Innoverend uit de stikstofcrisis (Column van Lammert Veenhuizen)

Innoverend uit de stikstofcrisis

Het stikstofbeleid van de Nederlandse en Vlaamse overheid baart ons grote zorgen. De CRV-medewerkers zien wat een dreigend saneringsbeleid doet met boeren en hun gezinnen en met de sector. Weet dat CRV met u meeleeft en naast u staat.

Innovatie is de weg

Ook wij zijn ervan overtuigd dat saneren en op slot zetten van bedrijven geen oplossing is. Dit beleid slaat alle ondernemerschap uit de sector. Juist ondernemerschap en innovatie zijn nodig om uit de crisis te komen. De strijd voor een rechtvaardig stikstofbeleid moeten we met alle boeren en het agrarisch bedrijfsleven voeren. Niet met spierballentaal, maar met goede argumenten. Want die argumenten hebben we. Nederlandse en Vlaamse veehouders behoren tot de meest vakbekwame in de wereld. Ze produceren efficiënt, gezond en veilig voedsel en hebben al grote stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het klimaat is hier bovendien heel geschikt voor de productie van melk en vlees en de wereldwijde vraag naar zuivel en vlees blijft groeien. De productie die hier verdwijnt, zal ergens anders plaatsvinden onder mindere omstandigheden en met meer impact op het milieu. Niet saneren, maar innoveren is volgens ons de weg om uit deze stikstofcrisis te komen.

Onderzoek toont aan

Onderzoek toont aan dat met managementaanpassingen, zoals scherper voeren, mest verdund met water uitrijden en meer weidegang nog een flinke daling van de stikstofuitstoot te realiseren is. Daarbij zijn er innovatieve systemen die stikstofemissies uit de stal minimaliseren. Stimuleren van managementaanpassingen en innovatie hoeft de overheid maar een fractie te kosten van het geld dat nu gereserveerd is voor de opkoop van bedrijven. Ook CRV kan en wil een bijdrage blijven leveren aan de oplossing van de stikstofcrisis. Dankzij fokkerij is grote vooruitgang geboekt in de gezondheid en levensduur van de veestapel en daarmee in de milieu-efficiëntie van de productie van melk en vlees. Mede hierdoor steeg de levensproductie van de Nederlandse koeien in de afgelopen vijf jaar met twintig procent.

Fokken op voerefficiëntie

Een volgende stap is fokken op voerefficiëntie. Via fokkerij kunnen we de benutting van voereiwit voor de productie van melk van generatie op generatie substantieel verbeteren. We verzamelen dagelijks data over voeropname en productie van 2500 koeien, wat ons veel leert over de mogelijkheden om via fokkerij de stikstofuitstoot per kilo melk verder te verlagen. Dus overheid: geef boeren en het agrarisch bedrijfsleven vertrouwen, ondernemingsruimte, realistische doelen en een realistisch tijdpad om te werken aan oplossingen. En u zult er versteld van staan waar de Nederlandse en Vlaamse rundveesector toe in staat is.

Door Lammert Veenhuizen, algemeen directeur CRV BV Nederland en Vlaanderen.

Lammert Veenhuizen, algemeen directeur CRV BV Nederland en Vlaanderen.