Elite-Vipdagen 2023

Elite Vipdag 2023

Vijf interessante inleidingen en een kijkje op een voorbeeld-CRV Elite melkveebedrijf maakte de Elite-vipdag een nuttig en aangenaam dagje uit. De speciaal voor deze dag uitgenodigde Elitebedrijven zijn een belangrijke schakel voor het CRV fokprogramma. De sprekers tilden het vakmanschap van de aandachtig luisterende veehouders naar een hoger plan.

Speciaal voor Elitebedrijven organiseerden Melanie Cremers en Helga Flapper zes Elite-vipdagen. Op 3 november was de familie Nillesen te Groesbeek gastbedrijf. Er waren drie inleidingen in het ochtendprogramma.

1. Actualiteiten over het CRV-Elite programma
2. In de eerste honderd dagen van het kalf wordt de toekomst bepaald
3. Grip op vruchtbaarheid

De diverse inleiders slaagden er in om de veehouders aan te zetten om te kijken waar het beter kan op hun eigen bedrijf. Van elke inleiding is een afzonderlijk verslag gemaakt. Na een lekkere lunch vertelde William Nillesen over het familiebedrijf en was er een rondleiding op het bedrijf dat zich met recht Elite-bedrijf mag noemen.

Actualiteiten over het CRV-Elite programma

Samen met de Elitebedrijven werkt CRV aan een fantastische stierenkaart. Het aandeel stieren uit het Deltaprogramma is in de loop van jaren gegroeid naar bijna 90%. Een juiste selectie, hoge embryoproductie en een gezonde opfok zijn belangrijke voorwaarden voor dit succes. Een kijkje achter de schermen maakt duidelijk wat er goed gaat en waar er uitdagingen liggen.

Marcel Fox (coördinator Delta fokprogramma ) laat zien hoe belangrijk CRV Elite is voor het fokprogramma
Marcel Fox (coördinator Delta fokprogramma ) laat zien hoe belangrijk CRV Elite is voor het fokprogramma

Efficiëntie weegt zwaar in het fokdoel

In het DBC worden embryo’s gemaakt voor twee fokprogramma’s van CRV. Het eerste is het programma voor de Nederlands/Vlaamse markt. De meeste nadruk ligt er hierbij op efficiëntie, waar melkproductie en voerefficiëntie onder vallen. Vervolgens weegt gezondheid mee met bijvoorbeeld vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Uiteraard wordt er ook met het exterieur van de dieren rekening gehouden. Marcel legt uit: ‘Voor het zijaanzicht van de benen selecteren we bijvoorbeeld nadrukkelijk op stieren die te rechte benen corrigeren.’ Diverse kenmerken als melksnelheid, voorhand of kruisligging tellen zwaarder dan een hoge NVI. Desondanks scoort CRV hoog in de top-10 NVI.

Ambitie om wereldwijd te groeien

Het tweede fokprogramma waarvoor de Nucleus embryo’s produceert is het RZG-programma. Marcel vertelt: ‘Voor de Duitse markt hebben we een apart fokdoel, te weten RZG. Hiervoor produceren we zo’n twintig procent van de embryo’s. Voor dit programma is 50 tot 70% van de stieren PP (homozygoot hoornloos). Daarnaast selecteren we met name op melk, uier, benen, speenlengte, kruisligging en melksnelheid. Wilt u embryo’s voor het RZG-programma, geef het door, dan houden we daar rekening mee.’

Nieuwe oogst

Kalveren met de beste genen worden InSire-stier of een vrouwelijke donor voor de volgende generatie. Daarvoor gingen afgelopen jaar de beste 106 stierkalveren en 144 vaarskalveren van de Elitebedrijven naar het Dairy Breeding Center in Wirdum. In beide gevallen was dit bijna 90% van de aangevoerde dieren. De overige 10% wordt aangevuld met dieren van buiten het directe fokprogramma van CRV. Dit om zo andere bloedlijnen of kenmerken toe te kunnen voegen aan het aanbod of de Nucleus.

Gezond kalf levert meer embryo’s per opu-sessie

De 144 aangevoerde vaarskalveren zijn uiteindelijk de basis voor de volgende generatie. Maar hoe maak je van een geboren kalf een goede donor? Daarover vertelt Melanie Cremers: ‘We zien veel verschil tussen kalveren bij binnenkomst en die verschillen zie je later terug in het verdere leven van het dier.’ Melanie laat zien dat gezond opgefokte kalveren beter presteren. Op basis van de groeicurve in de eerste weken, zijn donoren verdeeld in twee groepen. Kalveren met een goede groei in de eerste weken produceren als donor gemiddeld 20 eicellen per sessie ten opzichte van gemiddeld 5 eicellen bij de groep met een historie (luchtwegklachten, diarree etc.)

De Elite-vipdagen gaan dit jaar over het drachtig worden tot en met de eerste maanden van de kalveropfok.

Zo krijgen de aanwezige veehouders handvaten om thuis mee aan de slag te gaan. Alle voordelen op dit vlak gelden uiteraard niet alleen voor de donoren, maar net zo goed voor de kalveren die op het eigen bedrijf blijven om later als melkkoe te dienen. Maar daarover vertellen de andere twee sprekers meer.

Melanie Cremers (Elite-coördinator) legt uit dat een gezonde opfok leidt naar meer embryo’s per donor
Melanie Cremers (Elite-coördinator) legt uit dat een gezonde opfok leidt naar meer embryo’s per donor