Voorkom extra kosten voor vergeefse bezoeken MPR-materialen

Categorie: Efficiëntie
Monstername

CRV ziet een toename in het aantal vergeefse bezoeken bij MPR in eigen beheer- (MEB) en robotbedrijven. We merken vaker dat de MPR niet tijdig is uitgevoerd en dat de apparatuur voor monstername langer op een bedrijf blijft dan de afgesproken duur.

Wanneer de MPR-apparatuur niet op de afgesproken tijd is aan- of afgesloten, moeten wij de opvolgende monstername bij een collega-veehouder uitstellen. Ook moet onze medewerker een extra bezoek aan uw bedrijf afleggen. In het verleden is CRV coulant geweest met het in rekening brengen van deze vergeefse bezoeken en extra verhuur van apparatuur. Door de toename van de vergeefse bezoeken zijn we echter genoodzaakt om zo’n extra bezoek en de extra tijd dat apparatuur wordt gehuurd, in rekening te brengen.

Voorkom extra kosten

Wij vragen daarom uw aandacht om de monstername op de afgesproken datum tijdig uitgevoerd te hebben en tijdig aan- of af- te sluiten. Hiermee voorkomt u extra kosten. We hopen op uw medewerking en begrip hiervoor.