Veilig werken op uw bedrijf; ook voor CRV-medewerkers

Categorie: Algemeen
Veilig werken

In een stal die veilig is, is het prettig werken! Dat geldt voor u als veehouder en uw gezin, maar ook voor CRV-medewerkers of andere bezoekers die bedrijfsmatig in uw stal komen. Een dier laat zich gemakkelijker behandelen als er rust is in de stal.

En een inseminator, monsternemer, inspecteur (bedrijfsinspectie) of andere bezoeker kan het werk beter doen als de arbeidsomstandigheden goed zijn. Dan kan hij of zij de volle aandacht op het werk richten. Dat levert betere resultaten op.

Aandacht voor veiligheid

Graag vragen we daarom uw aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers op uw bedrijf. Denk daarbij aan agressieve koeien, gladde trappen en vloeren, obstakels, hinderlijk lawaai en honden. Het is belangrijk dat onze mensen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden op uw bedrijf kunnen beschikken over voldoende passende beschermende kleding en laarzen. Houd waakhonden in hun hok en/of aangelijnd en tracht hinderlijk lawaai (radio, machines) en mestmixen tijdens hun bezoek te vermijden. Maak plaatsen die glad kunnen worden regelmatig schoon en voorzie eventueel trappen van een anti-slipprofiel.

Let op: veiligheidshalve krijgen onze medewerkers de opdracht om geen werkzaamheden uit te voeren in onveilige situaties.

In de digitale Arbocatalogus van Stigas vindt u veiligheidsmaatregelen die u kunt treffen voor de bezoekers op uw bedrijf.

Voor het veilig werken met koeien, hebben we zelf diverse richtlijnen opgesteld die we graag nog eens onder uw aandacht brengen

Namens al onze medewerkers alvast bedankt voor uw medewerking!