Het belang van vruchtbaarheid

Het belang van vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheid is de motor van de melkproductie. Vruchtbaarheid is voor Nederlandse en Vlaamse veehouders al jaren één van de belangrijkste afvoerredenen. De ene veehouder streeft naar een korte tussenkalftijd, de ander stelt voor hoogproductieve, persistente koeien de eerste inseminatie bewust wat langer uit. Eén ding hebben deze veehouders gemeen: iedereen wil dat een koe vlot drachtig wordt als ze is geïnsemineerd. En niemand wil goede koeien verliezen omdat ze gust blijven.

Vruchtbaarheidskengetallen zijn voor iedere veehouder belangrijke monitoringscijfers. Het verbeteren van deze kengetallen zorgt voor meer rendement van uw koeien!

CRV heeft de kennis en de vakmensen in huis om u te helpen de vruchtbaarheid van uw veestapel te verbeteren. Onze inseminatoren, scanners en vruchtbaarheidscoördinatoren zijn dagelijks op pad om veehouders te ondersteunen in hun vruchtbaarheidsmanagement. Bewust werken aan een betere vruchtbaarheid is een samenspel tussen veehouder, vruchtbaarheidscoördinator, dierenarts en voerspecialist.

Het belang van goede (dochter)vruchtbaarheid

Vruchtbare koeien laten hun tocht op tijd zien en worden snel en makkelijk drachtig. Goede vruchtbaarheid is essentieel voor de continuïteit van de veestapel en het bedrijfsinkomen. Drachtige koeien zorgen na afkalven door hun melkproductie immers voor inkomen en voor jonge aanwas in de veestapel. Slechte vruchtbaarheid is een van de belangrijkste afvoerredenen. Een verbeterde vruchtbaarheid zal daarom leiden tot een kortere tussenkalftijd, een langere levensduur van de koe, minder inseminaties en minder veterinaire behandelingen.

Of je nu streeft naar een korte tussenkalftijd of dat je een wat langer interval tussen afkalvingen accepteert, je wenst als veehouder altijd dat een koe drachtig wordt op het moment dat jij dat wil. Je wilt zo min mogelijk inseminaties nodig hebben en voorkomen dat koeien uitvallen met vruchtbaarheidsproblemen. En als koeien te ver uitlopen, bestaat het risico dat ze met een te royale conditie de droogstand ingaan en dat heeft weer de negatieve gevolgen voor de volgende lactatie, zoals een verhoogde kans op slepende melkziekte.

CRV vervult in de samenwerking rondom vruchtbaarheid een centrale rol. Onze medewerkers zijn in vruchtbaarheid gespecialiseerde experts met veel kennis en kunde. Ze komen op veel bedrijven dagelijks in de stal en gaan in gesprek met veehouders. Bovendien beschikken ze via de mpr-uitslag en diverse vruchtbaarheidsoverzichten over veel informatie.

Op basis van alle informatie kunnen ze samen met de veehouder een plan van aanpak maken voor verbetering van de vruchtbaarheid. Als het rantsoen hierin een rol speelt, wordt de voeradviseur te hulp geroepen. En als er problemen zijn met bijvoorbeeld klauwgezondheid of infectieziekten, gaan we in gesprek met de dierenarts. Zo werken we samen aan verbetering.

Er zijn grote verschillen in vruchtbaarheidsresultaten. Dit betekent dat er op veel bedrijven verbeteringen mogelijk zijn. Daarom zetten we de komende tijd vruchtbaarheid extra in de spotlight.