Nieuwe indexen stieren

Delta Fay

Beschouwing door Jaap Veldhuisen

Het CRV Elite-programma laat in de indexdraai van december 2021 opnieuw zien van grote waarde te zijn voor CRV. Zo zijn de tien hoogste zwartbonte genomic CRV-stieren op basis van NVI afkomstig uit het embryoprogramma. Ook de twee hoogste dochtergeteste NVI-stieren van CRV – Frontline en Reloader – zijn uit dit programma afkomstig. Bij roodbont is dit beeld hetzelfde. Jacuzzi, de koploper bij de dochtergeteste stieren, maar ook de tien hoogste roodbonte genomic stieren van CRV zijn geboren op bedrijven die deelnemen aan het embryoprogramma van CRV.

Actuele stiervaders

Voor u als CRV-Elite deelnemer heeft dit zeker voordelen. Hoe beter het embryoprogramma draait, des te beter zijn de nieuwe stieren. En deze stieren komen via embryo’s uit het embryoprogramma voor u weer eerder beschikbaar dan voor andere veehouders.

Zo zijn er van verscheidene topstieren al embryo’s ingezet of komen die op korte termijn beschikbaar, terwijl er nog geen of nauwelijks ingevroren sperma is. Denkt u hierbij aan de absolute toppers bij zwartbont: Flagstone, Dolmen, Vulcano P, Kickoff of Fast Lane. Of aan de rode blikvangers Taskforce P (waar al geruime tijd embryo’s van worden ingezet), Steam PP en Citrus. Ook heeft u al beschikking tot de hoogste hoornloze stieren met stieren als Pineapple P, Bolitar PP Red, Foster PP, Drone PP Red of Candyman P rf.

Delta Fay VG89, uit de Bouw Femmy-familie, overgrootmoeder van Delta Flagstone en Delta Dolmen. Ze maakte ooit deel uit van de fokprogramma demonstratiegroep op de NRM.
Delta Fay VG89, uit de Bouw Femmy-familie, overgrootmoeder van Delta Flagstone en Delta Dolmen. Ze maakte ooit deel uit van de fokprogramma demonstratiegroep op de NRM.

Fokdoel binnen CRV’s fokprogramma

In het fokprogramma hanteren we een fokdoel dat lijkt op de NVI-formule, maar we staren ons niet volledig blind op de uiteindelijke NVI-score. Binnen de productiekenmerken leggen we wat meer nadruk op de gehalten. Binnen exterieur leggen we wat meer nadruk op benen en minder op uier ten opzichte van de NVI. Dat komt tot uiting als je kijkt naar de 40 CRV-stieren in de top-100 dochtergetest die met +0,05% eiwit en 104,5 benen duidelijk beter scoren dan de niet-CRV-stieren in de top-100 met -0,00% eiwit en 100,4 benen. Verschillende CRV-stieren komen zelfs uit boven de +0,15% eiwit. Kijk maar eens naar stieren als Empire, Lendor, Castor, Revisor P, Sunfit P en Conan. Bij de genomic stieren hebben we 32 stieren van de top-50 NVI in handen. Deze stieren scoren gemiddeld +0,17% eiwit en 105,4 benen versus +0,03% eiwit en 101,2 benen voor de niet-CRV-stieren.

Aandachtspunten binnen fokprogramma

Naast de genoemde accentverschillen ten opzichte van de NVI letten we in het fokprogramma extra op het afremmen van de toename in hoogtemaat en op de juiste verhoudingen in het frame. Maar ook op dat de benen niet rechter worden, de spenen niet korter en de achterspenen niet nauwer geplaatst worden. Tot slot nemen wij melksnelheid mee, een kenmerk dat in de NVI niet ingewogen wordt. Bij roodbont is dat op hoofdlijnen hetzelfde, waarbij we nog meer op gehalten en benen letten. En nog wat meer op exterieur en voldoende breedtematen.

Niet ingewogen in het fokdoel, maar wel iets waar we nadrukkelijk aandacht voor hebben is genetische hoornloosheid. U zult dan ook ervaren dat er geregeld embryo’s met een

hoornloze vader en/of moeder tussen zitten, maar ook dat het niveau van de hoornloze stieren gigantische sprongen heeft gemaakt.

Delta Pineapple P is een mooi voorbeeld van het CRV-fokprogramma: hoge gehalten, 98 hoogtemaat met goede verhoudingen in het frame, niet te rechte benen, 101 speenlengte, 104 achterspeenplaatsing en 102 melksnelheid. Als bonus ook nog hoornloos.
Delta Pineapple P is een mooi voorbeeld van het CRV-fokprogramma: hoge gehalten, 98 hoogtemaat met goede verhoudingen in het frame, niet te rechte benen, 101 speenlengte, 104 achterspeenplaatsing en 102 melksnelheid. Als bonus ook nog hoornloos.