Serie koefamilies uit Remarlinda: Delta Rika

Delta Rika P (v. Esperanto), moeder van Delta Drone PP-Red
Delta Rika P (v. Esperanto), moeder van Delta Drone PP-Red

De Franse stammoeder Remarlinda staat aan de basis van verschillende succesvolle koefamilies, ook op de CRV-testbedrijven. In eerdere reportages zijn sterke foklijnen uit Remarlinda bij de CRV-testbedrijven Nooijen en Van Erp aan bod geweest. In deel 3 nemen we bij CRV-testbedrijf Peeters in Geel de steeds beter wordende moederlijn die leidt naar Delta Rika, onder de loep.

Remarlinda’s dochter Etazon Renate (v. O Man) heeft in haar nafok meerdere fokstieren. Zo is ze de moeder van fokstieren als Atlantic en Titanium. Ook enkele kleinzonen werden fokstier, zoals Danno en Solero. Verdere generaties vallen in positieve zin op, waarbij zowel hoornloosheid als de rode kleur een extra bonus zijn.

Via Renates dochter, Rosette (v. Magna P) begint de lijn bij Peeters met kleindochter Delta Rabi. Ze arriveert als drachtige vaars op het 700 melkkoeien tellende, Vlaamse CRV testbedrijf. Zij is op haar beurt de grootmoeder van Delta Rika. De opeenvolgende generaties stijgen ver uit boven het al hoge bedrijfsgemiddelde.

Verdienstelijke grootmoeder: Delta Rabi

Delta Rabi maakte op meerdere fronten indruk. De dochter van Maddock van de Peul P produceerde in haar tweede lijst in 299 dagen 12.728 kg melk met 3,98% vet en 3,59% eiwit, goed voor 112 lactatiewaarde. Rabi kreeg van de inspecteur 86 punten, waarbij ze imponeerde met 88 punten voor haar frame. Foktechnisch specialist Eric Lievens heeft als begeleider bij Peeters, Rabi (AB 86) op zijn netvlies: ‘Een brede koe met een sterke Renate-stempel; robuustheid, kracht, een fantastisch kruis met daaronder een hoog en breed achteruier en ook nog eens fantastische benen met goede klauwen.’

Delta Rabi P (v. Maddock P)
Delta Rabi P (v. Maddock P)

Melkrijke moeder met torenhoog eiwit: Delta Rinka

Rabi’s dochter, Delta Rinka (v. Meteor) overtreft haar moeder. Ze werd geboren op een Delta-Satellietbedrijf en belandde op het CRV-testbedrijf Van Berkum in Elahuizen. Bij deze topmelkers produceert Rinka met 114 lactatiewaarde flink boven het bedrijfsgemiddelde. In haar derde lactatie kalfde ze op 5.01 leeftijd en produceerde ze in 424 dagen 19.031 kg melk met 4,19% vet en 4,18% eiwit. Halverwege haar vierde lactatie doet ze er met 118 lactatiewaarde nog een schepje bovenop.

Delta Rinka P (v. Meteor), moeder van Delta Rika
Delta Rinka P (v. Meteor), moeder van Delta Rika

Baas boven baas: Delta Rika

Delta Rika heeft alles op orde. Jonas Peeters vertelt: ‘Rika heeft een hoge genomics fokwaarde en dat komt eruit.’ Rika scoort 125 lactatiewaarde in haar lopende tweede lactatie. Na negen maanden produceert ze richting een 305-dagenlijst van 16.583 kg met 3,50% vet en 3,62% eiwit. Jonas vervolgt: ‘Ze produceert veel melk en met name haar eiwit is wel heel hoog op ons bedrijf. Ze produceert enorm persistent en kan haar hoge productie gemakkelijk aan. Ze werd zowel als vaars als tweedekalfs van één inseminatie drachtig.’ Ze scoorde bij de bedrijfsinspectie 88 punten voor haar exterieur. Jonas Peeters licht toe: ‘Ze behoudt haar conditie gedurende haar lactatie en is geen showkoe, maar een echte werkkoe met heel goede benen en uier. Als je kijkt naar haar gezonde uier met continu laag celgetal, haar goede vruchtbaarheid en het gemak waarmee ze produceert, kan ze zeker oud worden.’

Roodbonte zonen combineren torenhoog niveau met hoornloosheid

Van Delta Rika zijn twee zonen ingezet. Het betreft de roodbonte stieren Delta Manitoba P-Red (v. Capetown-Red) en de nu beschikbare en populaire Delta Drone PP-Red (v. Nectar). Drone PP vererft zowel CRV Efficiëntie als CRV gezondheid op hoog niveau, respectievelijk +11% en + 8%.

De prestaties van Rika geven vertrouwen in Drone PP. Jonas gebruikt Drone PP dan ook in hun eigen veestapel. Hij ziet de prestaties van Rika terug in het verervingsbeeld van Drone PP en noemt de persistente productie als voorbeeld. Een ander opvallend sterk punt van Drone PP is de 110 voor kalvervitaliteit. Bij gebruik op koeien met een gemiddelde fokwaarde voor kalvervitaliteit daalt hierdoor de kalversterfte op de honderd kalveren van elf naar acht.

De vrouwelijke lijn uit moeder Rinka gaat door bij zowel zwart- als roodbont

Vrouwelijke dieren in het embryodonorstation te Wirdum rammelen aan de poort om nageslacht te produceren. Er staat van Rika een roodbont vaarskalf (v. Nominator) klaar om de komende maand embryo’s te produceren. Van de halfzus van Rika is er een vijf maanden oud hoornloos, zwartbont vaarskalf (v. Rioaveso x m.v. Surrender PP) in opfok. Het is de Remarlindatak wel toevertrouwd om deze kansen te benutten. Hiermee is er voor liefhebbers van zowel rood- als zwartbont, uitzicht op meer goede genetica uit de Remarlinda-koefamilie.