Zo moeder, zo dochter: Delta Simone, Delta Suze en Delta Shine

Categorie: Fokwaarden
Delta Simone, Delta Suze en Delta Shine
Delta Simone, Delta Suze en Delta Shine

Zo moeder, zo dochter: Delta Simone, Delta Suze en Delta Shine

Stiermoeder Delta Suze is op dit moment de beste koe op de Dairy Campus in Leeuwarden. We nemen haar familie eens onder de loep. Want natuurlijk gebruiken we zo’n fenomenale koe volop in ons fokprogramma.

Niet alleen Delta Suze presteert fenomenaal op de Dairy Campus, ook haar moeder Delta Simone. Volgens biotechnicus Hans Hylkema van de Dairy Campus is Suze de beste koe van het bedrijf en komt haar moeder op de tweede plek. De dieren uit de lijn van Delta Suze vallen zonder uitzondering in positieve zin op. Daarbij zijn ze veelal ook nog eens hoornloos.

Hoogproductieve, probleemloze Suze

Delta Suze P bewijst op de Dairy Campus dat ze een hoge productie prima aankan. In haar derde lijst gaf deze hoornloze koe 12.049 kg melk met 4,20% vet en 3,54% eiwit. Hans vult aan: ‘Suze en haar moeder vallen op door hun goede weerbaarheid.’ Als dochter van Atlantic (+0,16% eiwit) koppelt Suze hogere gehalten aan een sterke verschijning. Met 88 frame, 87 type, 87 uier, 84 benen en 86 punten voor algemeen voorkomen gaf ze in haar productieve leven tot nu toe 40 liter per dag. Hans vervolgt: ‘Ze is de beste koe van het bedrijf. Bovendien is ze probleemloos voor celgetal, beenwerk en vruchtbaarheid.’

Weerbare, fitte Simone

Delta Simone (AB 85) klom van 106 lw in haar eerste lijst naar 122 lw in haar derde lijst. In die lactatie produceerde ze in 305 dagen 12.722 kg melk met 4,01% vet en 3,38% eiwit. Inmiddels zet de dochter van Frank P haar beste beentje voor in haar zesde lijst. In 260 dagen gaf ze gemiddeld 46 liter per dag, resulterend in 118 lactatiewaarde. Op de vraag of ze oud kan worden antwoordt Hans Hylkema: ‘Ze is al niet meer de jongste koe en ze slaat zich goed door de diverse lactaties heen. Zoals het nu lijkt, kan ze nóg wel vier tot vijf lactaties mee.’

(tekst gaat verder onder de foto)

Delta Simone (foto als 4e kalfs, v. Frank P), hoogproductieve moeder van Delta Suze
Delta Simone (foto als 4e kalfs, v. Frank P), hoogproductieve moeder van Delta Suze

Hoornloze zonen

Maar liefst drie zonen van Delta Suze P voldeden aan de hoge eisen voor inzet als InSire-stier. Haar oudste zoon, de hoornloze Delta Sunfit P (v. Finder), heeft inmiddels zijn eerste dochters aan de melk. Ze lijken aan de hoge verwachting te voldoen. Haar twee andere zonen kregen de dubbele hoornloosheidsfactor mee: Delta Stentor PP (v. Powerline P) en Delta Surrender PP (v. Laurent P). Hun genoomfokwaarde voorspelt veelproducerende, gezonde en sterke koeien.

110 Lactatiewaarde

Delta Suze’s dochters overtuigen als groep. Foktechnisch specialist Geart Ludema vertelt: ‘Suze heeft veel embryo’s geproduceerd. Een enkele dochter loopt op een CRV-testbedrijf, maar het gros produceert op CRV-Elitebedrijven. De eerste 24 dochters scoren gemiddeld 110 lactatiewaarde en de tot nu toe ingeschreven 18 dochters zijn ingeschreven met gemiddeld 84 punten.’

Gehalterijke dochter Shine

Ook Suze’s dochters zetten uitmuntende prestaties neer. Haar dochter Delta Shine P (AB 85) combineert in haar eerste lactatie de melkaanleg van moeder Suze met de gehalten van vader Bouw Finder. Op CRV-testbedrijf Van Erp in Midwolda produceerde ze in haar eerste lactatie in 305 dagen 11.854 kg melk met 4,63% vet en 3,79% eiwit. Dit resulteerde in 113 lactatiewaarde. Arjan van Erp vertelt over haar: ‘Shine is een koe die zonder veel aandacht goed produceert. Ze was in één keer drachtig, heeft een mooi laag celgetal en is zonder problemen opgestart in haar tweede lactatie. Over haar klauwen vertelt Arjan: ‘Haar goede klauwen zijn gezond en hierdoor heeft ze geen klauwverzorging nodig gehad. Met Finder en Atlantic in haar afstamming zit het met de klauwgezondheid wel goed.’ Finder is met + 10% voor CRV Gezondheid de hoogste stier in het aanbod van CRV.

(tekst gaat verder onder de foto)

Delta Shine (v. Bouw Finder), hoogproductief en moeder van ingezette InSire-stieren
Delta Shine (v. Bouw Finder), hoogproductief en moeder van ingezette InSire-stieren

Zonen van Shine voor super efficiëntie en gezondheid

Twee zonen van Shine (dus kleinzonen van Delta Suze) zijn ingezet als InSires: Delta Shiner P (v. Benz) en Delta Shape PP (v. Hotspot P). Beide stieren scoren een keurige +7% voor CRV Gezondheid, maar excelleren pas echt voor CRV Efficiëntie. Shiner P en Shape PP scoren daarmee respectievelijk +13% en +18%.

Zo moeder, zo dochter

De indrukwekkende ‘zo moeder, zo dochterreeks’ van Delta Simone, Delta Suze en Delta Shine houdt niet op bij drie generaties. Van (klein)dochter Shine P staan alweer drie dochters in Wirdum. Mede op basis van merkerinformatie zijn ze donor voor fokprogramma-embryo’s voor de volgende generatie. De vierde generatie komt er aan!

Ook kansen voor roodbont

Suze’s genetica wordt benut voor zowel het zwartbont- als het roodbontfokprogramma. Haar roodbonte Handy P-dochter Delta Telstar G (AB 86) bij CRV-testbedrijf Vernooij trekt de aandacht met 118 lactatiewaarde als vaars. Nadat ze als pink in Wirdum embryo’s had geproduceerd, werd de homozygoot hoornloze Telstar G tijdens haar vaarzenlactatie opnieuw als donor ingeschakeld. Het is voor de roodbontliefhebbers dan ook hoopvol dat drie van haar roodbonte dochters kwalificeren als donor in het CRV Dairy Breeding Center in Wirdum.

DELTA TELSTAR G (AB 86), DOCHTER VAN SUZE MET DRIE ROODBONTE DOCHTERS ALS DONOR IN WIRDUM
DELTA TELSTAR G (AB 86), DOCHTER VAN SUZE MET DRIE ROODBONTE DOCHTERS ALS DONOR IN WIRDUM