‘Voor onze bedrijfsvoering hebben we betrouwbare gegevens nodig.’

Categorie: Gezondheid
Melkveehouders Peter de Smet en Veerle Dieleman
Melkveehouders Peter de Smet en Veerle Dieleman

Een bedrijfsvoering zonder MPR (melkproductie registratie)? Peter de Smet uit Boekhoute kan er zich weinig bij voorstellen. ‘Mijn vader maakte al gebruik van MPR en wij zijn daar altijd mee door gegaan’, vertelt de melkveehouder. Samen met zijn vrouw Veerle Dieleman en met hulp van hun kinderen beheert hij een bedrijf met 125 melk- en kalfkoeien. Deze koeien tekenden in het afgelopen boekjaar voor een rollend jaargemiddelde van 11.351 kg melk met 4,07% vet en 3,38% eiwit.

Stalen en erkende lijsten

Toen Peter ruim 12 jaar geleden startte met automatisch melken heeft hij nog even overwogen om deelname aan de mpr stop te zetten. De robot verzamelt immers ook gegevens. ‘Maar al snel kwam ik tot de conclusie dat we niet zonder de informatie uit de mpr kunnen. Voor onze bedrijfsvoering hebben we betrouwbare gegevens nodig’, stelt hij. ‘Zo verkochten we regelmatig fokvee aan collega’s. Die willen erkende lijsten zien‘, geeft Peter een voorbeeld. ‘Daarbij moet ik regelmatig melk van individuele koeien laten onderzoeken voor diergezondheidsprogramma’s. Door deelname de mpr hoef ik geen extra stalen te nemen’, noemt hij een ander argument.

Peter De Smet: ‘Ook een robotmelker kan niet zonder informatie uit de mpr’

Kalibreren met harde cijfers

Stoppen met MPR zou voor de melkveehouder ook betekenen dat hij verstoken zou blijven van betrouwbare cijfers over de vet- en eiwitgehalten en celgetalwaarden van individuele koeien. ‘We zien tussen de koeien aanzienlijke verschillen in vet- en eiwitpercentage. Als je dat weet kun je daar gericht op inspelen, bijvoorbeeld bij de stierkeuze’, legt hij uit. ‘En de geleidbaarheidsmetingen die de robot uitvoert bieden niet meer dan een indicatie over de uiergezondheid. Celgetalbepaling geeft exacte informatie’, aldus de veehouder.

Suggestie voor robotfabrikanten

Nee, een bedrijfsvoering zonder MPR kan Peter zich ook anno 2021 niet voorstellen. En hij heeft nog een goede suggestie voor melkrobotfabrikanten. ‘Wat zou het mooi zijn als het monsternameapparaat standaard ingebouwd zou zijn in het automatische melksysteem…..’, oppert de melkveehouder. ‘Daarmee zou MPR nog gemakkelijker en aantrekkelijker worden.’

MPR: de basis voor uw management

Melkproductieregistratie (MPR ofwel melkcontrole) is een belangrijke bron van informatie voor het management van een melkveebedrijf. De resultaten van de MPR zijn bijvoorbeeld de basis voor rantsoenberekeningen, diergezondheidsmanagement en fokkerijbeleid. De MPR-uitslag geeft harde cijfers die helpen bij het nemen van beslissingen. Dit is niet alleen nuttig voor uzelf, maar bijvoorbeeld ook voor uw voeradviseur of dierenarts. De basis van MPR is monstername. Dit kan in een frequentie van drie, vier, vijf of zes weken. Monsters worden standaard onderzocht op vet, eiwit, lactose, ureum en ketose. Onderzoek op celgetal en dracht kan hieraan worden toegevoegd. Veehouders met een melkstal kunnen de monstername zelf uitvoeren, bijvoorbeeld met behulp van de MPR Assistent App. Veehouders die zich liever concentreren op het melken van de koeien, kunnen gebruikmaken van de service van een monsternemer. Voor robotmelkers heeft CRV monsternameapparatuur beschikbaar. Zo levert deelname aan MPR van CRV u op maat en tegen relatief lage kosten een schat aan informatie voor het management van uw veestapel.