Reinigen apparatuur en voorkomen van restmelk in de tank

MPR is een belangrijke bron van informatie voor uw bedrijf.

De gegevens van de monstername zijn immers de basis voor het managen van uw veestapel. Om die monstername optimaal te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat er gewerkt wordt met schoon materiaal.

Daarom is het belangrijk dat u:

  • Bij het gebruik van monsterapparatuur zoals robot- apparatuur of tru-testmeters vooraf en na de monstername spoelt/reinigt. Zowel van binnen als buiten. Of dat u aan de monsternemer de medewerking verleent om te kunnen reinigen.
  • Er voor zorgt dat eventuele restmelk (die tijdens de monstername ontstaat) niet in de tank terecht kan komen.

Indien bovenstaande niet wordt opgevolgd, kan CRV geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen als bijvoorbeeld een verhoogd kiemgetal.