Vetzurenonderzoek

Categorie: Algemeen
Vetzurenonderzoek

Enkele aanbieders van melkcontrole bieden de mogelijkheid om ook een vetzurenonderzoek te laten uitvoeren. CRV is al geruime tijd in gesprek met de voerindustrie hierover en volgt de onderzoeken die op dit vlak lopen op de voet.

Naar de mening van CRV hoort bij deze kengetallen een goed onderbouwd verhaal van de mengvoerindustrie. Welke beslissing kun je nemen op basis van het vetzurenonderzoek? Welke aanpassing kun je doen in het management of rantsoen? Er is nog onvoldoende kennis om deze vragen te beantwoorden. Mocht dit inzicht er in de toekomst wel komen, dan zal ook CRV overwegen om deze kengetallen toe te voegen.

CRV biedt met MPR en specifiek MPR Voeding al kengetallen en attenties voor ketose en pensverzuring. Daarnaast worden op de MPR Voeding de ureumwaardes overzichtelijk in kaart gebracht. Hierdoor zijn mogelijk problemen op tijd in beeld. De MPR uitslag is ook een goed hulpmiddel voor uw mengvoeradviseur. Hij of zij heeft met deze uitslag extra gegevens beschikbaar om een rantsoenadvies voor uw koppel nog beter samen te stellen.