Serie koefamilies uit Remarlinda: de Marjonfamilie

Stammoeder, Midwolder Marjon, O mandochter uit Remarlinda

De Franse stammoeder Remarlinda staat aan de basis van verschillende succesvolle koefamilies, ook op de CRV-testbedrijven. In een serie nemen we u mee langs een aantal sterke koefamilies die uiteindelijk zijn terug te voeren op Remarlinda.

De Franse stammoeder Remarlinda staat aan de basis van verschillende succesvolle koefamilies, ook op de CRV-testbedrijven. In een serie nemen we u mee langs een aantal sterke koefamilies die uiteindelijk zijn terug te voeren op Remarlinda. In deel 2 kijken we samen met Arjan van Erp van het CRV-testbedrijf Midwolder Melkvee, naar de Marjonfamilie.

Midwolder Marjon is het resultaat van een embryo-aankoop uit 2004. Arjan van Erp wil graag meer nadruk leggen op gezondheidskenmerken en kocht daarom een embryo van fitnessstier O-man uit de Franse fokkoe Remarlinda, een dochter van Jocko Besne. Het embryo groeide uit tot een vaarskalf: Marjon. Zij is de stammoeder van de Midwolder Marjonfamilie.

Veel embryo’s

Midwolder Marjon (AB 87) heeft gezorgd voor veel nageslacht. ‘Als pink en als vaars hebben we haar gespoeld. In totaal produceerde ze over de honderd embryo’s’, vertelt Arjan. Haar nageslacht presteert opvallend goed en heeft dikwijls een relatie met donoren of stieren in het aanbod van CRV.

Stammoeder, Midwolder Marjon, O Mandochter uit Remarlinda
Stammoeder, Midwolder Marjon, O Mandochter uit Remarlinda

Zo toonde de zoon van Midwolder Marjon, Midwolder Goldmar (v. Goldwyn) zich verdienstelijk op de NRM van 2014 met een dochtergroep namens CRV. Veeteelt omschreef haar destijds op de site als een groep ruim ontwikkelde en vooral krachtig gebouwde vaarzen, kenmerken die duidelijk verankerd liggen in de Marjons.

Gemakkelijk produceren

De Marjonfamilie heeft karakteristieke eigenschappen. Arjan vertelt: ‘Opvallend is het gemak waarmee ze melk produceren. De kruizen zijn breed en hellend. Het exterieur is zonder franje, met een spiertje. Daardoor heb ik ze in de stal des te liever.’ Geart Ludema, vanuit het fokprogramma contactpersoon voor Midwolder Holsteins voegt toe: ‘Ze hebben een degelijk, goed exterieur met extra voorhand en extra riblengte. Ze worden gemakkelijk oud en produceren probleemloos veel melk.’ De combinatie van melkrijkheid en fitneseigenschappen heeft tot nu toe geleid tot drie honderdtonners op het bedrijf van Midwolder Holsteins.

De stammoeder Marjon krijgt vooral invloed via Mascoldochter, Marjon 15 (AB 87). Ze heeft op het Midwolder bedrijf in vier lactaties 76.153 kg melk met 4,35% vet en 3,48% eiwit geproduceerd Meerdere van haar nog aanwezige dochters leiden naar ingezette stieren.

Productieve en fraaie Marjon 53

De invloedrijkste dochter van Marjon 15 , Marjon 53 (v. Trigger) presteert op meerdere vlakken. Tot nu toe produceerde ze in 2401 dagen 79.400 liter melk met 4,50% vet en 3,51% eiwit. Als vierdekalfs werd ze met 87 punten ingeschreven. Arjan verklaart: ‘ Ze is een imponerende zware koe. Ze blijft jong en heeft een sterk aangehecht, ondiep uier.’

Midwolder Marjon 53, sterke producente en vererver.
Midwolder Marjon 53, sterke producente en vererver.

