Een hoge levensproductie met het beste van drie rassen

Hein van Oosterhout bij zijn kruisingsdieren te Wintelre.
Hein van Oosterhout bij zijn kruisingsdieren te Wintelre.

Met een productie van meer dan 30.000 kg melk per hectare hebben melkveehouders Henk en Hein van Oosterhout een intensieve bedrijfsvoering. Om hier optimaal rendement uit te halen streven vader en zoon naar een hoge levensproductie per koe. Dan hoeven ze weinig jongvee op te fokken en kunnen ze eigen ruwvoer en mestplaatsingsruimte maximaal inzetten voor de productie van melk.

‘Het brownswissras brengt een plusje in het eiwit en kracht in het beenwerk, het fleckviehras zorgt voor extra bespiering, robuustheid en een goede uiergezondheid en vruchtbaarheid en het holsteinras houden we er bij voor de melkaanleg en uiervorm’.

Brownswiss, fleckvieh en holstein

Sinds negen jaar gebruiken de melkveehouders uit het Brabantse Wintelre stieren van drie verschillende rassen om hun doel te bereiken. ‘We waren niet ontevreden over de productie en gezondheid van onze holsteinkoeien, maar we vonden dat ze op latere leeftijd te snel slijtage vertoonden’, vertelt Hein. ‘Door te kruisen hoopten we wat sterkere koeien te fokken die het langer vol zouden houden.’

Vader en zoon Van Oosterhout kozen voor een driewegkruising van brown swiss, fleckvieh en holstein. ‘Het brownswissras brengt een plusje in het eiwit en kracht in het beenwerk, het fleckviehras zorgt voor extra bespiering, robuustheid en een goede uiergezondheid en vruchtbaarheid en het holsteinras houden we er bij voor de melkaanleg en uiervorm’, vertelt Hein. ‘We overwegen nu om grote zware koeien een keer te paren met een jerseystier voor verbetering van de voerefficiëntie en een extra impuls voor de gehalten’, vult hij nog aan.

Fokkerijadvies maakt kruisen eenvoudig

Is kruisen met verschillende rassen ingewikkeld? Henk en Hein van Oosterhout vinden we van niet. ‘We maken voor het bepalen van de stierkeuze gebruik van fokkerij-advies achter de koe van CRV’, vertelt Hein. ‘Samen met onze vaste adviseur Corné van de Ven bekijken we welke koeien en pinken we inzetten voor de fokkerij en welke koeien we insemineren met een Belgisch witblauwstier voor de gebruikskruising. We houden hierbij niet vast aan een strak kruisingsschema maar bekijken per pink of koe wat het dier nodig heeft. Daar zoeken we dan het best passende ras en de best passende stier bij’, legt hij uit. ‘Een fleckviehkruising die nog wat extra robuustheid kan gebruiken paren we rustig nog een keer met een fleckviehstier’, geeft de veehouder als voorbeeld.

Op dit moment zetten de veehouders de brownswissstier Hampton veelvuldig in, uit het fleckviehaanbod kiezen ze onder andere Raldi, Haribo en Montur. En van het holsteinras krijgen stieren als Hotline, Ranger en Vineyard kansen.

Naar 53.000 kg melk levensproductie

Over de resultaten van hun kruisingsprogramma zijn vader en zoon Van Oosterhout dik tevreden. De koeien realiseren nu een rollend jaargemiddelde van rond de 9.600 kg melk met 4,45% vet en 3,60% eiwit. De tussenkalftijd is 385 dagen, het inseminatiegetal 1,8 en het celgetal schommelt rond de 120. ‘Maar de belangrijkste winst van kruisen is de hogere levensduur van de koeien’, geeft Hein aan. ‘Het vervangingspercentage is nu minder dan 20 procent en de gemiddelde levensproductie van de aanwezige koeien bedraagt 32.000 kg melk. De koeien die het afgelopen jaar werden afgevoerd hadden gemiddeld zelfs 53.000 kg melk geproduceerd. ‘Enkele jaren geleden lag dit kengetal nog op 37.000 kg melk’, geeft Hein aan. ‘We hebben dankzij kruisen in korte tijd dus een mooie stap vooruit gemaakt.’

CrossFit

Wie koeien wil die gemakkelijk produceren, kiest voor kruisen. Met CrossFit werkt u met de kruising die past bij uw bedrijfsvoering en uw wensen. Ieder ras binnen CrossFit heeft zijn unieke voordelen. Wilt u meer weten over CrossFit. Lees dan hier verder.