‘Mpr is de basis van ons bedrijfsmanagement’

Cornel van Rozen
Cornel van Rozen

Al jaar en dag vormt de melkproductieregistratie de basis van het bedrijfsmanagement van de familie Van Rozen uit Oosterwolde. Door de gegevens uit de mpr weten de melkveehouders wat er in de stal gebeurt en kunnen ze daarop sturen. Zowel in de samenstelling van het rantsoen als in het management van de diergezondheid en fokkerij.

‘Van hoe de koeien opstarten na het afkalven en hoe ze de hele lactatie doorgaan tot hoe het met diergezondheid gaat, of het rantsoen nog passend is en van welke koeien er kalveren worden aangehouden: alles halen we uit de mpr’, stelt Cornel van Rozen. Samen met zijn schoonouders Johan en Gerda van Rozen melkt hij in het Friese dorp Oosterwolde 166 koeien en realiseert hij een rollend jaargemiddelde van 9718 kg melk met 4,86% vet en 3,75% eiwit. De gegevens uit de mpr vormen dan ook de basis van het bedrijfsmanagement van de veehouders. ‘Meten is weten. Door het mpr weten we wat er in de stal gebeurt en kunnen we daarop sturen’, legt Van Rozen uit. Hij vertelt dat deze gegevens niet op een andere manier worden vastgelegd, waardoor ze het dus echt van de melkcontrole moeten hebben. Een aantal punten zijn ook wel tijdens het melken te zien, maar worden met zo’n 160 koeien in de melkstal niet altijd even goed onthouden. Door de mpr hebben de veehouders overzichtelijk in een lijst wat de koeien doen. Eens in de zes weken wordt er een melkcontrole gedaan. ‘We scheppen twee keer, een keer ’s ochtends en een keer ’s avonds, omdat de uitslag dan nog betrouwbaarder is’, licht de veehouder toe. Het nemen van de monsters gaat volgens hem gemakkelijk met de MPR Assistent-app. ‘Die app is ideaal’, merkt hij op. ‘De koeien komen de melkstal binnen, je zet het diernummer en de melkgiften in de app en je bent klaar.’

Cornel van Rozen: ‘Door mpr kunnen we het beste uit onze koeien halen met een zo laag mogelijk gebruik van antibiotica’

Lager antibioticagebruik

Doordat in de mpr ook het celgetal wordt meegenomen, kunnen de melkveehouders de koeien met een hoog celgetal uit het koppel vissen. ‘Een hoog celgetal zie je niet altijd aan de melk, maar het komt wel uit de mpr. Door te meten weet je wat elke koe individueel doet’, legt Van Rozen uit. Het celgetal gebruiken de veehouders voornamelijk bij het droogzetten van de koeien. ‘Koeien met een laag celgetal tijdens de hele lactatie worden niet drooggezet met penicilline. Hierdoor gebruiken we niet onnodig antibiotica’, vervolgt hij. Ook bij het samenstellen van het rantsoen worden gegevens uit de mpr gebruikt. Sinds een aantal jaar maken de veehouders gebruik van een mengvoerwagen. De voeradviseur kan de gegevens inzien en komt een week nadat de melkcontrole is uitgevoerd. De attentiekoeien worden besproken, er wordt naar de gehalten gekeken en het rantsoen wordt waar nodig aangepast. Fokken op gehalten is namelijk al jaar en dag het doel van de melkveehouders. Door de mpr kunnen ze daarop blijven focussen. Van Rozen: ‘Van de koeien die lage gehalten hebben, worden geen kalveren aangehouden. Door consequent alleen kalveren aan te houden van koeien die hoog genoeg scoren op vet en eiwit, ligt ons rollend jaargemiddelde op vet en eiwit hoog.’

Topkoeien signaleren

Een leuke bijkomstigheid van de mpr van CRV vindt Van Rozen dat alle koeien die de grens van 100.000 kg melk overschrijden, gesignaleerd worden en een certificaat krijgen. ‘We hebben al meerdere honderdtonners gehad. Als een koe een certificaat haalt, is dat voor ons echt een feestje’, aldus de veehouder.

Mpr is basis voor management en fokkerij

Melk is niet alleen een bron van inkomen, het is ook een bron van informatie. Met informatie over de gehalten vet en eiwit in de melk van individuele koeien weet u bijvoorbeeld welke koeien in uw veestapel het hoogste rendement opleveren. Zo zijn de gegevens de basis voor de fokkerij en selectie in uw veestapel. Daarnaast is de mpruitslag onmisbaar voor het evalueren van de voeding op uw bedrijf en ondersteunt de melkcontrole uw diergezondheidsmanagement. De bepaling van het individueel celgetal maakt bijvoorbeeld duidelijk welke koeien te veel cellen in de melk hebben en welk type infectie hiervan de oorzaak is. Hierdoor kunt u zo nodig gericht behandelen.

Wilt u ook meerwaarde halen uit de melk van uw koeien door deel te nemen aan mpr? Neem dan contact op met uw eigen fokkerijadviseur of met de CRV-klantenservice: 088-00 24 440. Hier vindt u meer informatie over mpr..