We maken grote sprongen met SiryX-sperma op de beste dieren

Veehouder Erwin Brink
Veehouder Erwin Brink

Door de beste koeien en pinken te insemineren met gesekst sperma maakt de familie Brink grote sprongen in de fokkerij. ‘Dankzij het gebruik van merkertesten en SiryX-sperma zien we een duidelijk stijgende lijn in de fokwaarden van de veestapel’, constateert melkveehouder Erwin Brink.

In het Drentse dorp Zwiggelte heeft Erwin Brink samen met zijn vriendin Ellen Noordman en zijn ouders Henk en Gea een bedrijf met zo’n 48.000 kippen en een akkerbouwtak. Samen met een aantal medewerkers heeft Erwin bovendien de zorg over ongeveer 150 melkkoeien. De veehouders hebben een duidelijk fokdoel voor ogen: duurzame koeien met goede gehaltes en sterke benen. ‘We vinden de hoogte van de gehaltes belangrijker dan de kilogrammen vet en eiwit’, legt Erwin uit. De koeien tekenen nu voor een rollend jaargemiddeld van 9233 kg melk met 4,42% vet en 3,60% eiwit. In 2014 was dat nog 8314 kg melk met 4,38% vet en 3,47% eiwit.

Erwin Brink: ‘De uitkomsten van de merkertesten zijn voor ons belangrijker dan de afstamming van het kalf’

Gemakkelijk selecteren

Het doel om koeien met sterke benen te fokken is er gaandeweg bijgekomen. ‘Toen we in 2013 een nieuwe stal bouwden, moesten we voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en hebben we een emissiearme vloer in de stal gelegd. Goed beenwerk is hierdoor erg belangrijk geworden. De vloer kost anders koeien’, stelt Erwin. Per maand houdt de familie Brink gemiddeld vier kalveren aan. Door bij alle vaarskalveren in de eerste levensweek merkertesten af te nemen, weten de veehouders al vroeg welke kalveren ze aanhouden en welke er in aanmerking komen om verkocht te worden. Daarnaast helpen de uitslagen van de merkertesten ook bij de keuze voor inseminatie met gesekst, conventioneel of Belgisch-witblauwsperma. Erwin: ‘In HerdOptimizer zien we overzichtelijk in een grafiek welke kalveren er buiten de boot vallen en welke kalveren genetisch juist heel goed presteren. De uitkomsten van de merkertesten zijn voor ons belangrijker dan de afstamming.’

Een duidelijk stijgende lijn

De topdieren worden geïnsemineerd met gesekst sperma. ‘We proberen met het beste vee te fokken om grote stappen te maken in de fokkerij. Dat lukt. Er zit bijvoorbeeld een duidelijk stijgende lijn in de gehaltes’, licht Erwin toe. Voor de stierkeuze komt sinds kort foktechnisch accountmanager Erik Nijenhuis langs. Samen met Erik wordt de veestapel nu drie tot vier keer per jaar doorlopen om te bekijken met welke stier de dieren kunnen worden geïnsemineerd. De familie Brink maakt meestal gebruik van jonge InSire-stieren. Deze passen volgens Erwin vaak beter bij het fokdoel.

Elkaar helpen

De veehouders leveren ook data aan CRV door mee te doen aan Fokken op Maat Data Plus. Erwin vertelt dat ze hier zijn ingerold. Ze testten namelijk al hun kalveren al met merkertesten en namen al deel aan de melkproductieregistratie (mpr), stamboekregistratie en DigiKlauw en registreerden ook gezondheidsdata. CRV gebruikt deze data voor de berekening van genoomfokwaarden. ‘Met het leveren van data help je ook jezelf’, stelt Erwin. Volgens hem kan CRV data beter analyseren dan hijzelf. ‘We hebben geen geheimen en zo kunnen we elkaar helpen.’

Merk verschil met merkeronderzoek

Bent u nieuwsgierig naar wat merkeronderzoek voor uw bedrijfsvoering kan betekenen? Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kan ook uw eigen CRV-fokkerijspecialist u alles vertellen over merkeronderzoek. Of informeer bij de CRV-klantenservice: 088-00 24 440.