Hoogproductieve Maidy

Marjon 53 geeft haar goede genen door. Neem bijvoorbeeld een Skyfalldochter van Marjon 53, Delta Maidy (AB 86). Ze was met 3937 euro een van de hogere koeien voor economisch jaarresultaat op CRV Testbedrijf Van Berkum. In haar tweede lijst produceerde ze in 573 dagen 28.913 kg met 4,06% vet en 3,88% eiwit, een gemiddelde van 50 liter per dag. Als begeleider van het testbedrijf herinnert foktechnisch specialist Geart Ludema zich Maidy en vertelt: ‘Maidy was een degelijke koe met extra breedte in de voorhand. Je zag de hoge productie er niet aan af. De indrukwekkende productie ging bij Maidy ook nog eens gepaard met een zeer hoog eiwitpercentage.’

CRV heeft Maidy benut voor het fokprogramma. Haar roodbonte achterkleinzoon Delta Citrus Red (Jaffa P-Red x Adorable) staat in Giekerk in de productiestal. Maidy krijgt ook invloed via de vrouwelijke lijn. Haar achterkleindochter, Delta Mirthe (v. Ramsey) is donor in Wirdum.

Hoge fokwaardes bij de kleinkinderen

Een kleindochter van Marjon 53, Midwolder Marjon 137 (AB 86, Penley x KNS Boss) krijgt op haar beurt invloed via haar dochters en zoon Midwolder Martin (v. Adorable). In Vlaanderen is deze stiervader als InSire-topstier veel gebruikt. ‘Hij scoort hoog voor RZG en is daardoor ook veel gevraagd in Duitsland en Spanje’, weet Arjan, die zelf tien dochters in opfok heeft.

Midwolder Marjon 137, moeder van stiervader Midwolder Martin
Midwolder Marjon 137, moeder van stiervader Midwolder Martin

Kleindochters van Marjon 137 scoren hoge fokwaarden. De hoornloze Marjon 258 P (Nippon P x Reloaderdochter Marjon 188) staat met 389 NVI in de top-10 van Nederland-Vlaanderen. Ook een roodbonte Altitudekleindochter van Marjon 137 trekt de aandacht. In overleg met CRV zijn beide dieren in beeld om te spoelen voor embryo’s.

Hoge NVI-stier uit eigen fokkerij

Marjon 15 heeft haar goede aanleg ook doorgegeven aan dochter Marjon 109 (av 85, v. Bookem). Zij is de grootmoeder van Midwolder Mansion. Mansion is de hoogste InSire selectstier voor NVI en scoort met 109 hoog voor voerëfficientie. Zijn vader, Martin voert eveneens terug op voorouder Marjon 15. Arjan vertelt: ‘Martin paste goed wegens zijn lichaamskenmerken en beste uiervererving. Ik denk dat die paring bij Mansion goed heeft uitgepakt.’

Midwolder Marjon 109, grootmoeder van Mansion
Midwolder Marjon 109, grootmoeder van Mansion

Aanstormend talent

Van de hoogproductieve Midwolder Marjon 150 (Jett x Vitesse) staan een kleindochter (v. Chilton) en kleinzoon in opfok bij CRV. Het stierkalf van de combinatie Rioaveso en Magnetdochter Marjon 199 (AB 85) heeft de hoogste Inet in de CRV opfokstallen. Marjon 150 (v. Montross Jett) toont haar indrukwekkende productieaanleg met verve. In haar tweede lactatie produceerde ze in 305 dagen 14.214 kg met 4,45% vet en 3,79% eiwit, goed voor 124 lactatiewaarde. Halverwege haar derde lactatie vertelt Arjan over Marjon 150: ‘Ik verwacht dat ze naar de vijftienduizend liter gaat. Ze is recent ingeschreven met 88 punten als derdekalfs. Door haar goede vruchtbaarheid kreeg ze elk jaar in dezelfde maand een kalf. Ze is gezond en kan oud worden en kan haar hoge productie gemakkelijk aan.’ Ook deze Marjon past helemaal in het fokdoel van Arjan van Erp.

Marjon 150 (AB88), hoogproductieve grootmoeder van de jongste telg in de CRV opfokstallen.
Marjon 150 (AB88), hoogproductieve grootmoeder van de jongste telg in de CRV opfokstallen.
Stamboom Remarlinda Marjon