Stierenaanbod CRV gegarandeerd vrij van blird

Ria 51 en Wendy 170

CRV laat alle stieren testen op blird. Inmiddels is het volledige stierenaanbod gegarandeerd vrij van dit erfelijk gebrek.

Blird is een recent ontdekt erfelijk gebrek in het holsteinras. Dieren die van zowel hun vader als hun moeder het allel meekrijgen dat verantwoordelijk is voor blird (blird-lijders), hebben een afwijking in het afweersysteem van het maagdarmkanaal. Deze dieren hebben minder weerstand tegen parasieten en andere ziekteverwekkers. Dit uit zich volgens Franse onderzoekers in een groeiachterstand van gemiddeld 27 procent en een 10 procent hogere kans op sterfte of versnelde afvoer.

De blird-status van stieren die op dit kenmerk zijn getest is terug te zoeken via de functie ‘Stierzoeken’ op de website van Coöperatie CRV. Stieren die blird doorgeven hebben de codering LR+ achter hun naam. Stieren die negatief zijn getest op blird worden gecodeerd met de afkorting LR-. CRV heeft altijd volledig inzicht gegeven in de blird-status van stieren. Er zijn stieren waar bij in ‘Stierzoeken’ niets te vinden is over blird. Veehouders die stieren met een onbekende blird-status gebruiken nemen een risico. Niet alle stiereigenaren kiezen er namelijk voor hun stieren te laten testen op blird.

Problemen met blird zijn te voorkomen door geteste blird-vrije stieren te gebruiken of door paringen tussen blird-dragers te vermijden. Het StierAdviesProgramma (SAP) is hiervoor een heel nuttig hulpmiddel. Veehouders kunnen de blird-status van hun eigen dieren eenvoudig laten vaststellen met merkeronderzoek. Onderzoek op blird wordt standaard meegenomen in het merkeronderzoek van CRV.