Delta Workzone PP fokt hardwerkende koeien in zondags pak

Delta Workzone PP
Delta Workzone PP

De familiegeschiedenis van de nieuwe InSire-stier Delta Workzone PP begint bij Pietje 52 rf, een gewone boerenkoe die dankzij merkertesten werd ontdekt als bijzondere fokkoe. Ze werd als tweedekalfskoe aangekocht door CRV en bewees direct haar fokkracht met zoon Delta Potter P. Inmiddels staat Pietje 52 aan de basis van een diepe Delta-koefamilie die zwartbonte stieren voortbracht als Podcast, Prominent, Paddock PP en Activator. Ook de populaire Delta Perfect voert terug op Pietje 52.

Excellente, hoogproductieve stammoeder

Stammoeder van al deze stieren is de met 90 punten excellent ingeschreven en zeer productieve Delta Paulina. De dochter van Apina Malcolm werkt op het bedrijf van de familie Van Berkum in Elahuizen aan haar vijfde lactatie, die wordt voorspeld op 16.646 kg melk met 3,87% vet en 3,62% eiwit in 305 dagen (118 lactatiewaarde).Haar teller voor levensproductie staat inmiddels op ruim 86.000 kg melk met 3,95% vet en 3,68% eiwit. Met Delta Workzone PP is nu ook een roodbonte en homozygoot hoornloze stier uit de Pietje 52-familie beschikbaar. Hij is een achterkleinzoon van Delta Paulina. Zijn moeder, Delta Philou, is een met 84 punten ingeschreven dochter van Delta Builder P. De vader van Workzone PP is Delta Louis P, een internationaal veelgebruikte hoge melkvererver uit de Caudumer Lolfamilie

Delta Paulina (v. Malcolm), overgrootmoeder van Delta Workzone PP
Delta Paulina (v. Malcolm), overgrootmoeder van Delta Workzone PP

Veel melk uit fraaie uiers

Dochters van Workzone PP zullen uitgroeien tot fraaie, goed ontwikkelde, open gebouwde melkkoeien met ondiepe, vast aangehechte en hoog opgehangen uiers. Daarmee stralen ze niet alleen uiterlijk werklust uit, de persistent producerende Workzonedochters zullen ook daadwerkelijk hard werken. Met fokwaarden van respectievelijk +2323 kg melk en +75 kg eiwit is Workzone de hoogste kg melk- en kg eiwitvererver in het roodbontaanbod. Workzone is geschikt voor gebruik op pinken, heeft een afwijkende bloedvoering, is breed inzetbaar en vererft de A2A2-variant van het bètacaseïne-eiwit. Alle kalveren van deze nieuwe homozygoot hoornloze InSire-stier worden zonder hoornaanleg geboren.