Eerste ‘sniffer’ voor grootschalig methaanonderzoek geïnstalleerd

De sniffers worden in melkrobots geplaatst, waar ze tijdens elke melkbeurt van iedere individuele koe de uitstoot meten (foto: Wageningen Livestock Research)
De sniffers worden in melkrobots geplaatst, waar ze tijdens elke melkbeurt van iedere individuele koe de uitstoot meten (foto: Wageningen Livestock Research)

Na een lange periode van voorbereiding is vorige week de eerste ‘methaansniffer’ geïnstalleerd in de melkrobot van een Nederlands praktijkbedrijf. Deze sniffer bepaalt van iedere koe bij iedere melkbeurt de methaanconcentratie in de uitgeademde lucht.

Metingen aan 10.000 koeien

De komende maanden zullen op in totaal 100 bedrijven sniffers worden geplaatst. Hiermee worden gegevens over de methaanemissie van meer dan 10.000 koeien bepaald. Van deze koeien is ook de afstamming en het merkerprofiel bekend waardoor het mogelijk wordt om een fokwaarde voor methaanemissie te ontwikkelen. Deze zou naar verwachting over ongeveer drie jaar beschikbaar kunnen zijn voor gebruik in de praktijk.

Een procent minder methaan per jaar

In een vooronderzoek werden al metingen gedaan op 15 bedrijven en op basis van de resultaten is een simulatiestudie uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de erfelijkheidsgraad voor methaanemissie tussen de 20 en 30 procent ligt. Door een fokwaarde voor methaan op te nemen in het fokdoel is het mogelijk om een reductie van de methaanemissie per kg melk van circa 1 procent per jaar te realiseren.

Onderdeel PPS-onderzoek

Het snifferonderzoek maakt deel uit van de publiek-private samenwerking (PPS) Climate Smart Cattle Breeding waarin onderzoekers van Wageningen Livestock Research werken aan de ontwikkeling van een fokwaarde voor methaanemissie. Bij dit onderzoek zijn ook FrieslandCampina en CRV betrokken.

Bijdrage aan milieu en efficiëntie

‘Dit onderzoek sluit heel goed aan op onze duurzaamheidsstrategie. Naast dat we veehouders willen ondersteunen bij het fokken van gezonde en efficiënt producerende koeien, willen we ook bijdrage aan de reductie van uitstoot van broeikasgassen’’, vertelt Maarten Moleman, lead innovator bij CRV. ‘Uit eerder onderzoek is al gebleken dat koeien die efficiënt voer omzetten in melk ook minder methaan uitstoten’, geeft hij aan. ‘Door dit gezamenlijke onderzoeksproject kunnen we in de toekomst nog beter bijdragen aan methaanreductie, met behoud van productie en andere belangrijke kenmerken.’