Het Elite-bedrijf van de familie Nillesen is een uithangbord voor de sector

De goed gemanagede veestapel produceert opperbest
De goed gemanagede veestapel produceert opperbest

Na een succesvolle eerste editie in 2022 zijn ook dit jaar CRV Elitedagen georganiseerd. De CRV Elitebedrijven zijn een belangrijke schakel in het CRV fokprogramma, deze bedrijven implanteren namelijk de fokprogramma-embryo’s en leveren de absolute topkalveren terug aan CRV. De deelnemers waren uitgenodigd op een van de zes voorbeeld Elite-bedrijven waar ze een informatieve ochtend bijwoonden met daarna een kijkje in de stal bij een CRV-Elite bedrijf.

Als gastbedrijf voor de Elite VIPdag is het bedrijf van de familie Nillesen in Groesbeek een voorbeeld voor veel bedrijven. Door veel ruwvoer, liefst in de vorm van vers gras, om te zetten in een optimale melkproductie streeft het bedrijf naar een hoog saldo. De fantastisch presterende veestapel bestaat bijna volledig uit nakomelingen van CRV stieren en men kiest bewust voor nagenoeg uitsluitend CRV stieren en Elite-embryo’s.

De familie Nillesen zoekt de verbinding tussen boer en burger. Het melkveebedrijf is door Martien en Marga sinds 1980 ontwikkeld van een gemengd bedrijf met 17 melkkoeien en 11.000 legkippen tot een veelzijdig bedrijf. Zo is er verbreding door akkerbouw, recreatie met o.a. boerengolf, is het bedrijf onderaannemer voor een zorginstelling en is er een kinderdagverblijf. Ook aan duurzaamheid is gedacht door te investeren in 1250 zonnepanelen en in een emissiearme vloer. Bovendien produceert het bedrijf melk volgens de voorwaarden van PlanetProof.

Marga, William en Martien Nillesen runnen een veelzijdig bedrijf
Marga, William en Martien Nillesen runnen een veelzijdig bedrijf

Op zoek naar een hoger saldo

De melkveetak is de afgelopen decennia door de familie Nillesen ontwikkeld tot een volwaardig melkveebedrijf met 130 hectare grond. Sinds 2012 zit ook zoon William in het bedrijf. In de in 2016 gebouwde stal melken drie robots zo’n 175 melkkoeien. Een aantal zaken en keuzes leiden tot een hoger saldo.

De in 2016 gebouwde ligboxenstal biedt veel comfort
De in 2016 gebouwde ligboxenstal biedt veel comfort

Veel ruwvoer van eigen land

Een optimale melkproductie komt tot stand met veel ruwvoer en vers gras. Naast weidegang en 4 tot 5 kg droge stof mais, voert het bedrijf vers gras op stal. Dat is 6 kg droge stof in het voorjaar tot 11 kg in de zomer als de koeien minder gras vreten in de wei. In de winter krijgen de koeien naast ongeveer 5 kg droge stof mais zoveel mogelijk goede kwaliteit ingekuild gras. Voor de energie-aanvulling voert het bedrijf CCM of sodagrain, dat het bedrijf hoofdzakelijk zelf teelt. Hoewel de koeien veel eiwit uit gras halen, stuurt het bedrijf bij met bestendig raap en soja.

Het totaal gemixt rantsoen bevat veel gras
Het totaal gemixt rantsoen bevat veel gras

Hoge levensproductie

Goed management en huisvesting leidt tot koeien met hoge levensproductie. Diepstrooiselboxen met daarin bio-bedding en ventilatoren verbeteren het comfort. William legt uit: ‘Door de dieren goed te verzorgen worden ze ouder en geven ze meer melk.’ De koeien produceren een rollend jaargemiddelde op 5.03 jaar van 12.539 kg melk met 4,28% vet en 3,61% eiwit. William vertelt: ‘Doordat we geregeld dieren met 30 liter moesten droogzetten zijn we later gaan insemineren. De tussenkalftijd zit daardoor op 420 dagen. De koeien blijven lang op het bedrijf. We zitten de laatste jaren op zo’n 10 tot 15% vervanging.’ De aanwezige koeien hebben een leeftijd van 5 jaar en 6 maanden en produceren tot nu toe 44.142 kilo melk. Het afgelopen jaar verlieten de koeien het bedrijf gemiddeld op een leeftijd van 6 jaar en 11 maanden. William licht toe: ‘De levensproductie bij afvoer was voor ons bedrijf het afgelopen jaar niet zo hoog als afgelopen jaren, dat ligt namelijk op 58.730 kilo melk.’

