Enorme gehalten voor moeder Positron PP

Jan Siemen (zoon) en Siemen van Berkum met Elagaaster Janke 361. Eig.: Melkveebedrijf van Berkum, Elahuizen
Jan Siemen (zoon) en Siemen van Berkum met Elagaaster Janke 361. Eig.: Melkveebedrijf van Berkum, Elahuizen

Wanneer je in de stal loopt bij topmelkers Siemen en zoon Jan Siemen van Berkum dan moet je als koe nogal je best doen om op te vallen tussen de 320 collega's. Dat lukt Afanja (v. Larry), de moeder van de homozygoot hoornloze Positron PP, eigenlijk vrij gemakkelijk. 'Ze heeft enorme gehalten', vertelt Siemen van Berkum. 'Ze is nu 360 dagen in lactatie en de laatste melkcontrole gaf ze nog 28,7 kilo melk met 6,70% vet en 4,46% eiwit.' En nee, de 4 bij het percentage eiwit is geen typefout.

Rantsoen stimuleert persistentie

'Onze veestapel produceert bij drie keer daags melken gemiddeld 43 liter melk per koe, maar met niet hele hoge gehalten', vertelt de melkveehouder. De Van Berkum's zijn al een jaar of zeven CRV-testbedrijf en zo is ook Afanja bij hen op het bedrijf gekomen. 'Ze valt juist wel op met haar dikke melk.' Van Berkum geeft aan dat ze bovendien heel persistent in haar productie is. 'Ze begon haar lactatie met 2500 grammen vet en eiwit per dag, goed voor een lactatiewaarde van 83.' Naarmate het aantal melkcontroles steeg, ging haar lactatiewaarde richting en uiteindelijk over de 100. Haar gerealiseerde 305-dagen productie kwam daarmee op 10.494 kilo melk met 4,84% vet en 4,24% eiwit. 'Nu ze laat in lactatie is geeft ze nog 3200 grammen vet en eiwit per dag en heeft ze 117 lactatiewaarde', aldus de melkveehouder die aangeeft dat het rantsoen ook deze persistentie stimuleert.

Vandenberg Delta Afanja (v. Larry rf), moeder van Positron PP
Vandenberg Delta Afanja (v. Larry rf), moeder van Positron PP
Melkveehouder Siemen van Berkum: ‘Afanja, de moeder van Positron PP, valt op door haar fraaie frame en enorme gehalten’.

Sterke koe met prima gezondheid

Hij noemt Afanja een hele fraaie koe met een sterk frame en een sterk en gezond uier. 'Gemiddeld kwam haar celgetal op 21. En oh ja, ze werd ook in één keer drachtig.' De vaars kreeg 84 punten voor haar exterieur en 84 punten voor haar, ietsje rechte, maar harde benen. Wat Van Berkum niet zag is dat Afanja hoornloos is. 'Bij ons komen de vaarzen wanneer ze vijf tot zes maanden drachtig zijn.' De melkveehouder gebruikt bij zijn eigen koeien ook hoornloze stieren. 'Daar gaat het toch wel wat naartoe en de kwaliteit van die hoornloze stieren wordt ook steeds beter. Dus bij ons krijgen ze wel kansen.'

Delta Positron PP-Red

(Warmond P x Larry x Laurent P)

InSire stier

  • Hoge gehalten
  • Veel melk én persistent
  • Sterk beenwerk

CRV Gezondheid 6%
CRV Efficiëntie 12%

Bestel nu Positron PP-Red in onze webshop!

Delta Positron PP-Red
Delta Positron PP-Red