Werk altijd met schoon MPR-materiaal

Categorie: Algemeen
Werk altijd met schoon MPR-materiaal

De melkproductieregistratie (MPR) is voor uw bedrijf een belangrijke informatiebron. Het is daarom heel belangrijk dat de monstername zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat is alleen mogelijk als u werkt met schoon MPR-materiaal.

De apparatuur die CRV levert om melkmonsters te kunnen nemen (tru-testmeters of robotapparatuur) wordt op verschillende bedrijven gebruikt. Om zeker te weten dat dat MPR-materiaal voldoet aan de hygiëne-eisen, adviseren we u die apparatuur zelf te reinigen. Of dat u aan de monsternemer de medewerking verleent om te kunnen reinigen.

We adviseren onderstaande werkwijze:

  • Spoel de apparatuur voorafgaand aan de monstername goed voor, zowel van binnen als buiten.
  • Reinig de apparatuur na de monstername met reinigingsmiddel.

Let op restmelk

Om verontreiniging van de tankmelk te voorkomen is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat eventuele restmelk die tijdens de monstername ontstaat, niet in de tank komt. Deze restmelk kan een oorzaak zijn van een verhoogd kiemgetal.

Wanneer u de bovenstaande hygiënemaatregelen niet in acht neemt, kan CRV geen verantwoordelijkheid nemen voor problemen die ontstaan tijdens het gebruik van de monsternameapparatuur.