Extra kruisingsexpertise en breed stierenaanbod met Xsires

Hans Kerkhof (medeoprichter en eigenaar van Xsires en nu verkoopleider Xsires bij CRV)
Hans Kerkhof (medeoprichter en eigenaar van Xsires en nu verkoopleider Xsires bij CRV)

Sinds 1 maart heeft CRV de krachten gebundeld met fokkerijorganisatie Xsires. Dit betekent dat het stierenaanbod van de organisaties is samengevoegd en dat het bewezen succesvolle concept van Xsires nu het leidende kruisingsconcept is van CRV. Bovendien is de kennis en ervaring van de kruisingsspecialisten van Xsires nu ook beschikbaar voor klanten van CRV.

Hans Kerkhof: ‘In onze visie op het kruisen van rassen staat het fokdoel van de veehouder centraal’

Kruisen volgens open aanpak

‘Het kruisingsconcept Xsires is een open aanpak’, vertelt Hans Kerkhof, medeoprichter en eigenaar van Xsires en nu verkoopleider Xsires bij CRV. ‘Wij hebben er negentien jaar geleden al voor gekozen om het fokdoel van de veehouder in onze aanpak centraal te zetten, in plaats van ons vast te leggen op een vast kruisingsschema met een beperkt aantal rassen’, legt hij uit. ‘Hiermee helpen we veehouders om door de inzet van passende rassen een koe te fokken die het best past bij hun eigen bedrijfsomstandigheden en persoonlijke voorkeur’. Deze aanpak van Xsires sluit perfect aan op de visie van CRV. Ook hierin staat de wens van de veehouder centraal.

De kruisingsspecialisten van Xsires gaan met de veehouder in gesprek om het fokdoel te achterhalen. Op basis van dit fokdoel adviseren zij met welk type kruising en met welke rassen dit fokdoel het best gerealiseerd kan worden. ‘Voor de ene veehouder zal dit zijn via een verdringingskruising en voor de andere veehouder een rotatiekruising waarbij om en om twee rassen worden ingezet’, vertelt Kerkhof. ‘Een andere mogelijkheid is een drieweg kruising met drie rassen.’

Aanbod fleckvieh en brown swiss versterkt

In het aanbod van Xsires waren onder andere stieren opgenomen uit de fleckvieh fokprogramma’s van de Oostenrijkse KI-organisaties Genostar en Oberösterreich. CRV heeft een eigen fokprogramma voor fleckvieh in Duitsland en Tsjechië. Door de samenwerking kunnen fleckviehgebruikers nu gebruik maken van de topstieren uit deze grote populatie. In de webshop is ook het brown swissaanbod van Xsires met dat van CRV samengevoegd. Hierdoor zijn, naast stieren uit de Verenigde Staten en Duitsland nu via CRV ook de beste brown swiss-stieren beschikbaar uit Zwitserland, de bakermat van het ras.

Nu ook Noors roodbont

Door de samenwerking met Xsires heeft CRV nu ook stieren van het ras Noors roodbont in het aanbod. ‘Noorse roodbonten zijn koeien met een bescheiden hoogtemaat, een spiertje extra en goed gevormde kruisen. Ze hebben beste benen en ook de kwaliteit van het uierweefsel is uitstekend’, benoemt Kerkhof de sterke kenmerken van het ras. ‘In Noorwegen fokken veehouders bovendien al veertig jaar op vruchtbare en gezonde koeien’, benadrukt de kruisingsspecialist. Met de genetische basis voor deze kenmerken zit het in het Noors roodbont-ras volgens hem dan ook wel goed. Kerkhof schat de genetische aanleg voor productie van het Noors roodbont-ras op circa 90 tot 95 procent van die van het holstein-ras. Deze schatting wordt ondersteund door de eerste resultaten van een kruisingsexperiment dat is uitgevoerd door WUR (Wageningen University & Research). ‘De kruislingen hebben als vaars een productie die ongeveer gelijk is aan die van de holsteins’, concludeert Kerkhof.