Uw medewerking gevraagd: monstername-apparatuur klaar voor gebruik

melkrobot

De monstername-apparatuur die u gebruikt voor de mpr met uw melkrobot, gaat van veehouder naar veehouder. We vragen daarom de medewerking van u én uw collega's om de apparatuur netjes en tijdig klaar te zetten voor onze distributiemedewerker. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de mpr soepel verloopt!

Voor een soepel werkend monstername-proces bij robotmelkers zijn drie punten van belang:

 1. de apparatuur staat tijdig klaar voor de distributiemedewerker!
  Tip
  : sluit de apparatuur direct aan na ontvangst! Een periode van 12 uur is voldoende voor het nemen van de monsters.
 2. de apparatuur is voorgespoeld vóór het gebruik en goed gereinigd ná gebruik!
  Tip
  : de instructie voor het voorspoelen en reinigen staat op de deksel van het monsterapparaat.
 3. meld storingen of defecten zo snel mogelijk bij de RobotHelpDesk. Laat dit ook weten aan de distributiemedewerker die het apparaat ophaalt. Vermeld de storing of het defect ook in altijd in het logboek bij het apparaat.
  Tip
  : de RobotHelpDesk is bereikbaar van 07.00 tot 21.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, op zaterdag van 7.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer vindt u in het logboek.

Als alle mpr-deelnemers zich aan deze richtlijnen houden, kunnen we de kosten voor mpr zo laag mogelijk houden én voorkomen we vertraging in mpr-uitslagen. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? De distributiemedewerker die uw bedrijf bezoekt, staat u hierover graag te woord.