‘Met BullsEye Blue meer koeien drachtig en geen geboorteproblemen’

Belgisch witblauwkalf

Anouk van Bakel, verantwoordelijk voor het management van de koeien op Vreba Melkvee in Vredepeel, let bij de aankoop van sperma van witblauwe stieren voor de gebruikskruising op twee kenmerken: bevruchtend vermogen en geboortegemak.

Circa 40 procent van de 2.100 koeien op het familiebedrijf wordt geïnsemineerd met witblauwsperma voor de gebruikskruising. ‘We gebruiken het op de koeien waarvan we zeker geen vaarskalveren aan willen houden en op de koeien die na drie inseminaties met holstein sperma opnieuw terugkomen. Vooral deze laatste groep willen we natuurlijk zo snel mogelijk drachtig hebben’, legt ze uit.

Op de locatie in Vredepeel kalven gemiddeld circa 40 koeien per week. Afkalfproblemen doorkruisen de arbeidsplanning, kosten veel tijd en geld en koeien die zwaar afkalven kunnen daar de hele lactatie nog last van hebben. Voor de manager zijn dat redenen genoeg om strak te sturen op geboortegemak.

Enkel BullsEye Blue voor gebruikskruising

‘Als we een nieuwe stier voor de gebruikskruising kopen, beginnen we met vijftig rietjes om bevruchting en geboortegemak op ons eigen bedrijf te testen. Pas als de resultaten goed zijn, kopen we meer rietjes’, vertelt Anouk. De mix BullsEye Blue zeer vlot van CRV (zie kader onderaan het artikel) voldeed ruimschoots aan haar eisen. Sinds een jaar worden nu alle inseminaties voor de gebruikskruising met deze mix uitgevoerd.

Anouk heeft via haar managementsysteem gedetailleerd inzicht in de ontwikkeling van de kengetallen op het bedrijf. ‘Over het afgelopen halfjaar hadden we een gemiddelde conception rate van 45,6 procent. Dat wil zeggen dat 45,6 procent van alle inseminaties, inclusief die met BullsEye Blue-sperma, resulteerde in een dracht. De conception rate van enkel BullsEye Blue-sperma zat daar met 46,5% bijna een procent boven’, vertelt ze. In dit laatste percentage zitten dan ook nog alle probleemkoeien die vier inseminaties of meer nodig hadden.

Ook het percentage doodgeboren kalveren -als maat voor het aandeel moeilijke geboortes- volgt de manager van week tot week. ‘Gemiddeld hebben we ruim minder dan 5 procent doodgeboortes. Sinds we werken met BullsEye Blue is dat beslist niet meer geworden.’

BullsEye Blue: mengsperma van drie stieren in een rietje

BullsEye Bluesperma is mengsperma van drie Belgisch witblauwstieren in één rietje. Het bevruchtend vermogen van BullsEye Bluesperma ligt ruim boven dat van de best bevruchtende stieren. BullsEye Bluesperma is beschikbaar in de segmenten ‘geboortegemak vlot’ en ‘geboortegemak zeer vlot’. Nieuw in het aanbod is ‘BullsEye Blue zeer vlot genoom’, een mix van drie jonge stieren met genoomfokwaarden voor geboortegemak van 124 of hoger.