Vernieuwd CRV Mineraal blijft vertrouwd hulpmiddel

Vernieuwd CRV Mineraal blijft vertrouwd hulpmiddel
Ook in het nieuwe CRV Mineraal zijn de belangrijkste kengetallen zichtbaar in een overzichtsscherm en net als het oude CRV Mineraal toont het nieuwe CRV Mineraal geregistreerde percelen op een duidelijk kaartje.

CRV Mineraal is vernieuwd. Nederlandse veehouders en adviseurs kunnen nu kennismaken met de nieuwe applicatie. Die ziet er wat anders uit dan het oude CRV Mineraal, maar blijft het vertrouwde hulpmiddel voor de mest- en mineralenboekhouding.

Duizenden agrarisch ondernemers in Nederland en hun adviseurs maken gebruik van CRV Mineraal voor het bijhouden van hun mest- en mineralenboekhouding en het maken van bemestingsplannen. De applicatie geeft gebruikers alle benodigde informatie om het mest- en mineralenmanagement te optimaliseren. En het hulpmiddel maakt het een stuk eenvoudiger om aan de administratieve eisen te voldoen.
‘De eerste versie van het huidige CRV Mineraal is gebouwd in 2005. De software waarop het programma is gebaseerd, is inmiddels verouderd en wordt steeds lastiger om te onderhouden. Daarnaast worden nu veel hogere eisen gesteld aan de beveiliging van databestanden en de bescherming van de privacy van gebruikers dan destijds’, vertelt Robert Giesen van CRV over de aanleiding om een nieuw CRV Mineraal te ontwikkelen. ‘De regelgeving op het gebied van mest en mineralen is in de loop van de jaren bovendien steeds complexer geworden’, vult hij aan. ‘Wettelijke aanpassingen zijn altijd met creatieve oplossingen doorgevoerd in CRV Mineraal. Gebruikers merkten daar weinig van, maar op de achtergrond werd het programma daarmee steeds minder functioneel en lastiger te onderhouden door ontwikkelaars.’
Giesen begrijpt dat veehouders niet zitten te wachten op een nieuwe applicatie. ‘Maar vernieuwing was echt nodig’, benadrukt hij en hij maakt een vergelijking met een stal die in de loop van de jaren steeds stukje bij beetje is aangepast en uitgebreid. ‘Er komt een moment waarop je moet besluiten een nieuwe stal te bouwen om de koeien te kunnen geven wat ze nodig hebben en zelf efficiënt te kunnen werken.’

Samen met adviseurs ontwikkeld

Giesen is bij CRV eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe CRV Mineraal. ‘Bij de bouw en het ontwerp van de nieuwe applicatie is nauw samengewerkt met een vaste groep van adviseurs van mengvoerbedrijven, accountants en gespecialiseerde advieskantoren’, vertelt hij. ‘In de praktijk zijn zij namelijk degenen die het meest intensief met CRV Mineraal werken.’
De vaste gebruikersgroep blijft betrokken bij de doorontwikkeling van de nieuwe applicatie. ‘We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en de meest recente veranderingen in de regelgeving, zoals verlaging van de gebruiksnormen in bepaalde gebieden en de invoering van bufferzones. Dat zullen vast niet de laatste zijn …’, verwacht Giesen. Het nieuwe CRV Mineraal werkt op hetzelfde platform als CRV Dier, CRV Bedrijf en CRV Fokkerij. Het heeft dan ook hetzelfde uiterlijk en een vergelijkbare opbouw. Inloggen kan direct via het Mijn CRV-account van de gebruiker.

Overstap soepel

Veehouders die nu al gebruikmaken van CRV Mineraal, hoeven voor de omschakeling naar de nieuwe applicatie enkel een nieuwe machtiging goed te keuren voor het inlezen van data. Het nieuwe CRV Mineraal neemt vastgelegde gegevens over uit het huidige CRV Mineraal. Ook een eventueel afgegeven toestemming aan adviseurs om met de veehouder mee te kunnen kijken gaat automatisch mee.
Overigens blijft het oude CRV Mineraal nog dit hele jaar in de lucht om de mestboekhouding over 2023 in te kunnen zien en te starten met het opstellen van een wettelijk geldig bemestingsplan voor komend groeiseizoen. Vanaf maart komt de nieuwe applicatie beschikbaar. Alle gegevens uit het oude CRV Mineraal worden automatisch overgezet. De nieuwe applicatie is volledig en functioneel, maar in samenspraak met veehouders en adviseurs zal het gebruiksgemak in de loop van dit jaar nog verder worden verbeterd.

Webinar nieuwe CRV Mineraal

Op woensdagavond 24 april organiseren wij vanaf 19.30 uur een webinar waarin wij u uitleg geven over het werken met de nieuwe CRV Mineraal en waar u vragen kunt stellen. U kunt zich opgeven voor dit webinar via https://bit.ly/3uzuiCf.

Eén machtiging voor alle data

CRV Mineraal maakt gebruik van bedrijfsdata zoals veestapelmutaties, melkleveranties en voer- en kunstmestaankopen. Vrijwel alle gebruikers van CRV Mineraal hebben hun leveranciers en afnemers afzonderlijk gemachtigd om deze data automatisch in te lezen. Als veehouders overstappen naar een andere leverancier, moet daarom vaak een nieuwe machtiging worden ondertekend. Het nieuwe CRV Mineraal maakt gebruik van een machtiging aan JoinData voor de uitwisseling van alle bedrijfsdata voor CRV Mineraal. JoinData heeft deze machtiging voor alle CRV Mineraal-gebruikers klaargezet voor ondertekening. Om veehouders hierop te attenderen hebben ze in februari een e-mail van de CRV-klantenservice ontvangen. Natuurlijk is een veehouder niet verplicht een machtiging voor het delen van data af te geven. Zonder een machtiging kunnen data ook handmatig worden ingevoerd in CRV Mineraal.

CRV Managementpakket vaak voordeliger

CRV Mineraal vormt in Nederland samen met CRV Dier, CRV Bedrijf en CRV Fokkerij het CRV Managementpakket. Voor veehouders die meerdere applicaties gebruiken, is het vaak voordeliger om de losse abonnementen te vervangen door een abonnement op het CRV Managementpakket. Overstappen op het CRV Managementpakket kan eenvoudig via uw eigen Mijn CRV-account. Om in te loggen gaat u naar www.mijncrv.nl. U logt in met het e-mailadres dat bij CRV bekend is, met het door uzelf gekozen wachtwoord. Klik na het inloggen op het menu op ‘Producten’ om u aan te melden.