Releases CRV Mineraal

Geplande Functies CRV Mineraal

Prognose versus realiteit

De komende periode zal het ontwikkelen van een prognose naast de realiteit opgepakt gaan worden. Hiermee wordt het maken van een voorspelling van het resterende deel van het lopende jaar gemakkelijker en accurater.


Werk in uitvoering CRV Mineraal

Attenties en signaleringen

Op dit moment worden attenties en signaleringen ontwikkeld die het maken van een bemestingsplan vereenvoudigen en de kans op fouten verkleinen.

Staldieren module

De staldieren module wordt geïmplementeerd in de nieuwe applicatie. Deze behoud het uiterlijk zoals in de oude applicatie.

Landbouwkundig advies

Het verplichte landbouwkundig advies wordt op dit moment toegevoegd aan de functionaliteiten van CRV Mineraal.

Releases

Nutriënt verontreinigde gebieden en de kortingen

In de afgelopen maand is de functionaliteit nutriënt verontreinigde gebied en de bijbehorende korting op de stikstof en of fosfaatgebruiksruimte geïntegreerd in CRV Mineraal. Deze functionaliteit is alleen in deze CRV Mineraal geplaatst en zal niet in de oude applicatie geïntegreerd worden.