William presenteert indrukwekkende resultaten van de veestapel van bijna uitsluitend CRV stieren
William presenteert indrukwekkende resultaten van de veestapel van bijna uitsluitend CRV stieren

Hoge erfelijke aanleg

De erfelijke aanleg van de veestapel bij Nillesen is van hoog niveau, zo blijkt uit de gemiddelde NVI. Die ligt 117 punten hoger dan het landelijk gemiddelde. In de leeftijdsopbouw wordt duidelijk dat het hoge niveau bij de koeien wordt overtroffen door jongvee en drachten. Hier wordt de invloed van de Elite-embryo’s zichtbaar. De drachten scoren bijvoorbeeld gemiddeld 80 punten NVI hoger dan de vaarzen. Dat is met name zichtbaar bij de kilo’s melk en de gezondheidseigenschappen.

De bestaande bewezen koefamilies van fraaie, functionele en duurzame koeien hebben in het verleden geslaagde fokstieren geleverd met de bedrijfsnaam ‘Horst’. De vroegere fokstier Horst Harry komt bijvoorbeeld uit de Horst Maisteinfamilie. En uit de Horst Lizafamilie werden Horst Libero, Horst Pascal en Horst Allard als fokstier gebruikt. Enkele indrukwekkende dieren staan apart voor de bezoekers. Zo produceert de fraaie Maistein 318 (AB 87, Abundant x Magister) prima met 108 lactatiewaarde. Nog indrukwekkender zijn honderdtonner Liza 200 (Ex 91, Dani x WH R Ajax) en Liza 256 (AB 87, E-profit x Esperanto) met respectievelijk 118 en en 111 lactatiewaarde.

De koeien vreten veel gras met op de voorgrond Horst Liza 200 (Ex 91, Dani x Ajax, foto uit 2018).
De koeien vreten veel gras met op de voorgrond Horst Liza 200 (Ex 91, Dani x Ajax, foto uit 2018).

Elite is een logische stap

‘Koeien met een hoge genetische aanleg presteren beter’, vertelt William als hij uitlegt waarom hij kiest voor Elite-embryo’s: ‘Elite is voor ons dan ook een logische stap om nieuwe koefamilies binnen te halen met als doel de veestapel verder te verbeteren.’ Hij houdt het bedrijfsresultaat in de gaten: ‘We fokken met gesloten beurs, doordat we 75% van de koeien insemineren met Belgisch Blauwe stieren’, vertelt William. Van de eerste 98 embryo’s is 43% drachtig geworden. Van de 35 kalveren zijn twee vaarskalveren en twee stierkalveren teruggegaan, t.w. Delta Botic P rf en Delta Pineapple P.

Van de eerste lichting toont William twee dieren. Beide dieren hebben een link met jonge stieren die bij CRV op stal staan. De vaars Horst Hilton (AB 86, Chilton x Sunfit P) is uit stamt af van de Jonifamilie met 118 lactatiewaarde. Hiltons moeder is de grootmoeder van InSire-stier Delta Starmate. Stacy (AB 86, Beacher x Jorben) produceerde op haar gemak een tweede lijst met 116 lactatiewaarde. Van haar grootmoeder Sprankling (v. Percher) staat een achterkleinzoon bij CRV in opfok.

Maak gebruik van de efficiënte jeugdgroei

Vader Martien zorgt voor een vlotte opfok. De efficiënte jeugdgroei wordt optimaal benut. William vertelt: ‘Sinds enkele weken krijgen de kalveren meer melk, waardoor ze nat zijn van het harde groeien. We meten de biestkwaliteit. Na drie dagen biest schakelen we over op onbeperkt aangezuurde melk, gemengd met biestmelk. Dat scheelt nogal in de arbeid.’ Tot een half jaar liggen ze op stro. Na de eenlingbox gaan de kalveren in een groep met drinkautomaat. De kalveren staan er goed bij, zo blijkt tijdens de rondgang. Dat het met de opfok goed zit, blijkt uit de leeftijd bij de eerste keer afkalven, 1 jaar en 10 maanden. Een flink deel van de oude stal is een met stro gevulde potstal. De hoogdrachtige vaarzen en koeien hebben gedurende een paar weken een zeer comfortabele plek om af te kalven. William vertelt: ‘Van alles wat we hebben aangepast is dit wel de grootste verbetering.’

Veel bekijks bij de snelgroeiende kalveren
Veel bekijks bij de snelgroeiende kalveren

Dieren uit Elite-embryo’s krijgen de kans zich te bewijzen bij de familie Nillesen. De eigen veestapel heeft al een hoog niveau. Het bedrijf kiest bewust voor verdere verbetering en helpt tegelijk het CRV fokprogramma goede stieren te fokken. We bedanken de familie Nillesen voor hun gastvrijheid en wensen ze veel succes.