Moeder en dochters Jonke samen goed voor vier sterren en 400.000 kg melk

Dochter Jonke 3560 (v. Surprise) en moeder Jonke 3364 (v. Kian) werden tegelijk sterkoe 2
Dochter Jonke 3560 (v. Surprise) en moeder Jonke 3364 (v. Kian) werden tegelijk sterkoe 2

‘Een koe waar eigenlijk alles aan klopt.’ Met deze woorden looft melkveehouder Addy van den Heuvel zijn 14,5 jarige oogappel Jonke 3364. ‘Ze geeft gemakkelijk melk met hoge gehaltes, heeft nog een heel goed uier en beste benen en ik heb er helemaal geen werk mee’, vertelt de veehouder. Naar de oudste koe in de koppel hoeft hij nooit lang te zoeken. ‘Ze ligt altijd in dezelfde box, middenin de stal.’

Blikvanger verdient eer

Van den Heuvel heeft samen met zijn vrouw Marjolein in De Mortel een melkveebedrijf met 125 koeien en 80 stuks jongvee. De Jonke koefamilie is in de stal het sterkst vertegenwoordigd met Jonke 3364 als een van de blikvangers. De Kiandochter werd eind vorig jaar nog ingeschreven met 88 punten, waaronder 88 voor uier en 88 voor beenwerk. Bij deze gelegenheid kreeg ze ook het predicaat sterkoe 2. Bovendien produceerde ze in negen lactaties tot nu toe 136.510 kg melk met 4,63% vet en 3,91% eiwit.

Het is Van den Heuvel niet meer gelukt om Jonke 3364 voor de tiende keer drachtig te krijgen. ‘Maar ze geeft na bijna 800 dagen in lactatie nog rond de 20 kg melk met heel hoge gehaltes en die productie houdt ze nog wel even vast’, verwacht de veehouder. ‘Ik hoop dat ze het nog een half jaar volhoudt. Dan is ze vijftien jaar en kan ze sterkoe drie worden. Die eer heeft ze wel verdiend’, vindt hij.

Zo moeder, zo dochter

Tegelijkertijd met haar moeder kreeg ook de oudste dochter van Jonke 3364 het predicaat sterkoe twee. Deze Jonke 3560 (v. Dudam Surprise) is twee jaar jonger maar streefde haar moeder in melkproductie inmiddels voorbij met een levenstotaal van bijna 138.000 kg. Aan de gehaltes van de Kiandochter kan ze echter niet tippen met gemiddeld 4,16% vet en 3,61% eiwit. Niettemin hebben zowel moeder als dochter beiden al ruimschoots 10 ton vet en eiwit geproduceerd.

Dochter Jonke kreeg van de stamboekinspecteur op ruim 12-jarige leeftijd 86 punten voor algemeen voorkomen, waaronder 86 voor uier en 89 voor beenwerk. ‘Ze lijkt op haar moeder’, vindt Van den Heuvel. ‘Ook deze Jonke is een voorbeeldkoe. Ze was altijd goed voor hoge lactatiewaardes waarbij ze een opvallende persistentie laat zien. In haar achtste lactatie geeft ze op 450 dagen na afkalven nog ruim 30 kg melk’, vertelt de veehouder. ‘Ik heb haar ook weer geïnsemineerd en goede hoop dat ze drachtig is. Ze kan nog best een lactatie mee.’

Bescheiden hoogtemaat en best beenwerk

Moeder en dochter hebben beiden met respectievelijk 1 meter 44 en 1 meter 43 een bescheiden hoogtemaat maar wel veel inhoud en breedte in de voorhand. Met 88 en 89 punten in de bovenbalk beschikken ze bovendien over best beenwerk. Van den Heuvel is ervan overtuigd dat deze eigenschappen een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van zijn sterkoeien. ‘De grootste koeien zijn bij ons beslist niet de koeien die het langst blijven lopen’, verklaart de veehouder. ‘En als een koe geen goede benen heeft wordt ze ook zeker niet oud’, weet hij uit ervaring.

Overigens melkt Van den Heuvel nog een duurzame dochter van de oude sterkoe. Deze Jonke 3608 (v. Shogun) is 11,5 jaar oud en heeft in haar leven inmiddels ook al meer dan 125.000 kg melk met 3,91% vet en 3,49% eiwit geproduceerd. Dit betekent dat de drie Jonkes gezamenlijk nu tekenen voor een levensproductie van 400.000 kg melk.